Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761123-39401S1

Date of Document: 1998-02-12

مزاحم تلفني پيامي ناخوش از آن سوي سيم بررسي راهكارهاي مناسب براي كاهش مزاحمت هاي تلفني از آن سوي سيم... جواني كه به شوخي يا براي خوشامد دوستانش يك خبرناخوش را از راه تلفن تا حريم خلوت خانه ها مي راند بيمار است. اين رفتار نژند شايد ريشه در ناكامي ها و حسرت ها داشته باشد و شايد هم از يك آسيب رواني ناشي به مي شود هرروي هر شب و روز، مزاحمان تلفني جان هاي بسياري را مي لرزانند، ذهن هاي بسياري را به وادي بدگماني مي كشانند و خوابهاي نوشيني را آشفته مي كنند. شناسايي، پيگرد، مجازات و شايد هم درمان تك تك مزاحمان يك تقاضاي بزرگ و اجابت ناپذيراست. اما دستكم مي توان به اهرم هاي قانوني تكيه داشت و به اعتبار چنين پشتوانه اي، دست مزاحمان را از آزار تلفني مردم كوتاه كرد. واگذاري اين مهم به چرخه و گردش كار اداري زماني نتيجه بخش خواهد بود كه مزاحم تلفني تاوان قانوني در خور با عمل زيانبار خود را بپردازد. كار فرهنگي مناسب در قالب فيلم هاي كوتاه و ميان پرده هاي تلويزيوني، نيز در كاهش اين گونه مزاحمت ها سهم عمده اي خواهد گزارشي داشت را كه به همين موضوع اختصاص داده ايم. شايان يادآوري است كه مزاحمت هاي تلفني در كشور ماپيشينه اي طولاني دارد، اما شركت مخابرات هنوزراه حل مناسبي كه از طريق آن مردم بتوانند مزاحمين را شناسايي و معرفي كنند، ارائه نكرده است، به همين دليل به جز پاره اي موارد حاد كه ناشي از مزاحمت هاي مكرر است، اغلب مشتركين تلفن ترجيح داده اند كه مزاحمت ها را به ويژه وقتي فرد مزاحم سكوت مي كند تحمل كنند و درصدد شكايت و پيگيري مسئله برنيايند. كارشناسان انجام كار فرهنگي تا دستيابي به راه حل هاي موثر ديگر براي كاهش مزاحمت هاي تلفني را پيشنهاد مي كنند و معتقدند كه اگر افراد به پيامدهاي سوء اين قبيل مزاحمت ها واقف شوند، درصدد تكرار آنها برنمي آيند. يكي از وسايل ارتباطي نوين تلفن است كه از راه اطلاع رساني مي تواند شماري از مشكلات جامعه شهري رابرآورده استفاده كند از تلفن از جابه جايي هاي غيرضروري كه مستلزم صرف وقت است، جلوگيري مي كند. بدين گونه بسياري از آمد و شدها در داخل و خارج از شهر انجام نمي شود و از طريق تلفن هرچه سريعتر پيامها منتقل مي گردد. اگر چه گسترش شبكه ارتباط تلفني در چند سال اخيررشد قابل توجهي داشته است تا جايي كه تلفن همراه وسيله ارتباطي شماري از افراد جامعه محسوب مي شود اما چنين به نظر مي رسد كه از اين وسيله به ويژه در تلفنهاي همگاني، اداره ها و سازمانها استفاده بهينه به عمل نمي آيد; زيرا متاسفانه فرهنگ استفاده و كاركرد تلفن مانند بسياري ديگر از كالاهاي وارداتي همزمان وارد كشور نشده است. ناگفته پيداست هرچه دامنه ارتباطات گسترش بيشتري در جامعه پيدا كند، از يك سو نياز به وسايل ارتباطي افزايش مي يابد و از سوي ديگر براي داشتن ارتباطاتي سالم و گسترده بايد استفاده درست و فرهنگي از اين وسايل به عمل آيد. استفاده درست، بجا و كارآمد از هر وسيله، زماني تحقق مي پذيرد كه هم نيازهاي روزمره را برطرف كند وهم انسان به روش مصرف آن علم و آگاهي داشته باشد. براي استفاده از تلفن نيز رعايت چنين الگويي