Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761114-38882S1

Date of Document: 1998-02-03

جشنواره هاي انقلاب، پيموده ها وناپيموده ها به مناسبت برگزاري جشن هاي انقلاب اسلامي همزمان با فرا رسيدن روزهاي دهه فجر و آغاز بيستمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، برنامه هاي ويژه اي درقالب جشن ها و جشنواره هاي هنري، فرهنگي و ورزشي همچون سال هاي گذشته در سراسر كشور به اجرا درمي آيد. اين جشنواره ها به طور موازي و همزمان با هم به فراخور توان نهادهاي دولتي و مردمي در مراكز استانهاو تهران شكل مي گيرند. از سوي ديگر اين جشنواره ها در طول قريب به دو دهه اخير به عرصه اي براي مطرح كردن و به داوري كشاندن آثار برجسته فرهنگي و هنري تبديل شده اند. برگزاري همزمان و موازي جشنواره ها فرصت بهره گيري از اين برنامه ها را براي قشر وسيعي از علاقه مندان محدود و يا غيرممكن مي سازد. البته اين پندار درست يا نادرست شايد از آنجاسرچشمه مي گيرد كه برنامه ريزان فرهنگي - هنري بدون توجه به انبوه جشنواره ها و برنامه ها و تداخل آنها با هم، هنوز راه حل مناسبي براي تفكيك اين جشنواره هاي فرهنگي - هنري به عمل نياورده اند. براساس يك نظرسنجي انجام شده در طول تهيه علاقه مندان گزارش، برنامه هاي جشن هاي انقلاب اسلامي نظرات متفاوتي بيان كرده اند كه ارزيابي يكايك آن درگزارش نمي گنجد با اين حال طرح برخي از ديدگاههاي مردمي مي تواند زمينه را براي بهبود وضعيت موجود در سالهاي آتي فراهم كند. رسول ايماني - دانشجوي تئاتر - بر اين باور است: تصور اينكه در طول ده روز همزمان بتوان جشنواره موسيقي و تئاتر را با هم دنبال كرد كمي دشوار خواهدبود، اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه دهه فجر، نمايشگاه سياري از آثار هنري هنرمندان است، بنابراين با تمامي خستگي جسمي و روحي، سعي مي كنم به طور مطلوب آثار موسيقي و تئاتر را از نزديك دنبال كنم. اكبر فلاحي كارمند بخش خصوصي با اشاره به نبود يك برنامه ريزي مناسب در ارايه خدمات مطلوب به مردم و علاقه مندان برنامه هاي فرهنگي و هنري مي گويد: چه گناهي كرده ام كه دانشجوي رشته هنري نيستم، به هرحال از دوستداران هنر به ويژه سينما هستم، در طول مدت برگزاري جشنواره دهه فجر روز و شب در تكاپوي تهيه بليت سينما هستم تا بلكه به نوعي از امكانات برابر براي ديدن برنامه هاي سينمايي بهره ببرم اما هيچ وقت دست يابي به بليت ها برايم سهل و آسان نبوده، بارها زير برف ساعت ها در صف طولاني سينما منتظر شده ام، اميدوارم برنامه ريزان و به خصوص برگزاركنندگان جشنواره فيلم فجر نيم نگاهي هم به علاقه مندان سينما داشته باشند، قصد ندارم حقوق ديگران را به خاطر دست يافتن به اين بليت ها ناديده بگيرم، حال اگر تعداد سينماها و يا سانس ها تكافوي همه علاقه مندان را نمي كند لااقل تدبيري براي سالهاي آينده بينديشند! فرشاد اميري هنرجوي رشته موسيقي با اشاره به گوناگوني برنامه هاي موسيقي سنتي و گروههاي نوازنده ايراني و ملل مسلمان مي گويد: برگزاري جشن هاي انقلاب اسلامي هميشه خاطرات خوشي را برايم تداعي مي كند، بليت جشنواره موسيقي، بارش برف، صف هاي طولاني، بي خوابي و خستگي پيوسته همه به نوعي اين روزها را شيرين مي كند، اما هيچ گاه فرصت آن را پيدا نمي كنم كه از تمامي برنامه هاي جشنواره لذت ببرم، به هر حال برگزاري جشنواره هاي تئاتر و سينما نيز به نوعي وقت مرا مي گيرد، اميدوارم برگزاركنندگان جشنواره ها به نوعي برپايي اين جشن ها را در طول سال از هم جدا كنند تا بلكه داوري بهتري نسبت به آثار