Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761121-39343S1

Date of Document: 1998-02-10

گزارشهاي ضدونقيض از هجوم هزاران سرباز تركيه به شمال عراق بلنداجويت: هدف آمريكا تشكيل كشور دست نشانده كرد در شمال عراق است تركيه ديروز اعزام هزاران تن از نيروهايش را به خاك عراق همزمان با اوجگيري تشنج بين آمريكا و عراق تكذيب كرد. به گزارش خبرگزاري سخنگوي فرانسه، وزارت خارجه تركيه ديروز در پاسخ به خبرنگاران گفت: چنين چيزي واقعيت ندارد. دو شبكه تلويزيون خصوصي تركيه گزارش داده بودند كه هزار 70حدود سرباز تركيه براي مقابله با هجوم احتمالي پناهندگان عراقي به خاك تركيه وارد شمال عراق شدند. برغم تكذيب تركيه مبني براعزام نيروهايش به شمال خبرگزاري عراق، رويتر از ديار بكر به نقل از شاهدان عيني گزارش دادكه هزاران سرباز تركيه وارد شمال عراق شدند. اين در حالي است كه روسيه نگراني شديد خود را ازگزارش هاي مربوط به اعزام نيروهاي نظامي تركيه به منطقه كردستان عراق، ابراز داشت. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي از مسكو، يك مقام ارشد سياسي روسيه گفت: مسكو پيشتر، نظر مخالف خود را درباره چنين عملياتي ابراز داشته است. وي افزود: در صورتي كه اين موضوع حقيقت داشته باشد، تركيه با اين اقدام حاكميت عراق رامورد تجاوز قرار داده است وهيچ دليلي نمي تواند هجوم به خاك كشور ديگر را توجيه كند. مقام روسي تاكيد كرد: اقدام تركيه مي تواند باعث افزايش تشنج در منطقه شود. از سوي بلنداجويت معاون ديگر، نخست وزير تركيه گفت: هدف آمريكا از انجام تهاجم نظامي عليه عراق، زمينه سازي براي تشكيل يك دولت كرد در شمال عراق است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي از آنكارا روزنامه مليت به نقل از بلند اجويت نوشت آمريكا طرح تشكيل يك دولت وابسته كرد در شمال عراق را گام به گام به مورد اجرا مي گذارد. اجويت گفت: آمريكا براي انجام تهاجم نظامي به عراق مصمم است و پس از انجام اين كار، به تجزيه عراق دست خواهد زد. وي افزود: آمريكا و انگليس مي خواهند يك دولت دست نشانده كرد در شمال عراق تاسيس كنند. اجويت ضمن انتقاد از سياستهاي آمريكا و انگليس و آلمان كه انجام تهاجم نظامي عليه عراق راتشويق مي كنند، گفت: آنان چگونگي جنگ را در اتاقهاي گرم خود از تلويزيون تماشا خواهندكرد، ولي تركيه به عنوان كشورهمسايه عراق، يا در در داخل جنگ و يا در كنار جنگ قرار خواهد گرفت. معاون نخست وزير تركيه گفت كشورش مخالف بروز جنگ درمنطقه است. وي افزود: برغم اينكه عراق طرح صلح آنكارا را پذيرفته آمريكا است، سياست جنگ طلبي رادنبال مي كند و در مواضع خوداصرار مي ورزد. از سوي ديگر، اتحاديه عرب، فرانسه، عراق و روسيه به زودي طرحي براي پايان بحران عراق به سازمان ملل متحد ارائه خواهند كرد. به گزارش خبرگزاري رويتر ازقاهره عصمت عبدالمجيد دبيركل اتحاديه عرب ديروز درمصاحبه مطبوعاتي گفت: براساس اين طرح، كارشناسان سازمان ملل متحد مي توانند 68 پايگاه را در عراق بازرسي كنند. وي اين سخنان را پيش از گفتگو با سفير فرانسه در قاهره ايراد كرد. وي افزود: طرفهاي ميانجي هم اكنون مشغول تدوين اين طرح براي بازرسي از 68 موضوع عراق هستند. اين طرح شامل بازرسي از 8 پايگاه اصلي كه گروه بازرسان ريچارد باتلر رئيس كميته سازمان ملل مامور خلع سلاحهاي كشتار جمعي خواستار بازرسي آنها هستند، نيز مي شود. ساير تحولات o حدود 200 نفر به نشانه اعتراض به حمله احتمالي آمريكا به در عراق برابر كاخ سفيد اجتماع كردند. تظاهركنندگان با حمل شعارها وپلاكاردهايي كه بر روي آنها نوشته شده بود: دارو بفرستيد نه بمباعلام كردند: قرباني اصلي حمله آمريكا به عراق، مردم اين كشورخواهند بود نه حكومت عراق. o آمريكا و عربستان سعودي دربيانيه مشتركي ابراز اميدواري كردند كه ديپلماسي بتواند بحران عراق را حل كند، ولي هشداردادند كه در غير اين عواقب صورت، آن بر دوش صدام حسين رئيس جمهوري عراق خواهد بود. o منابع ديپلماتيك عرب درامان اعلام كردند: كوفي دبير عنان، كل سازمان ملل سفر خود به خاورميانه را كه قرار بود امروزآغاز شود، لغو كرد. يلتسين ديروز در رم از عنان خواست كه براي حل بحران عراق به سرعت راهي بغداد شود. o روزنامه الحيات ديروزنوشت: حسني مبارك رئيس جمهوري مصر تماسهايي با عربستان و سوريه گرفته است تا نشستي سه جانبه در مورد راه كارهاي حل بحران عراق برگزار كند. o دانشگاه الازهر مهمترين نهاد مذهبي مصر، از مسلمانان خواست با نثار جان خود به دفاع از مردم عراق بپردازند. به گزارش خبرگزاري فرانسه ازقاهره، هفته نامه مصري الاسبوع به نقل ازشيخ محمد سيدطنطاوي شيخ الازهر نوشت: ما باهر تجاوزي بر ضد ملت مسلمان عراق مخالفيم و بايد در برابر چنين تجاوزهايي، صف آرايي و جان خود را براي دفاع از مردم مسلمان عراق فدا كنيم.