Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761114-38890S1

Date of Document: 1998-02-03

دقت كنيد! ديدار شورانگيز در يك رويداد شورانگيز، بچه هاي هموفيلي به ديدار كودكان بدون سرپرست شيرخوارگاه آمنه رفتند. كودكان هموفيلي كه در ميان آنهاهنرمنداني هم بودند، تلاش مي كردند اندوه بيماري خود را فراموش كنندو لبخند بر لبان كودكان شيرخوارگاه بنشانند و شادي آنان را فراهم كنند. كودكان هموفيلي هداياي گوناگوني به بچه هاي شيرخوارگاه دادند، براي آنان سرودخواندند و در پايان برنامه دستهاي كوچك خود را به سوي آسمان بلندكردند و از خداوند يكتا خواستندبچه هاي بدون سرپرست راه خوشبختي بپيمايند. اين تصوير را پدر يكي از كودكان هموفيلي ثبت كرده است، شايد به اين اميد كه آرامش دل مادران و پدراني باشد كه كودكاني از اين دست دارند و آرزو مي كنند سلامت خود را باز يابند همه ما بايد براي درمان درد اين كودكان احساس مسئوليت كنيم و آنان را كودكان خود بدانيم كه به درمان نياز دارند.