Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761115-38993S1

Date of Document: 1998-02-04

توسط يك گروه كارشناسي در شرق تهران: مطالعات روش هاي اجراي برنامه جامع تهران 80 آغاز شد سرويس شهري: طراحي مطالعه وتدوين برنامه جامع تهران براساس 80 تامين نيازها، اولويت ها و توزيع عادلانه خدمات و امكانات شهري پي ريزي شده است. مهندس سعيد غفراني شهردارمنطقه 4 تهران در گفت وگويي با خبرنگار ما اجراي الگوي شهرسازي ومعماري در شهر تهران را جزو اولويت هاي ضروري و بهنگام برشمرد و گفت: با اجراي طرح جامع تهران امكانات 80 وخدمات شهري متناسب با جمعيت توزيع مي شود، ضمن آن كه امكانات هر منطقه شهري منطبق با حداقل استانداردهاي جهاني خواهد شد. وي افزود: هر چند طي 8 سال گذشته براي ساماندهي فضاهاي خدماتي وايجاد امكانات رفاهي در شهربزرگ تهران تلاش هاي بسيارثمربخش و شايسته اي به انجام رسيده و رضايت شهروندان را در پي داشته است اما اكنون زمان آن فرا رسيده كه توزيع عادلانه خدمات مورد نياز شهروندان تهراني در زمينه هاي مختلف اعم از خدمات اجتماعي و ساماندهي فرهنگي، بافت معماري و شهرسازي در دستور كار مديران شهري قرارگرفته و برنامه هاي تدوين شده در جهت تامين اهداف استراتژيك و اصولي تهران تحقق 80 پيدا كند. وي به شروع مطالعات جامع وفراگير براي دستيابي به برنامه جامع تهران اشاره 80 كرد و گفت: مطالعات براي يافتن سياست هاي اجرايي مناسب در شهر تهران بر شناخت وضعيت موجود و ترسيم طرح هاي كلان آينده شهر متمركز شده و احياي فضاهاي ارزشمند تاريخي و بهره مند ساختن شهروندان از محيطي آرام و مسرت بخش با اجراي طرح هاي منطبق با تقاضا و نياز مردم در دستور كار قرار گرفته است. مهندس غفراني شهرسازي را كانون اصلي تصميمات اساسي در شهردانست و گفت: در سياست جديدشهري كه در برنامه جامع تهران - گنجانده 80 شده است دامنه فعاليت واحدهاي شهرسازي و معماري از صدور پروانه و كارهاي روزمره فراتررفته و برنامه ريزي و سياستگزاري براي عمران و خدمات شهري نيز پيش بيني شده است. وي شهربزرگ تهران را به مثابه يك كالبد دانست و گفت: ساختمان ها، خيابان ها، پياده روها و فضاهاي عمومي و خدماتي عناصر اين كالبد به حساب مي آيند كه هر كدام بايد متناسب با ظرفيت پذيرش جامعه و افراد موجود در آن تقسيم بندي و ايفاي نقش نمايند تا در درازمدت نه تنها مشكلي دامن شهر را نگيرد بلكه حتي اين عناصر به عنوان عوامل تسهيل كننده زندگي در شهر قلمداد شوند. شهردار منطقه 4 امنيت و آسايش زندگي در فضاي شهري را يكي ازاركان جامعه شهري برشمرد وگفت: خوشبختانه براي تامين چنين نيازي در قالب خدمات اجتماعي و فرهنگي كارهاي بسيار زيادي صورت گرفته و استمرار آن نيز مي تواند محيطي امن و فارغ از دغدغه هاي تنش زا را براي شهروندان به ارمغان آورده و برنامه هاي شهري در جهت دستيابي به هويت واقعي فضاهاي شهري پي گرفته شود. مهندس غفراني در بخش ديگري از اين گفت وگو شهر كتاب، مسجد پارك جنگلي لويزان، ساختمان اداري بوستان تولد، بازسازي آبنماهاي ميدان صدم و بوستان رسالت را از طرح هاي آماده بهره برداري ذكر كرد و گفت: اين طرح ها با هزينه اي معادل دو ميليارد ريال از سوي شهرداري منطقه 4 براي بهره مندي همگاني ساخته شده و به اجرا درآمده است. برنامه مطالعاتي جامع تهران در 80 سال 1374 توسط مركزمطالعات و برنامه ريزي شهرتهران با هدف تبديل تهران به شهري پاك، باوجود اكوسيستم هاي سالم تدوين شده است، شهري كه با ارائه خدمات بهداشتي سلامت مفيد، جامعه شهري را تضمين محلات كند، و مناطق شهري آن فعال، پويا، معني دار و قادر به رفع نيازهاي اوليه شهروندان شهري باشد، قانونمند تا به ياري قانون و معيارهاي آن به هدف مساوات در ميان مردم نائل شود، شهري خود بسنده با اقتصاد متنوع كه در آن روابط اجتماعي معقول و فعاليت هاي فرهنگي شايسته و مناسب وجود داشته باشد.