ضروري است، بخصوص در مورد تلفنهاي همگاني كه براي تسهيل در كارهاي افراد به وجود آمده است. يكي از نارساييهاي استفاده از تلفن كه به هيچ عنوان مطابق با فرهنگ صحيح نيست، مزاحمتهاي تلفني است. اين نوع مصرف نه تنها براي رفع نياز انسان نيست بلكه موجب برهم خوردن آسايش ديگران نيز مي شود. مزاحمتهاي تلفني افرادي كه از نظر شخصيتي مشكل دارند، از اينكه چهره خويش را در پس گفته هايشان پنهان مي كنند و به آزارديگران مي پردازند از كار خود لذت مي برند. اين افراد دچار نوعي تزلزل شخصيتي و رفتاري هستند. احتشامي يكي از كارشناسان مخابرات درباره مزاحمتهاي تلفني مي گويد: بسياري از مزاحمتهاي تلفني به وسيله افراد فاميل، آشنايان و كساني كه از موقعيت خانوادگي و زندگي ديگران آگاهي دارند، انجام مي شود. اين كار يكي از زشت ترين و بدترين نوع استفاده از تلفن است. مرتضي خاكپور دانشجوي رشته الكترونيك باگلايه از شركت مخابرات براي عدم جديت در برابرمزاحمان تلفني مي گويد: اگر قانوني به منظور برخورد جدي با مزاحمان تلفني به تصويب برسد، بسياري از اين افراد عمل خود را تكرار نمي كنند و ديگران نيز درس عبرت مي گيرند. به دليل سبكي مجازاتهاي مربوطه، روز به روز به شمار مزاحمان تلفني اضافه مي شود. مرضيه -ش با اشاره به عدم رسيدگي مسئولان مخابرات به شكايت دارندگان تلفن مي گويد: چندي پيش براي پركردن برگه هاي فارغ التحصيلي به يك دانشگاه غيردولتي مراجعه كرده بودم. دريافت كننده اوراق برخلاف موازين اداري، پس از مدتي بدون دليل با منزل ما تماس مي گرفت و ايجاد مزاحمت مي كرد. به مخابرات مراجعه كردم و حتي مشخصات آن فرد را نيز دادم اما متاسفانه هيچ گونه رسيدگي صورت نگرفت. احتشامي كارشناس مخابرات مي گويد: بنابر اگر مقررات، مشتركي از فرد يا افراد ناشناس مبني برايجادمزاحمت، شكايت داشته باشد مي تواند شكايت خود را به طور كتبي به بخش رسيدگي به مزاحمت تلفني يا كنترل تلفن اين شركت ارائه كند. سپس مسئولان مخابرات باوي تماس مي گيرند و شگردهايي را براي مقابله با مزاحم تلفني و شناسايي آن فرد به مشترك آموزش مي دهند. وي در ادامه مي افزايد: پس از شناسايي فرد مزاحم، وي را به شركت مخابرات احضار مي كنند و در مرحله اول تخلف با قطع يك هفته اي تلفن، فرد مجازات تخلف مي شود براي بار دوم سبب قطع سه ماهه شماره مي شود. چنانچه مزاحمت ادامه پيدا كند، شماره مذكور براي هميشه قطع مي گردد و افزون بر جريمه نقدي، حبس از سه ماه تا شش ماه نيز براي وي از سوي مقامهاي قضايي در نظر گرفته مي شود. عده اي از افراد ناآگاه جامعه ما از تلفن به عنوان وسيله ارتباطي استفاده نمي كنند، بلكه آن را وسيله اي براي تخريب اعصاب و روان طرف مقابل برخي مي دانند ديگر به دليل اختلافات شخصي بين خود و ديگران مبادرت به مزاحمت تلفني مي كنند و با سخنان زشت، ناپسند و حركات ضداخلاقي و غيرفرهنگي همانند فوت كردن، سوت زدن و ايجاد صداهاي ناهنجار به آزار روحي ديگران مي پردازند. اين افراد بي صلاحيت و ناآگاه مزاحمت را نوعي گذران اوقات فراغت و سرگرمي براي خود مي دانند. مقابله و جلوگيري از عمل ناپسند مزاحمان تلفني كه از ديدگاه جامعه شناسي، كاري ناهنجار محسوب مي شود تنها ازراه قانون، برخورد قاطع با متخلفان و