Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761116-39076S1

Date of Document: 1998-02-05

در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبر معظم انقلاب جايگاه مردم را در نظام و حكومت مبتني بر ولايت فقيه تبيين كردند مردم نقش با واسطه اي را از طريق مراجعه به خبرگان ايفا مي كنند ما مداكره (با آمريكا ) را از آغاز نفي كرده و اكنون نيز آن را نفي مي كنيم در كشورهايي كه با دمكراسي غربي اداره مي شوند از جمله در آمريكا، نقش و حضورمردم در اداره و هدايت كشور به قدر ايران نيست . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري با ايشان، در سخناني نقش وجايگاه مردم را در نظام و حكومت مبتني بر ولايت فقيه تبيين كردند و ولايت فقيه و نفي نفوذ و سلطه خارجي را به عنوان دو ركن اساسي در نظام حكومتي اسلام برشمردند. مقام معظم رهبري در تبيين جايگاه مردم در حكومت اسلامي فرمودند: اصل مساله ولايت فقيه از آيات قرآن كريم و روايات استنباط مي شود و شارع مقدس، معيارها را در اين زمينه بيان كرده است، بنابراين در مرحله معيارهاي حاكم، برخورد مردم همانندبرخورد با ساير احكام شرعي است و مردم نقش فرد مومن، معتقد و عامل به اين حكم و معرفت شرعي را دارند و در مرحله تعيين مصداق منطبق بر معيارها بديهي است كه مردم نقش با واسطه اي را از طريق مراجعه به خبرگان ايفا مي كنند، چه در غيراينصورت اگر قرار باشد تطبيق مفهوم با مصداق را از دست خبرگان خارج كنند، همه چيز به هم خواهد ريخت و معيارها بكلي نابود خواهد شد. حضرت آيت الله خامنه اي نقش مردم را درپذيرش مصداق ولايت فقيه و تبعيت از او بسيار مهم و تعيين كننده دانستند و فرمودند: هركسي كه دغدغه مردم را دارد، بايد كاري كند كه مردم به ايمان، تبعيت و اطاعت قلبي كشانده شوند، مردم ايران، مردمي مومن، دين باور، معتقد به مباني و براي فداكاري در اين راه آماده اند، بنابراين كساني كه مي خواهند مردم يك نقش عملي وعيني داشته باشند و حكومت الهي با جنبه مردمي توام شود، بايدجاذبه ها و زيبايي هاي اين مساله را از نظر عقل و منطق بشري تبيين كنند ومردم را براي حضور در صحنه به شوق آورند. مردم نيز با ايفاء نقش واقعي خود، همواره ناصر اسلام و حكومت اسلامي بوده و خواهند بود. رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر نقش تعيين كننده مردم در تمامي مسائل انقلاب و نظام اسلامي فرمودند: در كشورهايي كه با دمكراسي غربي اداره مي شوند، از جمله در كشور آمريكا، نقش و حضور مردم در اداره وهدايت كشور به قدر ايران نيست و كتابها و گزارشهاي بسيار روشنگري ازانتخابات حزبي در دنياي دمكراسي وجود دارد كه نشان مي دهد مردم به معناي حقيقي كلمه هيچ نقشي ندارند و آنچه وجود دارد، تنها يك تاثير صوري است كه بسيار رندانه و شكل زيركانه، حضور مردم به آن داده شده است، درحالي كه در اين انقلاب و نظام، هرچه شده است به كمك مردم و بر مبناي خواست آنها بوده است. مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنانشان بر نقش امام خميني ( رض )در گشودن يك راه روشن فراروي ملتها تاكيد كردند و فرمودند: امام بزرگواريك حركت ماندگار سياسي را از طريق بنيان گذاشتن يك مكتب سياسي در فضاي سياسي جهان به انجام رساندند و اركان اصلي اين مكتب سياسي و راهي كه امام در مقابل ملتها باز كرد، قطعا با الهام الهي و از طريق احساس تكليف بود كه بر اساس يك