Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761118-39091S1

Date of Document: 1998-02-07

دوران تازه: حذف مقررات زائد گفت وگو باسيف الله داد معاون امورسينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آقاي داد! در اين چند ماه كه مسئوليت معاونت سينمايي را برعهده گرفته ايد چه؟ كرده ايد يعني در اين مدت چه اتفاق خاصي در سينماي ايران به وجود؟ آورده ايد اولا فكر كرده ام كه چه بايد با بكنم، دوستان بحث و مشورت كرده ام. آنچه بطور مشخص در اين مدت انجام شده حذف بسياري از مقررات دست و پاگير بوده است. به عنوان مثال شرايط تصويبفيلمنامه را تغيير داده ايم و بسياري ازقوانين زائد و دست و پاگير را در اين عرصه حذف كرده ايم. تغييرات زيادي رانيز در برگزاري جشنواره فيلم فجر به وجود آورده ايم. پيش نويس دفترچه اصول وسياستهاي جديد سينمايي كشور را نيز آماده كرده ايم كه پس از جشنواره منتشر خواهد شد. حتما مي دانيد كه تصميم شما در مورد تغيير شرايط تصويب فيلمنامه باعث بروز نارضايتي در ميان بسياري از فيلمنامه نويسان؟ شد البته در وهله نخست ناراضي چرا بودند، كه به روند قبلي عادت كرده بودند. علاوه بر اين احساس مي كردند كه ممكن است حقوقشان به عنوان فيلمنامه نويس تضييع شود. اما وقتي شرايط و مقررات جديد را برايشان تشريح كرديم و توضيح داديم كه شرايط قبلي، شرايطي نبود كه حقوق مادي و معنوي فيلمنامه نويس در آن لحاظ شده باشد، بسياري از آنها قانع شدند. در شرايط جديد جايي به عنوان كانون فيلمنامه نويسان وجود دارد كه فعاليتي را كه براي حراست از حقوق مادي و معنوي اين صنف شروع كرده، هم سببشكوفايي فيلمنامه نويسي خواهد شد و هم سبب امنيت بازار فيلمنامه و گمان مي كنم در شرايط جديد يك ارتباط سالم وصادقانه ميان فيلمنامه نويس، تهيه كننده و كارگردان به وجود بيايد. يادم هست در نخستين گفت وگويي كه پس از قرار گرفتن در سمت معاونت سينمايي با روزنامه همشهري داشتيد، گفتيد كه دردوره قبلي يكصد و پنج پروانه ساخت فيلم صادر شده و همان موقع نتيجه گرفتيد اگرصاحبان اين پروانه ها، فيلم هاي خود رابسازند، تقريبا تكليف فيلمهايي كه تاپايان سال 78 ساخته خواهد شد روشن است. همچنين گفتيد كه چون نمي توانيد تعهدات قبلي دولت را لغو كنيد، سعي مي كنيد ازطريق مذاكره جلو ساخت برخي از اين فيلمها را بگيريد. مي خواهم بدانم آيا در اين مورد هيچ موفقيتي به دست؟ آورده ايد از اين تعداد تقريبا 80 فيلم ساخته خواهد شد و ساخت 25 فيلم را از طريق مذاكره با صاحبان آنها متوقف كرده ايم. شما چه پيش از آنكه در اين مسئوليت قرار بگيريد و چه پس از قرار گرفتن در اين سمت، همواره يكي از بزرگترين مشكلات سينماي ايران را كمبود سالنهاي سينماعنوان كرده ايد، در اين مدت چه فكري براي اين معضل ؟ كرده ايد اگر دو سال ديگر هم اين سوال را ازمن بكنيد من پاسخ خيلي روشني نخواهم داشت. كه مثلا بگويم در اين مدت اين تعداد سالن ساخته ايم، چون امكاناتش در اختيار ما نيست. و ما به تنهايي چنين قدرتي را از نظر مالي نداريم. و اگر هم داشتيم، صلاح نبود كه ما وارد اين عرصه بشويم. بلكه بايد با تسهيلاتي كه فراهم مي كنيم بخش هاي خصوصي و تعاوني وارد عرصه بشوند. البته در اين مدت تلاش كرديم مشكلات سينماهايي را كه از قبل ساخت آن شروع شده بود اما براي ادامه كار دچار مشكل بودند، رفع كنيم. سوال بعدي اين است كه از نظر شما چه فيلمي بايد در جشنواره فيلم فجر جايزه؟ بگيرد فيلمي بايد جايزه بگيرد كه داوران آن را بپسندند. و اين سياستمدارانه ترين جوابي بود كه مي توانستيد به اين پرسش بدهيد، اميدوار بودم پاسخ روشن تري بشنوم آقاي؟ داد البته اين يك حقيقت است كه داوراني كه ما انتخاب كرده ايم، درواقع به نمايندگي از افراد و گروههاي مختلف داوري مي كنند. گاهي خودشان را به جاي مردم فرهيخته و تحصيل كرده مي گذارند، گاهي به جاي سينماگران و گاهي به جاي انسانهاي اصول گرا و و اخلاقي با توجه به همه اين مسائل به يك فيلم جايزه مي دهند. نظر شخصي شما در اين مورد؟ چيست فيلمي كه هم حرفي براي گفتن داشته باشد، هم حرفش را به خوبي بيان هم كند، حس زيبايي شناسي بيننده را راضي كند و هم كنجكاوي معمول يك تماشاگررا. چنين فيلمي مستحق جايزه است. يك فيلم روشنفكرانه كه پر از رمز وراز باشد بايد جايزه بگيرد يا فيلمي كه اقشار وسيعي از مردم را راضي؟ كند به نظر من به هر دو نوع فيلم بايدجايزه داد. فيلمي كه به دنبال رسيدن به يك زبان و بيان جديد است، اگربا موفقيت توام باشد شايسته تحسين است. از سوي ديگر فيلمي كه بتواند رضايت مردم را فراهم كند هم شايسته تقدير من است خودم هميشه از زاويه مردم به فيلمها نگاه مي كنم. سليقه نخبگان، روشنفكران و اقشار فرهيخته جامعه صيقل يافته تر از سليقه مردم عادي است. سينماگران در توليدات خود بايد اين قشر را هم در نظر بگيرند، اما اين قشر فقط هفت ونيم درصد از جامعه شهري ما را كه در حدود دوميليون و دويست هزار نفر هستند، تشكيل پس مي دهند فقط بايد هفت و نيم درصد از توليدات سينماي ايران متوجه اين گروه باشد. بنابراين جوابم اين است كه هر دو نوع سينما بايد وجود داشته باشد. از صحبت هاي شما اين طور مي فهمم كه سينمايي را كه اقشار وسيعي از مردم را مورد خطاب قرار مي دهد به سينماي پر رمز و راز و روشنفكرانه ترجيح مي دهيد، برداشت من درست؟ است در واقع برداشت شما درست است، اما اين ترجيح دادن رابايد معنا بكنم. گاهي يك چيزي را به يك چيز ديگر ترجيح مي دهيم به معناي اينكه مي خواهيم آن چيز دوم را از بين ببريم. نه به اين شكل ترجيح نمي دهم. اما چون براي مردم فيلم مي سازيم، بايد سعي كنيم رضايت درصدبيشتري از بينندگان را فراهم كنيم. برخي معتقدند فيلمي را كه منتقدان مي پسندند، مردم عادي نمي پذيرند. ازنظر شما كدام مهم است: نظر مردم يا نظر؟ منتقدان سوال شما داراي پارادوكس است كه ابهام ايجاد مي كند. در موج جديد نقدنويسي گرايش منتقدان براي نزديك شدن به ديدگاه مردم مشهود است. چندين سال پيش نگرش منتقدان انتزاعي بود و بي توجه به اينكه كجا زندگي مي كنند، اظهارنظرمي كردند. الان اين وضع تغيير كرده ومنتقدان تا حد زيادي به مردم نزديك شده اند همينطور مردم نيز به منتقدان نزديك شده اند. چون در اين 1516 سال بطور طبيعي فرهنگ سينمايي مردم خيلي بالاتر رفته است. فيلمهايي كه در اين دو - سه سال اخير مورد استقبال مردم قرارگرفته، عموما مورد توجه منتقدان نيزبوده است. البته قبول كنيد كه هميشه اينطورنبوده. كم نيستند فيلمهايي كه منتقدان نسبت به آن با بي مهري برخورد كرده اند، اما با استقبال مردم رو به رو شده اند وهمچنين برعكس. اگر نظر مردم با منتقدان مغاير باشد، نظر كدام را ترجيح مردم؟ مي دهيد يا؟ منتقدان با قضاوت شخصي خودم با اين موضوع برخورد خواهم كرد. يعني به عنوان يك ناظر به سليقه شخصي خودم مراجعه مي كنم و نظر مردم يا منتقدان براي من مطلق نخواهد بود. خودتان؟ چطور نقد فيلمهايتان؟ رامي خوانيد بله. نظري كه منتقدان درباره فيلمهايتان مي دهند، برايتان مهم؟ است حتما. به هر حال تفاوت منتقد با مردم عادي اين است كه مي تواند آنچه راكه در ذهن تماشاگر عادي سينما وجود بيان دارد، كند. مطلع شدن از نظر منتقد به فيلمساز كمك مي كند كه تا حدودي بانظرات مردم آشنا شود. سينماي فرهنگي در ديدگاه شما چه معنايي؟ دارد سينماي فرهنگي از نظر من سينمايي است كه راه و رسم روي پاي خود ايستادن، راه كشف كردن و لذت بردن از جنبه هاي مثبت زندگي را ياد دهد، سينمايي كه خرافه ها را پيدا كند و با آن برخورد مناسب انجام دهد. سينماي فرهنگي صرفا براي پر كردن اوقات فراغت نيست و هدفش تقويت احساس مسئوليت پذيري و توسعه مسئوليت اجتماعي در انسان است. آيا برنامه خاصي براي حمايت از سينماي فرهنگي؟ داريد وجود دارد، انشاءالله دفترچه سياستها كه منتشر شد، متوجه مي شويد. لااقل رئوس برنامه تان را؟ بگوييد چون هنوز طرحهايي كه در اين مورد داريم نهايي نشده، بهتر است اعلام آن را به بعد موكول كنيم.