Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761114-38877S1

Date of Document: 1998-02-03

تا سقف 30 ميليارد تومان وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي اوراق آب، مشاركت مي فروشد تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزارت نيرو در سال آينده براي اجراي طرح هاي بخش آب از طريق فروش اوراق مشاركت، از همكاري مردم در اين بخش استفاده مي كند. طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي به وزارت نيرو اجازه داده شد تا در سال آينده تا سقف 300 ميليارد ريال اوراق مشاركت بفروشد. مهندس حبيبالله بيطرف در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: در حال حاضر با توجه به محدوديت اعتبارات وزارت نيرو، در بخش هاي آب، فاضلاب و برق طرح هايي كه در سال هاي 77 و 78 به بهره برداري مي رسند داراي اولويت هستند. وزير نيرو گفت: ظرفيت نصبشده نيروگاههاي كشور در پايان سال گذشته به 23 هزار و 454 مگاوات رسيد. همچنين در 10 ماه امسال 520 مگاوات به ظرفيت نصب شده نيروگاههاي كشور افزوده شد. وي افزود: در 10 ماه امسال بخش بخارنيروگاه سيكل تركيبي گيلان به ظرفيت مگاوات 150 بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي قم به ظرفيت 100 مگاوات واحد شماره دو نيروگاه ايرانشهر به ظرفيت 64 مگاوات واحد شماره يك نيروگاه سيكل تركيبي خوي به ظرفيت 123 مگاوات 2 واحد آبي سد جيرفت هريك به ظرفيت 15 مگاوات و 2 واحد كوچك آبي سد ساوه هريك به /2 5ظرفيت مگاوات به بهره برداري رسيد. در همين مدت 48 مگاوات واحدهاي گازي در كشور نقل و انتقال داده شد. وزير نيرو رشد مصرف برق در كشور رادر 10 ماه فروردين تا پايان دي ماه سال /8 86جاري درصد اعلام كرد و اين رشد را به اجراي برنامه هاي برق رساني به روستاهاي كشور، ايجاد نقاط جديد شهري و صنعتي و رونق اقتصادي نسبت داد. مهندس بيطرف گفت: مگاوات 5400احداث نيروگاه هاي آبي 5250 مگاوات نيروگاه هاي بخاري و 1950 مگاوات نيروگاه هاي سيكل تركيبي از طرح هاي وزارت نيرو در هشت سال آينده است. وزير نيرو اظهار داشت: پيك مصرف برق در كشور در سال جاري از 17 هزارمگاوات گذشت و نسبت به سال /8 9قبل حدود درصد رشد نشان داد. مهندس بيطرف افزايش حجم مخازن آبشهري در كشور را در 10 ماه امسال حدود 250 هزار متر مكعب اعلام كرد. وي افزود: تا پايان سال جاري هزار 68حدود هكتار از شبكه هاي آبياري در دست احداث، به بهره برداري مي رسد. وي در ادامه گفت: وزارت نيرو به منظور حفاظت از محيط زيست طرح تبديل سوخت برخي از نيروگاه ها از جمله تبريز واصفهان را در دست اقدام دارد. طبق اين طرح سوخت نيروگاه هاي يادشده از مازوت به گاز تبديل خواهد شد. مهندس بيطرف اظهار داشت: در حال حاضر 35 درصد از كل انرژي الكتريكي توليدي در كشور در بخش خانگي 34 درصد در بخش صنعت 8 درصد بخش كشاورزي و 23 درصد باقي مانده در بخش هاي عمومي و تجاري استفاده مي شود. اما با توجه به افزايش فعاليت هاي توليدي و صنعتي در كشور بايد سهم صنعت افزايش و در مقابل با اعمال سياست هاي صرفه جويي سهم بخش خانگي كاهش يابد.