Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761120-39259S1

Date of Document: 1998-02-09

وفاداري به آرمان هاي انقلاب و نبرد عليه متجاوزان در سالگرد انقلاب اسلامي شكوهمند ايران ياد و خاطره نيروهاي مسلمان، متعهد و انقلابي ارتش را گرامي داريم با پيروزي انقلاب اسلامي نيروهاي ارتش ايران از قيد وابستگي و فرمانبري از مستشاران آمريكايي رهايي يافته و زندگي و هويت مستقلي را پي نهادند با وقوع رخدادها در بهمن ماه 1357 رابطه مستحكم ارتش با رهبري انقلاب اسلامي و مردم به طور شفاف آشكار شد اشاره: در ادامه سلسله گزارش هايي كه به مناسبت فرارسيدن سالگرد انقلاب اسلامي شكوهمند ايران و دهه فرخنده فجر تدارك ديده ايم، در اين شماره گزارش مربوط به كم و كيف رويكرد انقلابي نيروهاي متعهد و انقلابي ارتش به صفوف مردم را از نظرتان مي گذرانيم. نيروهاي مسلمان، متعهد و انقلابي ارتش در سال 1357 به رغم آنكه يك سازماندهي ريشه دار آنان را به رژيم وابسته پهلوي، متصل كرده بود، در عمل ثابت كردند كه بخشي از مردم هستند و شجاعانه به جبهه وسيع و ميليوني انقلاب اسلامي پيوستند. ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در اساس با تلاش و پايمردي همين نيروها شكل گرفته است، در جريان جنگ تحميلي، رشادت هاي كم نظيري از خود نشان داد. دهه فرخنده فجر و سالگرد انقلاب اسلامي شكوهمند ايران بار ديگر مجالي است كه ياد و خاطره وفاداري نيروهاي متعهد و انقلابي ارتش به ميثاق هاي انقلاب اسلامي و رزم شجاعانه آنان در برابر دشمن متجاوز را گرامي داريم. نقش تعيين كننده ارتش در پيروزي انقلاب اسلامي پرسنل نيروي هوايي با امام خميني بيعت كردند. خبر به همين سادگي و كوتاهي بود كه به همراه تصويري از اين رخداد مهم در مطبوعات به چاپ رسيد. در نوزدهم بهمن ماه 1357 صدها تن از دليرمردان نيروي هوايي كه باور به ارزشهاي اسلامي و خواسته هاي به حق مردم داشتند و اين امر در ضميرشان ريشه داشت، در نمايشي حماسي با موج توفنده مردم بپاخاسته ايران هم آوا شدند و با حضور در اقامتگاه امام خميني (ره )- كاروانسالار انقلاب اسلامي - ديدار و با ايشان بيعت كردند. اين واقعه از سوي تحليل گران و ناظران جريانات سياسي بين المللي، اقدامي تاريخي و نقطه عطفي درتاريخ مبارزاتي و انقلابي مردم و نيز حيات ارتش ايران تلقي شد. يك تحليل گر خارجي در اين باره گفت: هرچند امام خميني با ورود به ايران در 12 بهمن 1357 انقلاب اسلامي را وارد عرصه جديد كرد اما ديدار پرسنل نيروي هوايي با امام خميني، خيزش مردم عليه رژيم را تقويت و جريان انقلاب را تسريع كرد. يك شهروند كه جريان روز نوزدهم بهمن 57 را به خوبي در ذهن دارد مي گويد: وقتي خبر ديدار پرسنل نيروي هوايي با امام خميني را شنيديم، اميدمان به پيروزي مضاعف شد. يكي از فرماندهان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي مي گويد: واقعه تاريخي و فراموش ناشدني پرسنل ديدار نيروي هوايي با بنيانگذار جمهوري اسلامي در نوزدهم بهمن 1357 سمبل پيوند نيروهاي مسلح با رهبري و البته مردم مي باشد هرچند پرسنل نيروي هوايي به هنگام ورود حضرت امام خميني ( ره ) به ايران در 12 بهمن ماه مسئوليت برقراري و كنترل نظم در فرودگاه مهرآباد رابرعهده داشتند و بدين نحو همگامي خود را با ملت ورهبري به نمايش گذارده بودند، اما رخداد روز نوزدهم بهمن، معنا و رنگ و بوي ديگري داشت. تعبير جالبهمه نظامي ها و حتي مردم از آن واقعه اين بود كه نيروي هوايي پيشقراول نيروهاي مسلح دروحدت و همدلي با رهبري است و همين تعبير براي نيروي هوايي يك افتخار جاودانه مي باشد. در پي انتشار اين