Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761120-39286S1

Date of Document: 1998-02-09

باورهاي نادرست رانندگان خودروهاي عمومي بار ديگر داستان خودروهاي دودزا - ( ) 2 اشاره: در بخش نخست اين مقاله به سهم و نقش خودروها در آلودگي هواي تهران اشاره شد و در زمينه وسايل نقليه ديزلي و راهكارهايي براي توليد وسايلي كه داراي آلودگي زايي كمتري باشند، پيشنهاد شد. اينك در ادامه مطلب به وسايل نقليه مستعمل و در حال كار و باورهاي نادرست رانندگان آنها مي پردازيم و نكاتي نيز در مورد اتومبيل هاي بنزيني يادآوري مي شود. اين گونه وسائل نقليه علاوه بر دودزائي به علت ساخت و تنظيم نادرست داراي نقايص فني ديگر منجمله روغن سوزي هستند. به بيان ديگر، دود اين خودروها محدود به دود ناشي ازاحتراق ناقص گازوئيل نيست. بسياري از اتوبوس هاي شركت واحد و كاميون هاي شهرداري دچار فرسودگي موتوراند و دود آنها، حاوي روغن سوخته به علت كاركرد ناصحيح موتور است. اين مطلب در مورد اتوبوس هاي خريداري شده از خارج نيز صادق است. چرا اتوبوس خريداري شده از خارج داراي روغن سوزي؟ است چرا موتور اين اتوبوس ها تعمير؟ نمي شوند چرا آن دسته هم كه تعمير مي شوند بلافاصله و قبل از پايان مدت آببندي موتور به كار گمارده مي شوند و زير فشار انبوه مسافر قرار مي گيرند تا ظرف مدت كوتاهي دوباره به همان عيب دچار شوند و هزينه سنگين تعمير موتور آنها به هدر؟ رود چرا از قطعات مرغوب در تعمير آنها استفاده نمي شود كه پس از صرف اين هزينه براي مدت بيشتري كار؟ كنند باورهاي نادرست بسياري ازرانندگان خودروهاي ديزلي نيز برآلودگي هوا تاثير بدي گذاشته است. اين باور كه بايد موتور اين قبيل خودروها را دائما روشن نگاه داشت تا از فرسايش آن جلوگيري شود علاوه بر هدر دادن مقادير قابل توجهي سوخت، باعث آلودگي شديد هوا مي شود. بارها گفته شده است كه از روشن نگاه داشتن موتور اتوبوس ها جلوگيري خواهد شدولي اتوبوس ها و ميني بوس ها وكاميونهاي متوقف با موتور روشن كماكان در سطح شهر ديده مي شوند. اماهميشه رانندگان در اين مورد مقصرنيستند. طي برخوردهاي محدودي كه نگارنده با تعدادي از رانندگان شركت واحد داشته و از آنها خواهش كرده موتور خود را خاموش كنند اظهار مي داشتند كه به علت نداشتن باطري سالم در صورت خاموش كردن موتور، ديگر نمي توانند آن راروشن كنند. اگر مسئولان محترم بررسي مختصري روي كليه خودروهاي متعلق به ادارات دولتي، انتظامي، نظامي، ارگانها، سرويس كاركنان و كليه اتومبيل هاي داراي پلاك خدمت تهران 51 و تهران 52 انجام دهند خواهند ديد كه بيشترين درصد توليد آلودگي متعلق به اين خودروهاست. در اين گونه موارد بايد: ـ 1وزارت صنايع كارخانه هاي توليد موتورهاي ديزلي را مكلف به تغيير سيستم اگزوز اين خودروها طبق استانداردهاي بين المللي كند تا حداقل ارتفاع آنها رااز سطح زمين رعايت كنند. اين تغيير بايد در تعميرگاه هاي مجاز اعمال شود تاامكان نظارت بر صحت آن فراهم آيد و توسط كارشناسان خبره انجام شود. ـ 2وزارت كشور به مامورين نيروي انتظامي يا راهنمائي ورانندگي اختيار دهددر صورت مشاهده اين گونه نقايص مانند دودزائي خودرو را متوقف سازند. و بادادن يك مهلت حداكثر يك ماهه از رانندگان آنها بخواهند كه مورد را رفع كرده و به مراكز راهنمائي و رانندگي رفع عيب را گزارش كنند. در غيراين صورت، در مشاهده بعدي به آنان جريمه سنگيني تعلق گيرد. ـ 3وزارت بازرگاني قطعات يدكي مورد نياز تعمير اساسي موتور را وارد كند و به صورت ارزان در دسترس نمايندگي هاي مجاز قرار دهد. زيراتوليدات داخلي كيفيت لازم را ندارند و باعث به هدررفتن ارز و ديگر منابع اقتصادي، مانند وقت، مي شود. ـ 4با توجه به اين كه