Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761114-38932S1

Date of Document: 1998-02-03

تلفن به همشهري ماليات آرايشگرها در ساري منصفانه نيست بنده يكي از آرايشگرهاي شهرستان ساري هستم. گرچه در افواه عمومي، همه فكر مي كنند كه آرايشگري شغلي بي دردسر و راحت است اما وضعيت ماليات بندي براين شغل باعث شده كه درآمد ماكفاف مخارج روزانه مان را ندهد. متاسفانه مامور ماليات وقتي وارد مغازه مي شود كه غروب است و در اكثر روزها به خصوص روزهاي قبل از تعطيلي مغازه هنگام غروب شلوغ است و ماموران مالياتي فكر مي كنند بقيه ساعات روز نيز مشتري درمغازه پر است در نتيجه ما بايدتاوان ساعات خلوتي را نيز به اداره ماليات بپردازيم! لطفارسيدگي كنيد. مجيد نجفي - ساري سرايت فاضلاب در معبر عمومي مشكل بهداشتي بوجود آمده درمنطقه شهرك والفجر واقع درخيابان كردستان سلامتي خيابان 64 ساكنين اين منطقه را درخطر جدي قرار داده است. بدين نحو كه فاضلاب منازل در يكي ازشيبها واقع در جنب شهرداري ناحيه 6 به سطح زمين رسيده و محيط وسيعي را آلوده كرده است كه تصادفا در معبر وسائط نقليه و تردد ساكنين مي باشد. بديهي است بي توجهي به رفع مشكل، سلامتي خانواده ها و كودكان را تهديد خواهد كرد. از طرف ساكنين شهرك والفجررهنما سرويس رفت و آمد مي خواهند اكثر معلمان اروميه در شهركهاي فرهنگيان، ارشلو، آزادگان، شيخ تپه و شهريار سكونت دارند وبا وجود فاصله زياد اين شهركهااز مركز شهر متاسفانه ازسرويس رفت و آمد محروم هستند، در حالي كه هر روز صبح و بعدازظهر شاهد رفت و آمدسرويسهاي ادارات و از جمله ادارات نواحي و كل آموزش وپرورش به اين مناطق هستيم. ازمسئولان محترم تقاضا مي شودنسبت به ايجاد سرويسهاي رفت و آمد همانند ديگر شهرها براي اروميه اقدامات لازم را مبذول فرمايند. ابراهيم دلپاك دفترچه بيمه را قبول ندارند! شايد بيم از روزهاي مباداپديده اي به نام بيمه را ايجادكرده باشد. اما ما در اين مباداي زندگي نه تنها بهره اي از آن نمي بينيم كه عذابي شده است. مي گويند نااميدي از اميدواري كاذب بهتر است و امروز براي ما اميد كاذبي به نام بيمه ايجاد شده است. دفترچه اي كه نه تنها پزشكان آزاد! كه حتي بيمارستانهاي دولتي هم آن را قبول ندارند چه گرهي از مشكلات ما را سالهاست؟ مي گشايد مي گوييم و گوش شنوا نيست. اكنون به شما دل بسته ايم و با اخلاص مي گوييم يا دولت بزرگواري كند و چيزي به نام بيمه را از برگه حقوقي ما پاك كند تا مجبور نباشيم، هر ماه مبلغ بي دليلي به اسم بيمه بپردازيم و يا ما را هم تحت پوشش بيمه كارگران (تامين اجتماعي ) و يا هر بيمه اي كه براي بيمه گزارش ارزش قائل است قرار دهند. جمعي از دبيران منطقه 3 آموزش و پرورش غني ترين معادن در تنكابن رشته كوه البرز مركزي به طول يكصد كيلومتر در جنوب شهرستان زيباي تنكابن با قلل سفيد ودامنه هاي سبز، چون گوهري تابناك مي درخشد. در اين قسمت از كوههاي البرز و در نزديكي درياي نيلگون مازندران، معادن پنهاني از قبيل: سرب - مس - آلومينيوم - آهن - مرمر - آهك و غيره، در دل كوه ها آرميده اند. با كمي سرمايه گذاري و فعاليت در اين رشته كوه افسانه اي يادگار سيمرغ، مي توان حركت عظيم اقتصادي را به مردم اين شهرستان خرم و ايران عزيز بايد تقديم كرد نسبت به كاوش واستخراج و تصفيه و ترابري اين ثروتهاي خداداد هر چه زودتراقدام شود. انوش راويد