خبر، تمام سامانه ذهني وفكري رژيم پهلوي و حاميانش برهم مي ريزد. از سويي ديگر اميد مردم به پيروزي صد چندان مي شود. ضربه اي هولناك بر پيكر فرتوت و در حال متلاشي رژيم وارد مي شود. اعمال رژيم كه تا قبل از روز نوزدهم بهمن ماه و قبل از اينكه پرسنل نيروي هوايي با امام خميني (ره ) ديدار و بيعت كنند، اميدوار بودند كه خواهند توانست خيزش همه گير و گسترده مردمي را كه از همه لايه هاي اجتماع بودند، مهار كنند و يا به تعبير خود قيام عمومي و مقدس مردم را سركوب و جامعه را آرام كنند، اما به زودي دريافتند كه اين ذهنيتي غلط است. سران رژيم پهلوي به شدت خشمگين شده بودند و لذا در صدد انتقام و كشتار پرسنل نيروي هوايي برآمدند. عقربه هاي ساعت آرام آرام به نيمه شب مي رسيد. درسالن غذا خوري مركز آموزش نيروي هوايي، همافران سربازان، و درجه داراني كه دل به انقلاب بسته بودند وبا رهبر خود امام خميني ( ره ) بيعت كرده بودند، با شور و شوق اجتماع كرده و مشغول تماشاي فيلم بازگشت رهبرشان به كشور بودند و از پيروزي نزديك انقلاب سخن همان مي گفتند روز عكس باشكوه و زيبا و پرخاطره اين نيروهاي انقلابي كه به امام و رهبر بزرگوارشان سلام مي دادند در صفحه اول روزنامه ها چاپ شده بود و... ناگاه در خوابگاه با لگد محكم يك افسر گارد شاهنشاهي باز شد. براي لحظه اي همهمه و هياهويي در مركز آموزش نيروي هوايي طنين انداز شد: آماده باشيد; گاردي ها حمله كردند. به سرعت همه نيروي هوايي با سلاحهاي آماده در برابرنيروهاي گارد جاويدان شاهنشاهي قرار گرفتند. رگبارمسلسلها از هر سو باريدن گرفت. ناگهان غوغاي جنگ آنان مثل بمبي در شهر صدا كرد و نيروهاي مردمي بي اسلحه ولي با خشم انقلابي و مشت هاي گره كرده به سوي پادگان نيروي هوايي در شرق تهران حركت كردند... فرداي آن روز روزنامه ها نوشتندجنگ خونين لشگر گارد با نيروي هوايي... مردم به داد همافران برسيد در روز 19 بهمن 1357 و زماني كه شاهپور بختيار هنوز نخست وزير رژيم پهلوي بود و همچنان مديريت سياسي جامعه را برعهده داشت، پرسنل نيروي هوايي در يك اقدام شجاعانه به ديدار امام خميني (ره ) رفتند. اين كار براي رژيم پهلوي غيرقابل تصور بود و لذا نيروهاي گارد شاهنشاهي به پادگان آموزشي نيروي هوايي يورش برد و در صدد كشتار آنان برآمد. اما مقاومت پرسنل نيروي هوايي و حضور و پشتيباني به هنگام مردم موجب شد تا رژيم از اين اقدام سود نبرد. وقتي درگيري بين نيروهاي گارد شاهنشاهي با پرسنل نيروي هوايي آغاز شد، مردم با اين خبر كه به داد همافران برسيد به محل استقرار نيروي هوايي هجوم آوردند و به دفع و عقب راندن نيروهاي گارد مبادرت ورزيدند. يك فرمانده نظامي مي گويد: هجوم نيروهاي گارد به پادگان نيروي هوايي و دخالت موثر مردم و دفاع از نيروهاي انقلاب نيروي هوايي، نتيجه شيريني در پي داشت و يكبار ديگر ثابت كرد كه مردم، حامي نيروهاي مسلح وفادار به ملت و رهبري هستند و نيروهاي مسلح نيز به صفوف مردم پيوسته اند. اين واقعه موجب شفافيت هرچه بيشتر پيوند ناگسستني و اتصال قواي مسلح به توده هاي مردمي بود و وقايع نوزدهم و بيستم بهمن 1357 به دنيا نشان داد كه ارتش ايران با رهبري انقلاب بيعت كرده و در صف توده هاي ميليوني قرار گرفته است. تحليل گران سياسي و نظامي بر اين باورند كه لحظات و وقايعي در پيش روي افراد و نهادها است كه مسير آينده آنان را تغيير مي دهد. نيروي هوايي نيز در روز نوزدهم بهمن 1357 با ديدار با رهبر انقلاب و بيعت با ايشان، مسير آينده خود را مشخص كرد. نيروي هوايي زندگي طيبه اي را پي نهاد و خوشبختانه توانست در سايه نظام مقدس جمهوري اسلامي در مسير