شهرداري و شركت واحد اتوبوسراني تهران مشتري عمده اين قطعات است، مي توان بخشي از يارانه پرداختي بابت لوازم يدكي را از آنها دريافت كرد و قطعات ارزان را فقط به دارندگان خودروهاي شخصي مانند كاميون ها، ميني بوس ها و اتوبوس هاي شخصي عرضه كرد. ـ 5آموزشهاي عمومي لازم از طريق راديو و تلويزيون و مطبوعات بايد به رانندگان داده شود كه روشن نگاه داشتن موتور باعث طول عمر آن نمي شود و آنها بايد در صورت توقف در ايستگاه و يا ترمينال مسافربري يا تخليه بار، موتور خود را خاموش كنند. اداره راهنمائي و رانندگي نيز بايد جريمه اي براي اين امر در نظر گرفته و ماموران اين اداره با اين قبيل رانندگان برخورد قانوني كنند. ـ 6شركت واحد اتوبوس هاي خود را با باطري سالم مجهز كند كه بتوان آنها راخاموش كرد. ـ 7شركت واحد از به كار انداختن اتوبوس هاي تعميري تا آببندي كامل آنها خودداري كند كه باعث صدمه زدن به موتور در روزهاي اوليه بعد از تعمير نشود. ـ 8ادارات دولتي نيروهاي انتظامي و نظامي ارگانها دارندگان سرويس كاركنان و كليه اتوموبيل هاي داراي پلاك خدمت تهران 51 و تهران 52 مراكز بازرسي ايجاد كنند و خودروهاي تحت اختيار خود را، طبق مورد تعمير كنند و گرنه بايد شامل مقررات بند يك شوند و قانون به طور مساوي براي آنان نيز مانند بقيه به اجرا درآيد. ـ 9معاينه فني خودروها صرف نظر از اينكه به داخل محدوده شهر مي آيند يا نه، به صورت اجباري و رايگان هر سه ماه يا شش ماه يكبار انجام گيرد. اين معاينه جامع فني نبايد فقط در مورد دودزائي اين خودروها انجام گيرد بلكه در ارتباط با كليه سيستم هاي ايمني مانند ترمز، فرمان، كلاچ، چراغها و لاستيك ها باشد. يك كاميون يا اتوبوس خارج از كنترل صدمات بسيار زيادتري را وارد مي آورد تا يك سواري معيوب. در مورد اتوموبيل هاي بنزيني تقسيم بندي ديگري ضروري است ـ 10 اتوموبيل هاي ساخت ـ 2 داخل اتوموبيل هاي وارداتي اتوموبيل هاي ساخت داخل عمده ترين اتوموبيل ساخت داخل، پيكان است كه زماني به خودروي ملي شهرت يافته اين بود خودرو با استانداردهاي 30 سال پيش طراحي شده و هم اكنون نيز بدون هيچ گونه تغيير عمده اي با همان كيفيت 30 سال پيش توليد مي شود. با وجوداين كه صنعت اتومبيل سازي تحولات بنيادين چنداني در فواصل كوتاه زماني ندارد با اين وجود ايستائي 30 ساله آن نيز به هيچ وجه قابل توجيه نيست. پيكان داراي عيوب زيادي است كه ناامني و غيرقابل اطمينان بودن آن فقط دوعيب اساسي آن است. آنچه در اين جا مورد توجه ماست سيستم سوخت آن است. راندمان ( Efficiency) پيكان بسيار پائين است و سيستم احتراق آن ناقص است. عمده بنزين مصرفي توسط اين خودرو يا به صورت نسوخته از اگزوز خارج مي شود يابه صورت گرما تلف مي شود. تمام اين اشكالات به كهنگي طراحي 30 ساله آن بازمي گردد هر چند براي بهبود كيفيت دود ناشي از آن كيت بخصوصي طراحي شده است. طراحي غلط و تا به امروز اصلاح نشده باك بنزين آن به تنهائي موجبهدررفتن روزانه هزارها ليتر بنزين مي شود. اين تلف شدن سوخت كه در جايگاه عرضه بنزين و به هنگام تحويل سوخت صورت گرفته و اصطلاحا به آن هوا گرفتن باك اطلاق باعث مي شود، سرريز شدن غيرقابل پيش بيني بنزين قبل از پر شدن باك خودرو شده و اين بنزين به هدر رفته به صورت هيدروكربور نسوخته وارد هواي پس شهرمي شود از 30 سال اين عيب جزئي خودرو هنوز بر طرف نشده نظري است به تابلوهاي اندازه گيري كننده آلودگي هوا نشان مي دهد در تميزترين روز سال هنوزميزان هيدروكربورهاي نسوخته بالاتر از حد مجاز، است. بيشتر اين هيدروكربورهاي نسوخته از بنزين ريخته شده در جايگاهها و سوخت ناقص و كم هواي اتوموبيل هااست كه در اين ميان پيكان داراي مقام اول است. ادامه دارد