برنامه منظم و از پيش طراحي شده به انجام حضرت رسيد آيت الله خامنه اي با تشريح مساله نه شرقي و نه غربي به عنوان يك ركن اصلي در نظام اسلامي فرمودند: نه شرقي و نه غربي يك ايده، فكر وآرمان سياسي محض و يك جهت گيري اساسي براي نظام است كه روح و جوهره آن راتاثيرناپذيري در برابر نفوذ سلطه گران، شكل مي دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامي، ضديت با نظام سلطه و مقاومت و حساس بودن درمقابل سلطه را لازمه اسلامي بودن يك حكومت و جامعه دانستند و فرمودند: دنياي امروز به يك مجموعه سلطه طلب و يك مجموعه سلطه پذير و به تعبيري به كشورهاي مقتدر و برخوردار از علم، ثروت و امكانات گوناگون اقتصادي وسياسي از يك سو و كشورهاي ضعيف از سوي ديگر تبديل شده است، بنابراين درصورتي كه ميان اين دو بخش، ارتباط و تعامل وجود داشته باشد، نفوذكشورهاي قوي بر كشورهاي ضعيف قطعي است. حضرت آيت الله خامنه اي از علم به عنوان يك ابزار قدرت و سلطه سياسي در جهان امروز يادكردند و فرمودند: قدرتهاي سلطه گر با تكيه برماهواره ها، ابزارهاي كامپيوتري، و شبكه هاي عظيم اطلاع رساني، خواسته هاي خود را به هرجايي از اعماق دنيا كه بخواهند مي رسانند و از اين امكانات به عنوان ابزار سلطه سياسي خود بر ديگران استفاده بنابراين مي كنند، راه درست براي عدم نفوذ و تسلط قدرتي مانند آمريكا بر همين ايران، كاري است كه امام بزرگوار كرد و يك ديوار محكم و بلندي را در مقابل آمريكا قرار داد. حضرت آيت الله خامنه اي از حمايت قدرتهاي جهاني از كودتاي نظامي الجزاير و لگدمال كردن آراء مردم مسلمان اين كشور و نيز از سركوب حكومت اسلامي حزب رفاه تركيه به عنوان نشانه هايي از سلطه گري استكبار ياد كردند وفرمودند: عمل به اصل نه شرقي و نه غربي، بهترين كاري است كه امام كرد واز آغاز بانه ي مطلق، عزت كامل را براي ملت ايران به ارمغان آورد. مقام معظم رهبري پرداختن بهاي مبادله و تعامل سياسي با قدرتي مانندآمريكا را بسيار سخت و سنگين توصيف كردند و فرمودند: جوانان مابايد كشورخود را از لحاظ علمي به اوج برسانند و آن را از لحاظ تبليغاتي و ابزارروز و نيز از لحاظ امكانات نظامي مجهز كنند و در اين وضعيت است كه مي توانيم با آمريكا حرف بزنيم زيرا او ديگر قدرت پنجه زدن به صورت ما را نخواهدداشت. حضرت آيت الله خامنه اي مذاكره سياسي باامريكارا براي جمهوري اسلامي ايران از جهات گوناگون زيان آور دانستند و در پايان سخنانشان فرمودند: مذاكره با سلطه گري مانند آمريكا از رابطه بدتر است. ضرر رابطه سياسي درمجموع به اندازه ضرر مذاكره نيست و اگر در رابطه اندك فايده اي نيزوجود داشته باشد، در مذاكره نيست، اما مضار رابطه در مذاكره هست. مذاكره سياسي باامريكا براي سياست، فرهنگ، روحيه مردم و عمق استراتژيك نظام در خارج از كشور مضر است و براي تداوم اين راه ضرر دارد، بنابراين ما مذاكره را از آغاز نفي كرده و اكنون نيز آن را نفي مي كنيم. برپايه همين گزارش پيش از سخنان مقام معظم رهبري آيت الله مشكيني رئيس مجلس خبرگان در سخنان كوتاهي دهه فجر انقلاب كبيراسلامي را به رهبرمعظم انقلاب تبريك گفت و از توليت آستان مقدس علي بن موسي الرضا ( ع ) دربرگزاري اجلاسيه هشتم مجلس خبرگان تقدير و تشكر كرد. سپس آيت الله اميني نايب رئيس مجلس خبرگان گزارشي از مباحث مطروحه ونيز مصوبات اين اجلاس در ارتباط با آيين نامه داخلي مجلس خبرگان ارائه داد.