Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761116-39036S1

Date of Document: 1998-02-05

همراه با روزهاي انقلاب در ادامه درج چكيده اي از رويدادهاي بهمن ماه 1357 تحت عنوان همراه با روزهاي انقلاب، در اين شماره نگاهي داريم به رخدادهاي مربوط به روزهاي هفدهم و هجدهم بهمن ماه 1357 كه ازحساس ترين روزهاي انقلاب اسلامي محسوب مي شوند: /11/57 17 در نقاط مختلف كشور تظاهرات و تجمع هاي وسيعي به طرفداري از اقدام امام مبني برتشكيل دولت موقت انجام شد و موج عظيمي از راه پيمايي ها سراسر ايران را فراگرفت. سخنگوي كاخ سفيد در يك بيانيه مطبوعاتي اعلام كرد: كه شاپور بختيار بايد تسليم نظر اكثريت مردم ايران شده و اجازه دهدكه حاكميت آزاد مردم ارجاع شود. گسيختگي در رژيم شاه به حدي رسيده كه ازدولت بختيار چيزي جز يك نام باقي نمانده با است اين حال بختيار به توصيه اربابان بيگانه اش لجاجت به خرج داده ودولت تشكيل شده ازسوي امام خميني را به سايه تشبيه مي كند و مي گويد اگر اعضاي دولت موقت منتخب امام خميني بخواهند دست به كار شوند دستگير و اعدام مي شوند. ازطرف ديگر، كارمندان وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي درخواست مي كنند كه وزراي دولت منتخب امام خميني هرچه زودتر تعيين شوند تا آنها همكاري لازم رابا وزراي مربوطه بنمايند. - امام خميني طي سخناني كه با اقشارمختلف داشته اند، ضمن تاكيد بر حفظ وحدت كلمه در بخشهايي از سخنان خودفرمودند: ما گرفتاريهاي زيادي داشتيم وگرفتاريهاي زيادي هم به راه داريم پيروزيهايي كه تاكنون به دست آمده است، نتيجه وحدت است، رمز اين پيروزي وحدت كلمه است. وحدت كلمه همه اقشار ايران موجب شده كه ابرقدرتهارا به زانو آن درآورد قدرت شيطاني كه پشت سر او بودند. همه را مرخص كرد. همه را كنار اين زد رمز وحدت كلمه است. امام خميني در بخشي ديگر از سخنانش به ارتشياني كه اعلام وفاداري كرده اندچنين مي گويد: رفقايتان را متوجه كنيد، همقطارانتان را متوجه كنيد، بگوئيد آقا، ما خير شما را مي خواهيم، ما فرياد مي كنيم كه بايد ارتش ما مستقل باشد... همچنين امام خميني خطاب به ملت ايران ادامه نهضت را يك تكليف مي داند. - در اين روز اولين مصاحبه مهندس مهدي بازرگان به عنوان نخست وزير انجام شد و او وظايف دولت موقت را تشريح كرد. مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت اعلام داشت مطالعه او درباره وزراء پايان يافته و به زودي معرفي خواهندشد. دكتر سنجابي رهبر جبهه ملي اعلام كرد، تبادل نظر بين شاپور بختيار و رئيس دولت موقت، براي حل و فصل مسالمت آميزمسائل كنوني ايران ادامه دارد. در تمام شهرستانها به حمايت از تصميم امام در مورد بازرگان راه پيمايي و تظاهرات برپا شد و لبه تيز حملات راه پيمايان فقط متوجه بختيار است. امام خميني در جمع ارتشيان، روحانيون و وكلاي مستعفي مجلس رژيم و خطاب به دولت غيرقانوني و امراي ارتش شاه فرمودند: نصيحت مي كنيم دولت غيرقانوني نصيحت را، مي كنيم ارتش را به اينكه اگرشما مايليد كه اين مملكت آرام بشود و ثابت باشد، دست برداريد. آن كسي كه غيرقانوني است برود سراغ كارش، ارتش هم برگردد به دامن ملت، ملت او را مي پذيرد. اگر به اين نصيحت عمل بكنند، مسايل حل است، آرامش در مملكت پيدا خواهدشد. من نصيحت مي كنم اين دولت و ارتش را به اينكه شما دست برداريد از اين لجاجت، شما خاضع شويد به راي راي ملت، ملت استقلال و آزادي و حكومت اسلامي است. بختيار در يك عقبگرد سياسي مشكوك اعلام داشت كه حاضر به همكاري با طرفداران امام خميني است و نه تنها وزراي طرفدار امام خميني را در يك دولت ملي خواهدپذيرفت بلكه نقش امام خميني را دررابطه با حل و فصل مسائل اجتماعي ومذهبي نيز قبول مي كند و اين درحالي است كه اكثر سازمانهاي دولتي ما به طور كامل در كنترل كارمندان طرفدار انقلاب اسلامي درآمده است. درحالي كه شايعاتي پيرامون تلاش سردمداران ارتش براي انجام يك كودتا رواج يافته بودخبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد: ديپلماتهاي غربي نزديك به ارتش اعتراف كردند كه ژنرالهاي شاه به اين نتيجه رسيده اند كه براي كودتا قوي نيستند! درهمين حال سخنگوي كاخ سفيد اعلام كرد، بختيار بايد نظر اكثريت مردم رابپذيرد. گويا سردمداران امريكا درچگونگي برخود با اقدامات امام خميني دچار اختلاف هستند و هر دسته اي برخوردويژه اي را پيشنهاد مي كند. شركتهاي مهم حمل و نقل هوايي به علت ناامن بودن قلمرو ايران، پروازهاي خود را به ايران قطع كردند.