Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761121-39362S1

Date of Document: 1998-02-10

شهردار هانوي خواستار استفاده از تجربه هاي تهران در زمينه توسعه شهري شد سرويس شهري: كاردار سفارت ويتنام خواستار استفاده از تجربه هاي تهران درزمينه توسعه شهري شد. هوانگ وان دينه ديروز با غلامحسين كرباسچي شهردار تهران ديدار و گفت وگو كرد و علاوه بر ابلاغ پيام شهردار هانوي مبني بر دعوت از كرباسچي براي سفر به هانوي و بررسي زمينه هاي مختلف همكاريهاي دو شهر گفت: كشورش مطالعات گسترده اي را براي تداوم سازندگي به ويژه در زمينه توسعه در شهر هانوي در دست انجام دارد كه قطعا تجربيات شهر تهران موردتوجه كارشناسان و متخصصين ويتنام قرار خواهد گرفت. شهردار تهران نيز در اين زمينه به /2 5ميليارد دلار سرمايه گذاري كه مردم شهر تهران طي هشت سال پس از جنگ تحميلي در جهت ساختن شهر تهران بدون اتكاء به بودجه عمومي كشور تقبل كرده اند اشاره و ابراز اميدواري كرد كه همكاريهاي مشترك بتواند در تعميق روابط بين دو كشور بيش از پيش موثر واقع شود. كاردار سفارت ويتنام ضمن ابراز خرسندي از روابط صميمانه و دوستانه اي كه بين جمهوري اسلامي ايران و كشورمتبوعش برقرار است و به يمن همين روابط، اخيرا سفارت جمهوري سوسياليستي ويتنام در تهران كار خود را رسما آغاز كرده است، اظهار اميدواري كرد كه باتوجه به تجربيات شهردار تهران و ساير دولتمردان جمهوري اسلامي، همكاريهاي فيمابين در جهت بهره برداري از تجربه سازندگي كه شهر تهران را تا اين حد زيباكرده است براي ساختن هانوي نيز استفاده شود.