تكاملي خود حركت كند و به نيرويي بالنده و پويا و به معناي واقعي در خدمت جامعه اسلامي درآيد. يك فرمانده نيروي هوايي مي گويد: نيروهاي مسلح در سايه نظام جمهوري اسلامي، معناي واقعي وجودي شان را يافتند. نيروهايي كه در دوران رژيم پهلوي، مزدور و زيردست ساده ترين نيروهاي امريكايي بودند و مي بايستي با خفت و خواري به اصطلاح خدمت مي كردند، در دوران نظام جمهوري اسلامي به سروري و آقايي و جايگاه بايسته و شايسته خود رسيدند و يقينا اين امر نتيجه بيعت نيروهاي مسلح با رهبري و همگامي شان با مردم بود. ارتش و انقلاب بي ترديد ارتش و ارتشيان در پيروزي انقلاباسلامي شكوهمند ايران نقشي اساسي و تعيين كننده داشتند، نقش عناصر سركوبگر رژيم در برابر، وفاداري و همبستگي خيل بزرگي از برادران ارتشي نسبت به انقلاب اسلامي بسيار كمرنگ و ناچيز بود. آن نقش كمرنگ را نيز بايد در ريشه ها و كم و كيف وابستگي ارتش شاهنشاهي به امپرياليسم امريكا و متحدان سلطه گر آن جستجو كرد. ارتش و انقلاب اسلامي افزايش قيمت نفت به ميزان چهار برابر درسال 1351 و سرازير شدن سيل دلارهاي نفتي دركنار استراتژي منطقه اي امريكا، ارتش ايران را از نظر نفرات و تجهيزات نظامي گسترش فوق العاده اي داد. از سالهاي 1352 به بعد شاه نقش ژاندارمي ايران را به گونه اي پذيرا شد كه طي نطقي در پايگاه بندرعباس اعلام كرد كه حريم امنيت ايران تا اقيانوس هند وسعت دارد. تقويت نيروي دريايي كشور، در راستاي همين استراتژي در اين مرحله صورت گرفت. افزايش خريدهاي تسليحاتي ايران در فاصله سه سال ميان 1973 تا 1977 به بيش از يازده ميليارد دلار رسيد. امري كه تنها به كمك دلارهاي نفتي و به عنوان مكانيسمي براي بازگرداندن دلارها به امريكا و غرب ميسر نبود. اختصاص سي و پنج درصد بودجه دولت به امور نظامي نمونه ديگري از توجه به ارتش به منظور افزايش توان عملياتي آن در ماموريت محوله خارجي و در خدمت منافع امريكا و انگليس بود. سرازير شدن مستشاران نظامي امريكا براي بكارگيري سلاح هاي پيچيده و گوناگوني كه به ايران فروخته مي شد لازمه چنان سياستي بشمار مي رفت به طوري كه در آستانه انقلاب اسلامي بيش از چهل هزار مستشار نظامي امريكايي در ايران به سر مي بردند. اما دلارهاي نفتي حاصله علاوه بر رشد و گسترش ارتش، تمام حيات اقتصادي - اجتماعي ايران را تحت تاثير قرار داد و نظام موجود و ساخت جامعه را بهم ريخت. ورود و استخدام ناگزير افراد طبقات پايين و متوسط جامعه به چنين ارتشي بالضروره سهم و ثقل حضور طبقه پايين و متوسط را در آن سنگين ساخته اين بود طبقات كه بدنه اصلي ارتش را مي ساختند، (جداي از بخش بالايي و نخبگان حاكم بر آن كه در اثر پيوندهاي بسيار نزديك با دربار و قدرت هاي خارجي از حيث فرهنگي و سياسي با رژيم سنخيت يافته و نسبت بدان وفادار بودند ) داراي پيوندهاي گوناگون و مستحكم اعتقادي، فرهنگي و اجتماعي با مردم اكثريت بودند ارتش بويژه در نيروي زميني و سربازان وظيفه كه تماس بيشتر و تنگاتنگي با مردم داشتند و نيز بخش هايي از نيروي هوايي مستقر در شهرها از جمله تهران ضمن ارتباط مداوم و روزانه با توده هاي ملت مسلمان از نوعي همدردي و احساس مشترك با مردم برخوردار بودند. شاه كه نمي توانست مانند لشكر گارد به جداسازي فضايي و فرهنگي تمام سربازان و نظاميان مبادرت ورزدمي كوشيد كه به وسيله سازمانهايي نظير اطلاعات آنان را كنترل شاه كند به سبب نمونه هاي گذشته دركودتاهاي كشف و سركوب شده يا قدرت گيري شخصي نظاميان از قبيل رزم آرا، به ارتش و سران آن اعتماد نداشت و مي كوشيد كه با سياست تفرقه بيانداز و حكومت كن، آنان را كنترل كند. ادامه دارد