Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761114-38867S1

Date of Document: 1998-02-03

كودكان امروز، آينده سازان فردا كودكان در طول تاريخ يكي از آسيبپذيرترين اقشار اجتماعي بوده و همچنان نيز هستند. فقر، سوءتغذيه، بيماري، جنگ، انواع سوءاستفاده از كودكان، بهره كشي كاري، جنسي، نداشتن امنيت و... از جمله مواردي است كه همواره كودكان را درسراسر جهان مورد تهديد جدي قرار مي داده است. با افزايش آمار كودكاني كه هر روز قرباني فقر و خشونت مي شدند و مورد انواع سوء استفاده ها قرار مي گرفتند، مسئولان كشورهاي مختلف جهان برآن شدند تا تدبيري بينديشند. در 11 دسامبر 1946 ( 1325 20 آذر) و در اولين جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، براساس يك تصميم همگاني صندوق اضطراري بين المللي كودكان سازمان ملل - كه بعدها يونيسف نام گرفت - با هدف كمك به حفظ و ارتقاي سطح زندگي كودكان تاسيس شد. در سالهاي اوليه، منابع اين صندوق عموما وقف نيازهاي اضطراري كودكان از جمله غذا، دارو و پوشاك در اروپاي پس از جنگ مي شد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اجلاس مورخ بيستم نوامبر( 29 1959 آبان ) 1338 اعلاميه جهاني حقوق كودك را در تصويبكرد اين اعلاميه از پدران و مادران، زنان و مردان به عنوان افراد جامعه، سازمانهاي داوطلب، مقامات محلي ودولتها خواسته شده است تا حقوق كودكان را به رسميت شناخته ودر جهت رعايت اين حقوق از طريق قوانين اهتمام ورزند. مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1989 ( )كنوانسيون 1368 حقوق كودك را كه حقوق وامتيازات بيشتري براي كودكان - نسبت به اعلاميه جهاني - 1959 قايل بود، تصويب كرد كه تمام كشورهاي جهان به جز دو كشور ايالات متحده امريكا و سومالي بدان پيوستند. كودكان امروز، آينده سازان فردا كشورهاي مختلف جهان تاكنون به كرات دريافته اند كه تاخود اقدامي خودجوش و مردمي نكنند، قادر نخواهند بود، درمقابل گسترش موج خشونت، تبعيض، فساد و... ايستادگي كنند. چون متاسفانه اكثر دولتها روي كودكان سرمايه گذاري نمي كنند. تنها در كشورهاي اسكانديناوي است كه مسئولان دولت بادراختيارقرار دادن تسهيلاتي براي كودك و آينده والدينش، كودكان را به ميزان قابل توجهي تضمين مي نمايند. بنابراين سازمانهاي مردمي برآن شدند تا با تاسيس (NGO)ها يا سازمانهاي غير دولتي، از رواج و گسترش مشكلاتي كه به انحاي مختلف گريبانگير كودكان كشورشان جلوگيري است، به عمل آورند. تشكيل انجمن ملي حمايت از حقوق كودكان در ايران در كشور ما نيز انجمن ملي حمايت از حقوق كودكان به همت گروهي از مربيان، معلمان، نويسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، متخصصان تعليم و تربيت با هدف بهتر كردن زندگي كودكان از آذر ماه 1373 فعاليت خود را آغاز كرد. اين انجمن نهادي است، تحقيقاتي، مشورتي و خدماتي كه دركنار نهادهاي دولتي و غير دولتي مي كوشد تا براي بهبود وضع زندگي كودكان فعاليت كند. ـ اهداف: موسسات انجمن در نظر دارند، با توجه به اصول مندرج در كنوانسيون جهاني حقوق كودك، راههاي رسيدن به حداقل سطح زندگي مناسب براي كودكان در ايران را كه شامل تغذيه، بهداشت، آموزش، حمايت، مشاركت و... است، شناسايي و هموار كنند. آشنايي افرادجامعه، دولتمردان، سياستگذاران، برنامه ريزان و متخصصان آموزش و پرورش با حقوق كودك و شناسايي عوامل بازدارنده و تسهيل كننده براي دستيابي به اين حقوق، هدف عمده اين انجمن است. ـ نحوه پشتيباني از حقوق كودكان انجمن ملي حمايت از حقوق كودكان از سه ديدگاه تقنيني، اجرايي و اجتماعي از كودكان حمايت و پشتيباني مي كند. ـ 1تقنيني: توجه به قوانين مدني كشور كه به نوعي به كودك و زندگي كودك مربوط است. تلاش براي بازنگري در قوانين موجود به نفع كودكان و همچنين ارايه پيشنهادهايي در جهت افزودن قوانيني در حمايت از پس كودكان از رسيدن گزارشهايي مبني بر چند مورد كودك آزاري، تلاشي جمعي از سوي مسئولان اين انجمن