Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761115-39006S1

Date of Document: 1998-02-04

بامداد ديروز رئيس جمهوري در جنوب شهر تهران با دانش آموزان گفت وگو كرد آقاي خاتمي: نسل جوان و امروزي جامعه را بايد باور كرد سرويس سياسي: رئيس جمهوري اسلامي ايران همزمان با سومين روز از دهه مبارك فجر كه روزانقلاب اسلامي تشخص، و منزلت زن مسلمان نامگذاري شده در نشستي صميمانه با نمايندگان دانش آموزان دختر استان تهران تاكيد كرد: زن بودن امتيازي بزرگ است و زنان بايد در عرصه هاي مختلف صلاحيتها و شايستگي هاي خود را نشان دهند. آقاي سيدمحمد خاتمي در اين ديدار همچنين افزود: زنان در جامعه اسلامي شايسته تمامي پيشرفتها هستند و بايد براي ايجاد زمينه حضور فعالتر آنان تلاش بيشتري شود. وي گفت: برگزاري اين نشست ها زمينه فعليت يافتن استعدادهاي زنان را بيش ازپيش آماده مي كند و تاكنون گامهاي خوبي براي بروز استعدادهاي زنان برداشته شده و اميدواريم گامهاي بهتري نيز بامشاركت وهمكاري زنان در اين زمينه برداشته شود. حجت الاسلام والمسلمين خاتمي باتاكيد بر لزوم تحقق عملي شان و منزلت زن مسلمان در نظام مقدس جمهوري اسلامي، خاطر نشان كرد، زنان با وجودبرخورداري از امكانات نامساوي نسبت به مردان، نتايج قابل توجهي درعرصه هاي مختلف بدست آورده اند. رئيس جمهوري گفت: زمينه بروز صلاحيت ها واستعدادهاي زنان در دوران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به اندازه مردان فراوان نبوده و اين روند باپيروزي انقلاب اسلامي تاحدودي اصلاح شده و همه مردم بايد تلاش كنند كمبودهاي به وجود آمده در طول تاريخ گذشته را جبران كنند. رئيس جمهوري افزود: در اسلام حقوق لازم به زنان داده شده و هنوز هم زمينه هايي وجوددارد تا علماي زمان شناس با تكيه بر مباني اسلام در اين عرصه راهگشايي بيشتري كنند. آقاي خاتمي گفت: در زمينه حقوق زنان بايد شاهد تحولات فقهي و نوآوريها باشيم. رئيس جمهوري در پاسخ به پرسش يكي از دانش آموزان در خصوص گفتگوي ميان تمدنها اظهار داشت: گفت و گو مقدمه تفاهم است و تفاهم به معناي هضم شدن يك تمدن در تمدن ديگري نيست. وي تصريح كرد: مبناي تفاهم تمدنهامنطق است نه زور، و تمدنها مي توانند از نقاط قوت و مثبت يكديگردر جهت اصلاح خود استفاده كنند و بر اساس احترام متقابل مي توان رابطه سياسي برقرار كرد. رئيس جمهوري در پاسخ به پرسش يكي از دانش آموزان در خصوص تفاهم بين نسلها و ايجاد فضاي همدلي وهمدردي در جامعه اظهار داشت: يكي از خطرناكترين عناصري كه حيات اجتماع و ملت راازبين مي بردانقطاع نسلها است. وي گفت: ما بايد نسل جوان و امروز جامعه را باور كنيم و به آنها اجازه دهيم بانسل گذشته ارتباط برقرار كنند و چنانچه نسل قديم بخواهد افكار و انديشه خود را به طور يكجانبه به نسل جديد تحميل و القا كند، منجر به انقطاع نسلها خواهد شد. حجت الاسلام والمسلمين خاتمي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص كمبود امكانات تفريحي نظير فرهنگسراها، مراكز فرهنگي و ورزشي و كانونهاي جوانان اظهار داشت: اميدوارم روالي را كه آقاي كرباسچي داشته اند سايرشهردارهانيز درارتباط با ساخت مراكز فرهنگي ادامه دهند و افراد نيكوكارهمانگونه كه احداث مسجد را مقدس مي دانند، ايجاد كانونها و فرهنگسراهارا نيز يك كار نيك بدانند. وي گفت: يقينا بودجه در نظر گرفته شده جوابگوي همه نيازهاي جوانان نيست. رئيس جمهوري در پاسخ به پرسش يكي ديگر از دانش آموزان در خصوص سياستهاي آمريكا نسبت به منطقه و جهان، بانادرست و ناروا توصيف كردن سياست هاي آمريكا در منطقه و جهان خاطر نشان كرد، سياستمداران آمريكاهنوز در دوران جنگ سرد به سر مي برند و معتقدم كه اسلام با فرهنگ قوي و عزت خود مي تواند با فرهنگ هاي ديگر گفتگو كند. وي افزود: مردم آمريكا همانند ساير ملل هستند و سياست هاي نادرست آمريكا ممكن است كه به انزواي آمريكا بيانجامد. آقاي خاتمي تاكيد كرد: ما خواستار جنگ و تشنج در دنيا نيستيم و پيام انقلاب دين داري و عدالت است، عدالتي كه تامين كننده منافع و حقوق تمامي ملت ها باشد. حجت الاسلام والمسلمين خاتمي در ادامه اين نشست صميمي كه بيش از دوساعت به طول انجاميد در پاسخ به پرسش ديگري اظهار داشت: جلوگيري از پرسش يعني تبديل كردن سئوال به يك عامل تشنج رواني و زيان آور و جوانان ما بايد بتوانند در محيطي آزادپرسش هاي خود را مطرح كنند. وي در پاسخ به پرسش يكي ديگر ازدانش آموزان مدارس جنوب تهران درخصوص محروميت زدايي از چهره مناطق محروم اظهار داشت: در بودجه سال آينده هزار ميليارد ريال براي زدودن جلوه هاي خشن فقر از مناطق محروم كشوراختصاص يافته است. رئيس جمهوري گفت: بايد ريشه محروميت در جامعه خشك شود و اين مستلزم ايجاد شغل، توليد، امنيت سرمايه گذاري است و در كنار آن بايد عدالت رانيز برپا كرد. دراين نشست كه جمعي از معاونان، مديران، استادان و معلمان وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند وزير آموزش و پرورش هدف از برگزاري اين نشست را تقويت روح مشاركت پذيري و احساس مسئوليت در امورجامعه، افزايش روحيه اعتماد به نفس وخودباوري و درك تشخص ومنزلت زن مسلمان عنوان كرد.