افزايش مجازاتهاصورت مي پذيرد. تلفنهاي همگاني استفاده و بهره وري از امكاناتي كه دولت به طور عمومي در اختيار شهروندان قرار مي دهد، خود فرهنگ خاصي را مي طلبد. وسايل عمومي همه اقشار را در برمي گيرد و تمامي افراد به نوبه خود در استفاده از آن سهيم هستند. يكي از همين وسايل عمومي، تلفنهاي همگاني است. استفاده درست و نگهداري از آنها، مكالمات كوتاه براي انتقال پيام و... مي تواند ميزان عمر تلفنهاي عمومي را افزايش دهد. نگاهي گذرا به تلفنهاي همگاني در سطح شهر لزوم و نيازافراد را به اين وسيله هرچه بيشتر نمايان مي كند. به همين دليل است كه در چند سال اخير به شمار اين دستگاه ها افزوده شده و حتي تلفنهاي كارتي در كنار آن به وجود آمده است. اما متاسفانه بسياري از شهروندان استفاده مطلوب و درستي از آن به عمل نمي آورند. در مواردي ديده مي شود كه گوشي تلفن از دستگاه جدا شده و يا به دليل مشت زدن به آن شماره گير از كار افتاده است. از مشكلات ديگر مي توان به مكالمات طولاني و بي هدف اشاره كرد; اين در حالي است كه تلفنهاي عمومي به دليل برطرف كردن نيازها و پيامهاي فوري براي مردم به وجود آمده است. چه بسيارند افرادي كه اگرچه در منزل خود تلفن دارنداما به خاطر رخدادهاي غيرقابل پيش بيني مجبورند از تلفنهاي همگاني استفاده كنند. در چنين شرايطي برخي افراد به ضرورت كار و وقت ديگران بي توجه بوده و مكالمه خود را بيش از حد معمول ادامه مي دهند. مريم ظاهري كارشناس علوم ارتباطات با اشاره به ضرورت توجه شهروندان به رعايت حقوق عمومي افراد مي گويد: فرهنگ استفاده صحيح و كارآمد از وسايل و امكانات عمومي بايد از طريق خود مردم به وجود آيد و هركس خود را در نگهداري از آن سهيم بداند و در راستاي وظايف خود و احترام به حقوق ديگران عمل كند. وي ادامه مي دهد: اگر فرهنگ استفاده بهينه ازامكانات عمومي در جامعه حاكم شود، از يك سو بيشترين بهره وري از اين وسايل مي شود و از سوي ديگر مردم خودرا به عنوان عضوي از جامعه در برابر ديگر شهروندان و نگهداري از وسايل عمومي مسئول مي دانند. سعيد مرداوي 28 ساله كه تلفن شخصي در منزل ندارد بااشاره به عدم توجه برخي از مسوولان شركت مخابرات مي گويد: ريشه شماري از رفتارهاي نابهنجار مردم دراستفاده از تلفنهاي همگاني، شركت مخابرات است. صندوقهاي تلفنهاي سكه اي كه پس از مدت زمان كوتاهي به دليل استفاده مداوم مردم پر مي شوند و ديگر قابل استفاده نيستند، به موقع خالي نمي شود اين مسئله سبب مي شود تا ارتباط برقرار نگردد و مردم با مشتي محكم به تلفن ناراحتي خود را ابراز كنند. مشكل ديگر در خرابي تلفنهاي همگاني است كه سبب سرگرداني افراد در خيابانها مي شود. رسيدگي به موقع و نظارت روزانه براين تلفنها از سوي شركت مخابرات، بسياري از نارسائيها را برطرف مي كند. توجه و نظارت هرچه بيشتر شركت مخابرات در رفع نواقص، كمبودها و خالي كردن بهنگام صندوق تلفنهاي عموي از سويي و برقراري سامانه هايي كه مدت مكالمات را معين مي كند يعني به صورت سه يا پنج دقيقه اي است، مي تواند راهكار مناسبي براي برطرف كردن مشكلات استفاده از اين وسيله باشد. در چنين شرايطي افراد به سرعت پيام خود را انتقال مي دهند، گزافه گويي نمي كنند و از ترافيكهاي خطي جلوگيري مي شود.