در جهت بازنگري و اصلاح قوانين حضانت صورت گرفت. لازم به يادآوري است، انجمن ملي حمايت از حقوق كودكان يكي از ( NGO)ها سازمانهاي مردمي است كه با هدف حمايت از نسل جوان، همسو با دولت حركت مي كند. با اين حساب اين انجمن توانست همگام با نمايندگان مجلس حركتي را در جهت بازنگري در قوانين حضانت، دنبال نمايد. در مجموع از اهداف بخش تقنيني، بازنگري و اصلاح قوانيني است كه مصالح و حقوق كودك را ناديده انگاشته است. ـ 2اجرايي كوشش براي اجراي تمام قوانيني كه به نفع كودكان درقانون اساسي و در قانون مدني كشور وجود دارد. زيرا عليرغم وجود بسياري از قوانين، در مرحله اجرا كاستيهاي فراواني ديده مي شود. به عبارتي در مواردي شاهديم، اساسا خلاء قانوني وجود ندارد، بلكه مشكل مربوط به عمل نكردن به قوانين موجود است. از جمله مي توان به ماده 1169 قانون مدني استناد كرد. براساس اين ماده قانوني نگهداري فرزند پسر تا 2 سال ودختر تا 7 سال با مادر است واز آن پس پدر، ملزم به نگهداري فرزندان است. صرف نظر از اينكه اين ماده قانوني مصالح كودك و صلاحيت پدر را در نظر نگرفته و حضانت راكاملا به پدر واگذار نموده است، در حالي كه حضانت با اصلح والدين است و پدر الزاما اصلح نيست، اما بسيار ديده شده كه قاضي برخلاف اين قانون، با ديدي مرد سالارانه و صرفا براساس اظهارات پدر، فرزندان را از مادر گرفته و وي را از حق طبيعي و قانوني خويش محروم مي نمايد و با وجود صلاحيت نداشتن پدر، فرزندان را به وي مي سپارد. (مانند آنچه در مورد آرين گلشني اتفاق افتاد ) اشكال گوناگون كودك آزاري در خانه و اجتماع، به كارگماردن كودكان زير 15 سال در كارخانه ها و كارگاهها بازداشتن كودكان از تحصيل و... از جمله مواردي است كه عليرغم وجود داشتن قانون مشخص در جهت حمايت از حقوق كودكان متاسفانه بدان عمل نمي شود. واحد معاضدت حقوقي اين انجمن براساس گزارشهايي كه دريافت مي دارد، به كمك مسئولان اين بخش به تعقيب و پي گيري موارد گزارش شده مي پردازد. ـ 3اجتماعي دادن آگاهي به جامعه و نهادهاي اجتماعي از جمله خانواده در مورد حقوق كودكان و اينكه اين حقوق چگونه پايمال مي شود، از وظايف بخش اجتماعي اين انجمن است. همچنين اطلاع والدين از اينكه به چه شيوه هايي مي توان اين حقوق را اعمال كرد تا در نتيجه براي زندگي سالم عاطفي، ذهني و جسماني كودكان زمينه هاي مساعدتري فراهم آيد. اين انجمن از طريق برگزاري جلسات ماهيانه و سخنراني درارتباط با حقوق كودك، انتشار خبرنامه درهر ماه كه شامل اخبار و مطالب مربوط به كودكان و حقوق آنان است و همچنين از طريق انجمن اوليا و مربيان و... به فعاليت هاي اجتماعي مي پردازد. مشكلات كودكان هنوز باقي است دكتر مهدخت صنعتي دبير انجمن ملي حمايت از حقوق كودكان در مورد مشكلات كودكان كشورمان مي گويد: عليرغم اقدامات انجام شده براي كودكان از، جمله فعاليتهاي فرهنگي و مددكاري در كانون اصلاح و تربيت تهران، كمك به كودكان زلزله زده جنوب خراسان، اعزام افراد به مدارس و اجتماعات مختلف به منظور آموزش مردم، تشكيل جلسات عمومي ماهيانه در يكي از فرهنگسراها، برگزاري سمينار حقوق كودك و... هنوز هم مشكلات كودكان ما فراوان است. اصلاح و بازنگري درقوانين مربوط به كودكان، سامان دادن به كودكان خياباني، تاسيس دادگاه ويژه اطفال به شكل واقعي آن، جلوگيري از انواع و اشكال كودك آزاري و... از جمله مشكلاتي اقدامات در دست بررسي اين انجمن است. وي ادامه مي دهد: يكي از مشكلات اين انجمن در حال حاضرمسايل اقتصادي و مالي است. زيرا انجمن مذكور از هيچ منبع درآمدي تامين نمي شود و صرفا با مشاركت اعضا به حيات خود ادامه مي دهد. رفع مشكلات عمده كودكان از جمله كودكان بيمار، كودكاني كه دچار سوءتغذيه هستند، كودكان كارگر، بچه هاي خياباني، كودكان مناطق زلزله زده و سيل زده و.. نياز به بودجه فراواني دارد. اين در حالي است كه انجمن يك انجمن مردمي است و گره بسياري از مشكلات با مشاركت خود مردم گشوده خواهد شد. بنفشه پورناجي