Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761118-39106S1

Date of Document: 1998-02-07

همراه با روزهاي انقلاب مرور در رخدادهاي روزهاي پرشور انقلاب، رادر اين شماره با نگاهي به مهم ترين وقايع انقلاب در روزهاي 19 و 20 بهمن پي 1376ماه مي گيريم: در پي صدور فرمان امام خميني (ره ) مبني، بر راهپيمايي مردم در تاييد دولت موقت، ميليون ها تن از مردم براي ابراز حمايت از امام و دولت موقت اسلامي به خيابانها آمدند و راهپيمايي گسترده اي در سرتاسر ايران برپا نمودند. تنها در تهران متجاوز از دو ميليون نفر دراين راهپيمايي شركت داشتند. در اين راهپيمايي مردم با سردادن شعارهايي چون ما همه سرباز توئيم خميني، گوش به فرمان توئيم خميني در طول خيابانهاي بزرگ شهر به حركت درآمدند و خواستار استقرار دولت موقت در وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوطه شدند. در خاتمه راهپيمايي بزرگ امروزقطعنامه هايي خوانده شد و مورد تصويب مردم قرار گرفت در بخشي از قطعنامه مردم آمده بود: ما فرار شاه، بازگشت رهبر عاليقدر انقلاب امام خميني (ره ) به وطن و اعلام دولت موقت را گامهاي نخستين در راه پيروزي انقلابملت مي دانيم، ولي در عين حال معتقديم كه ملت ما بايد تا رسيدن به پيروزي نهايي كه محو كامل استبداد و استقرار جمهوري اسلامي است، مبارزه خود را با همبستگي و شكيبايي كامل ادامه دهد... ما به رئيس و اعضاي دولت غيرقانوني بختيار اخطار مي كنيم كه بيش از اين رودرروي ملت نايستند و بركناري خود را هرچه زودتر اعلام كنند.. مابه همه دولتهاي جهان اعلام مي كنيم كه ازاين تاريخ تنها قراردادها و موافقت نامه هايي در نظر ملت ايران اعتبارقانوني دارد كه به تصويب دولت موقت كه مورد تاييد است، رسيده باشد.... امام خميني به مناسبت انجام اين راهپيمايي بزرگ ضمن تشكر از مردم از عموم ملت ايران خواستند كه همچنان مقاومت كرده وبا وحدت كلمه تا رسيدن به پيروزي نهايي تلاش كنند. امام در بخشي از بيانات خويش فرمودند: من اعلام مي كنم كه موافقت كردن با اين دولتي كه ما فراهم آورديم، تكليف شرعي و مخالفت كردن با آن حرام است. خدمت به دولت بختيار، خدمت به طاغوت وشرك و كفر است. اقشار مردم، روحانيون، اصناف، احزاب سياسي و همافران در اين راهپيمايي كه يك رفراندوم بزرگ محسوب مي شد، شركت داشتند. در اين روز مذاكرات مهمي بين بختيار بازرگان، و ارتش انجام گرفت. اطرافيان بازرگان اظهار عقيده كردند فرماندهان نيرو به ويژه رئيس ستاد، اينك به اين نتيجه رسيده است كه مصلحت مملكت و مصالح ارتش كه جزيي از مصالح مملكت است ايجاب مي كند كه ارتش در مبارزه قدرت ميان دولتهاي بازرگان و بختيار نقشي بي طرف در پيش گيرد. بختيار گفت: درمقابل هيتلر، رضاشاه و شاه ايستادگي كرده ام و در قبال آيت ا... خميني وبازرگان نيز مقاومت خواهم كرد. كشورواحدي چون ايران دو دولت را نمي پذيرد ودولتي را كه گويا مهندس بازرگان در صددتشكيل آن است به رسميت نمي شناسد. در عين حال كاركنان يازده وزارتخانه اعلام كردند كه فقط از مهندس بازرگان اطاعت خواهند كرد. بيعت همافران و پرسنل نيروي هوايي باامام خميني عده زيادي از همافران، پرسنل نيروي هوايي، افسران جوان و درجه داران متعهد نيروي هوايي در حاليكه ملبس به لباس نظامي بودند در اقامتگاه امام خميني حاضر شدندتا همبستگي خود را با انقلاب ملت ايران به رهبري امام خميني، اعلام كنند. اين نظاميان متعهد و انقلابي در حياط مدرسه علوي، در مقابل رهبر خويش با آرايش نظامي اداي احترام كردند و براي انجام فداكاري در راه پيروزي انقلاب اسلامي اعلام آمادگي نمودند. عاملان رژيم شاهنشاهي پس از شنيدن خبرهمبستگي پرسنل نيروي هوايي وحشت زده اين خبر را تكذيب مي كنند. امام خميني در جمع نظامياني كه دراقامتگاه معظم له حاضر شده اند، فرمودند: درود بر شما سربازان امام عصر سلام الله عليه... از امروز در خدمت امام عصر سلام الله عليه و در خدمت قرآن كريم هستيد. قرآن كريمي كه سعادت همه بشر را بيمه كرده است. قرآن كريمي كه هركسي در زيربيرق آن واقع شود، در دنيا و آخرت سعيداست، قرآن كريمي كه آزادي و استقلال راتوصيه كرده است. ما همه تابع قرآن كريم وتابع موازين اسلام و قواعد اسلام مااز هستيم همه شماها تشكر مي كنيم. روحانيت ازشماها تشكر مي كند... درود بر شما كه قدرنعمت خدا را دانستيد و به دامن قرآن پيوستيد. درود بر شما كه ترك كرديد حكومت طاغوت را و به حكومت الله پيوستيد.