Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761115-38996S1

Date of Document: 1998-02-04

در مراكز پيش دبستاني و مهدهاي كودك: كودكان با پديده طبيعي زلزله آشنا مي شوند سرويس شهري: نوار آموزشي شعر و قصه زلزله براي آگاهي كودكان از مهمترين نكات ايمني در هنگام زلزله بويژه پناهگيري در محل هاي امن به هنگام وقوع زلزله در مهدهاي كودك و مراكز پيش دبستاني سراسر كشور به كار گرفته مي شود. اين نوار آموزشي با همكاري موسسه زلزله شناسي و سازمان بهزيستي كشور در مراكز پيش دبستاني و مهدهاي كودك بكار گرفته مي شود تا با توجه به آسيبپذيري بالاي كودكان در برابر زلزله، آگاهي وتوان آنان براي مقابله بااين رويدادطبيعي افزايش يابد. در اين نوار شاد آموزشي مفاهيم علمي وپايه اي مربوط به زلزله و روش هاي مقابله با آن به زبان ساده و جذاب با شعر و موسيقي به كودكان گروه سني 5 تا 9 سال آموزش داده مي شود.