Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761114-38883S1

Date of Document: 1998-02-03

همراه با روزهاي انقلاب /11/57 13 در اين روز سيل مردم مسلمان به سوي اقامتگاه امام خميني در مدرسه علوي سرازير شد و مردم با رهبر خود از نزديك ديدار كردند. امام خميني طي سخناني در اين روز تاريخي فرمودند: رژيم سلطنتي مغاير با عقل و ضد حقوق بشر است. در حقوق بشر هر ملتي بايد خودش سرنوشت خود را تعيين كند، يعني ما الان خودمان بايد سرنوشت خود را تعيين كنيم، ما حق نداريم سرنوشت اعقابمان را تعيين كنيم، اعقاب ما بعد مي آيند، خودشان سرنوشتي دارندو به دست خودشان بايد باشد نه به دست من و شما. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس امراي ارتش ايران هشدار دادند كه اگر آيت ا... خميني (امام ره ) قانون اساسي را نقض كند بر ضد او اقدام خواهندكرد. امام خميني در اين روز خاطر نشان كردند: ما بايد اقامه عدل بكنيم، عذر نيست كه ما قوه نداريم، اين ملت قوه ماست، اين ملتي بود كه با مشت جلوي تانك و توپ را گرفت و كشته هم داد كه ما به آن افتخار مي كنيم، امروز روز سكوت نيست، روز فعاليت است هر كس در هر منصبي كه هست، در هر مقامي كه هست نبايد ساكت باشد. اين فريادي كه اينها مي زنند، زن ها را شما مي بينيد چه فرياد مردها مي زنند چه فرياد مي زنند، اينها پشتوانه شمايند. شكرا... سعيهم اگر اينها نبودند ما هيچ قدمي بر نمي داشتيم، اينهايند كه ما را وادار مي كنند به قدم برداشتن. /11/57 14 به گزارش خبرگزاري فرانسه بامداد امروز، آيت ا... خميني (امام ره ) در يك كنفرانس مطبوعاتي ايجاد يك شوراي ملي اسلامي را در آينده نزديك اعلام كرد، وي افزود: كه ما آرزو مي كنيم براي مسائل فعلي ايران راه حلهاي مناسب بيابيم وآرامش و صلح را به اين كشور بازگردانيم. ايشان همچنين اعلام كردند كه چنانچه شاپور بختيار نيروهاي اسرائيلي را به ايران فرا خواند، ما يك مبارزه آزاد وبارز را اعلام خواهيم كرد. وي بار ديگر تاكيد كرد كه ملت ايران عليه رژيم سلطنت راي داده است و دولت كنوني بايد ساقط شود. ايشان تاكيد كرد كه اعضاي شوراي انقلاب اسلامي از هم اكنون مشخص شده اند. وي افزود: كه با ارتش هيچ گونه تماسي ندارد. از ارتش خواست كه به روي مردم تيراندازي نكند. رهبرانقلاب خاطرنشان كرد، تا وقتي كه بختيار از نخست وزيري استعفا نكند با وي ملاقات نخواهد كرد و دولت موقت از سوي شوراي انقلاب تعيين خواهد شد. در اين روز استادان دانشگاه تهران طي قطعنامه اي فسخ كليه قراردادها و موافقتنامه هاي نظامي منعقده ميان ايران با آمريكا و انگليس و خروج فوري ايران را ازپيمان سنتو خواستار شدند. همچنين در اين روز تظاهرات همافران نيروي هوايي عليه رژيم شاه و دولت بختيار صورت مي گيرد و دولت بختيار شديدا توسط اين افراد مورد اعتراض قرار مي گيرد. شوراي انقلاب در اين روز در حضور امام خميني تشكيل جلسه داد و در اين جلسه به پيشنهاد اعضاي شوراي انقلاب، امام خميني، مهندس مهدي بازرگان را به عنوان نخست وزير دولت موقت انقلاب برگزيدند. بختيار طي مصاحبه اي با روزنامه لوماتن اظهار داشت: اگر آيت ا... خميني (امام ره ) بخواهد در شهر مقدس قم دولت پيشنهادي خود را بوجود آورد به او اجازه خواهم داد تا دولتي شبيه واتيكان تاسيس كند! مردم اين سخنان بختيار را نشانه كودن بودن او مي دانند و به يكديگر نويد سرنگوني بقاياي شاه و پيروزي انقلاب اسلامي را مي دهند. /11/57بر 15يكشنبه اساس گزارشهايي كه در مطبوعات به چاپ رسيد در چند پايگاه هوايي ايران شورشها و عصيانهايي عليه رژيم ايراد و به جانبداري از نهضت ملي آزاديخواه ايران صورت گرفته است. تظاهرات خياباني و چند مورد تحصن در تهران ديده شده و الغاي ممنوعيت تظاهرات كه قرار بود ديشب پايان يابد، در آخرين لحظه تمديد و علي رغم شعارهاي تند تظاهركنندگان تا به حال هيچ گزارشي از برخورد بانظاميان نرسيده است.