هنري صورت گيرد، سالهاي قبل به خاطر سكونت در شهرستان از ديدن اين برنامه ها بي بهره بودم ولي پايتخت نشيني اين حسن را دارد كه در طول دهه فجر بتوانم از تمامي جشن هاي انقلاب اسلامي لذت ببرم، اي كاش مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه متولي اصلي برنامه ها هستند بتوانند بخشي از آن را به مراكزاستانها منتقل كنند. مجيد ميرمنتهايي كارشناس موسيقي در زمينه برپايي جشنواره موسيقي و اهداف آن مي گويد: جشنواره ها درشمار مهم ترين رويدادهاي حيات هنري به حساب مي آيندو گفته شده تنها در جشنواره ها و همايش هاي بزرگ هنري مي توان، با جمع گروه بزرگي از هنرمندان، آثار هنري، علاقه مندان اين آثار و ديگر عوامل موثر در پيدايش جشنواره ها به يكباره و يكجا روبه رو شد. ضرورت وجودي جشنواره ها از جمله بديهيات است ونقش مهم در تامين اوقات فراغت و تلطيف زندگي روزمره مردم دارد اما وجه ديگر اهميت جشنواره ها در ايجاد فضاي مناسب و سالم براي تبادل اطلاعات جلوه گر مي شود و چه بسا در چنين عرصه اي گروههاي گمنام كه به واسطه وزن نام هاي بزرگ، موضع و موقعيت درخور نيافته اند به جايگاه مناسب خود دست يابند. وي مي افزايد: اين در حالي است كه در ميدان عمل جشنواره اي دست براي انتخاب بازتر و گزينش سهل تر مي شود. زيرا در فضاي تنوع و كيفيت، برترين ها، سهل تر مي توانند مورد انتخاب واقع به شوند هر رويدادهاي روي، فرهنگي و هنري دهه فجر بهانه مناسبي براي انجام اينگونه جشنواره هاست، اولين جشنواره موسيقي فجر نيز با چنين انگيزه اي (در كمال مطلوب ) درسال با 1364 عنوان نخستين جشنواره سرود و آهنگ هاي انقلابي دهه فجر برگزار شد. اهداف اين جشنواره در ظاهر به منظور گراميداشت ايام دهه فجر از سويي و حفظ هنر صحيح و معرفي موسيقي اصيل، هدفدار و جدي منطبق بر مباني تفكر وفرهنگ والاي اسلامي و بازشناخت گنجينه هاي بازمانده اين هنر در مناطق و نواحي مختلف ايران و همچنين با توجه به ريشه هاي مشترك فرهنگي - هنري ملل مسلمان از سوي ديگر تدوين شده است. رضا مسعودي كارشناس تئاتر در زمينه برگزاري جشنواره ها و تداخل آنها در طول دهه فجر مي گويد: به نظر مي رسد چون تمام جشنواره ها به گونه اي يكي ازاهداف خود را صرف گراميداشت ايام دهه فجر قرارداده اند ناگزير تراكم برنامه هاي هنري در اين ده روزبه گونه اي است كه بعضا مشكل انتخاب استفاده ازبرنامه هاي اجرايي جشنواره هاي مختلفي چون فيلم، تئاترو موسيقي بوجود مي آورد. البته حجم كار در رسانه هاي عمومي، اطلاع رساني، مراكزهنري و ساير نهادهاي مرتبط با اين برنامه ها نيزافزايش مي يابد ولي پس از اين ايام به يكباره دچارركود فعاليت ها در عرصه هاي فرهنگي هستيم. جشنواره تئاتر نيز يكي از اهداف تعريف شده اش گراميداشت دهه مبارك فجر است، بنابراين تنها براي اين ايام برنامه ريزي شده است. اما شايد بتوان با برگزاري جشنواره هاي فصلي يا موضوعي تا حدودي بخش هايي از اين برنامه ها را در طول سال نيز برگزار كرد. افزون بر اين همانگونه كه مي دانيم جشنواره ها به ويژه جشنواره تئاتر تنها در تهران برگزار مي شود وساير استانها از امكان برگزاري چنين همايشي بي بهره اند و اين يكي از نقاط ضعف جشنواره تئاتر بوده است. حسين سليمي رئيس مركز هنرهاي نمايشي در زمينه برگزاري شانزدهمين جشنواره تئاتر فجر و برنامه هاي اجرايي آن مي گويد: امسال بيش از 70 نمايش در بخش هاي مختلف شانزدهمين جشنواره سراسري تئاتر شامل بخش ويژه، مسابقه جشنواره جشنواره ها، تئاتر جوان، نمايش هاي آئيني - سنتي و تئاتر خياباني به روي صحنه مي روند. ادامه دارد