Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761113-38815S1

Date of Document: 1998-02-02

غبارزدايي از پرونده هواي پاك حركت نمادين مبارزه با آلودگي هوا را به راهكارهاي قانوني تبديل كنيم با اجراي قانون مبارزه با آلودگي هوا بدور از هر گونه سستي و تبعيض مي توان زمينه لازم براي ايجاد انگيزه و جلب مشاركت هاي مردمي فراهم كرد خودروهاي شهر تهران در فصل زمستان بيش از 94 درصد گاز منواكسيد كربن موجوددر هواي شهر را توليد مي كنند. به سوي راهكارهاي قانوني علاقه مندان به حفظ محيط زيست روز هشتم بهمن ماه سال جاري بنابه فراخوان تشكل هاي زيست محيطي روز بدون دود را كه وجه ديگري از مبارزه عليه آلودگي هواي تهران است برگزار اين كردند حركت نمادين در حالي صورت گرفت كه سازمان حفاظت محيط زيست نيز روز 29 بهمن ماه را به عنوان روزهواي پاك اعلام كرده است. سواي اين قبيل حركت ها و تلاش هاي نمادين، با جرات مي توان گفت كه شهرداري تهران در طول يك دهه اخير بيشترين فعاليت را در قالب برنامه هاي علمي و عملي براي كاهش آلودگي هواي تهران به انجام رسانده اما است زماني فعاليت ها و برنامه هاي مبارزه با آلودگي هواي تهران و دستيابي به روزهاي بدون دود وهواي پاك ممكن خواهد شد كه سازمان مسئول به صورت هماهنگ وهمراه با مشاركت فعال مردم، در اجراي قانون مبارزه با آلودگي هوا وارد عمل شوند و راهكارهاي مناسب در اين زمينه به اجرا سپرده شود. گزارش اين شماره را كه در همين زمينه تهيه كرده ايم، مي خوانيد. جبهه سبز ايران از تشكل هاي زيست محيطي كشور با اعلام هشتم بهمن به عنوان روز بدون دود، از همگان خواست كه در اين روز حتي الامكان از به حركت درآوردن خودروهاي شخصي در خيابان هاي شهر تهران خودداري كنند و با استفاده از وسايل نقليه خود عمومي، را به مقصد برسانند. جبهه سبز با اين استدلال كه بخش اعظم آلودگي هواي شهرتهران و گازهاي سمي ناشي از اين آلودگي بر اثر رفت و آمد خودروها به ويژه خودروهاي فرسوده به وجود مي آيد، از مردم خواسته بود با روي آوري به وسايل نقليه عمومي و خودداري از سوار شدن به اتومبيل هاي شخصي به كاهش آلودگي هواكمك در كنند اين فراخوان تصريح شده بود كه گازهاي آلاينده هوا بخصوص منواكسيدكربن و مواد خطرناكي همچون سرب تاثير مخربي بر تندرستي شهروندان به ويژه كودكان شهر دارد. اين نخستين بار نيست كه تشكل هاي زيست محيطي به همراه مردم علاقه مند و دوستدار حفظ محيط زيست كوشيده اند، يك روز را براي انجام حركت نمادين عليه آلودگي هوا برگزار كنند. اين تحركات در كشور ما تازگي دارد، اما در ديگر كشورهاي جهان از دو دهه پيش، اين قبيل فعاليت ها آغاز شده و بخش محيطزيست سازمان ملل متحد نيز از اين تلاش ها، به شكل هاي گوناگون حمايت كرده است. در كشور ما، شهر تهران به دليل گسترش بي رويه، جمعيت زياد وانبوه خودروها كه به پيامدهاي زيان آوري مثل آلودگي هوا، آلودگي صوتي و افزايش بيماريهاي قلبي و عصبي انجاميده است، به عنوان نماد يك كلان شهر با همه ويژگي هاي آن شناخته شده است. بر اساس تازه ترين آمارها 17 درصد آلودگي هواي شهر تهران ناشي ازرفت و /1 5آمد ميليون وسيله نقليه است. ميزان آلودگي هوا در اين شهر درفصل زمستان به 75 درصد مي رسد. به موجب همين آمارها، خودروهاي موتوري بنزيني در فصل سرما به طور متوسط حدود/7 5تا 8 ميليون ليتر بنزين مصرف مي كنند و 85 درصد از اين مقدار سوخت بنزين مصرفي، سربدار است. خودروهاي شهر تهران در فصل زمستان بيش از 94 درصد گاز سمي منواكسيدكربن موجود در هواي شهر را توليد مي كنند. يكي از مسئولان جبهه سبز ايران مي گويد: حداقل در 5 سال گذشته و بر مبناي تحقيقات پزشكي بارها هشدار داده شده است كه سرب موجود در هواي تهران براي تندرستي كودكان بسيار خطرناك است ودر مواردي آنان را دچار عقبماندگي ذهني مي كند. مردم خطر آلودگي هوا را دريافته اند، اما به نظر مي رسد كه مبارزه قطعي با آلودگي هواي شهرهاي بزرگ بايد به صورت جدي تري وارد مرحله عمل شود. به دعوت جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست نيز در دو سال پياپي، تظاهرات جالبي توسط كودكان تهراني عليه آلودگي هواي شهر تهران برپا درپلاكاردهايي شد كه بچه ها در دست داشتند آمده بود: نسل هاي آينده هم مي خواهند آسمان آبي و پاك داشته باشند، ما چه گناهي كرده ايم كه بايد با دود اتومبيل بزرگترها بيمار شويم! اين پيام هاي ساده اما عميق و نگران كننده نشان مي دهد كه روند آلودگي هواي تهران و شهرهاي بزرگ تا چه اندازه سلامتي و بهداشت مردم بخصوص كودكان را درمعرض خطر قرار داده است. خانم مه لقا ملاح دبير جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيطزيست در اين زمينه مي گويد: اعتراض كودكان به آلودگي هواي شهر تهران واقعيت تلخي را در خود نهفته دارد و آن اينكه، هنوز براي مبارزه قطعي با آلوده سازي خودروها اقدام اساسي به عمل نيامده است. بارها درباره جلوگيري از رفت و آمد خودروهاي معيوب و فرسوده خبر منتشر شده است، اما اكنون شاهد هستيم كه اين قبيل خودروها همچنان در معابر و خيابان هاي شهر در رفت و آمد مي باشند در زمستان سال 1372 در پي گردهمايي دهها نفر از علاقه مندان به حفظ محيطزيست در تالار اجتماعات كتابخانه پارك شهر تهران قطعنامه اي تحت عنوان بيانيه هواي تهران 72 انتشار يافت. شركت كنندگان در اين گردهمايي مركب از كارشناسان و متخصصان محيطزيست، استادان و دانشجويان دانشگاهها، نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان در بيانيه ياد شده، با اشاره به خطرات روزافزون آلودگي هواي تهران بر سلامتي نسل كنوني و نسل هاي آينده خواستار اقدامات جدي و عملي در اين زمينه شدند. مجموع حركت ها و اقدامات فوق و تلاش هاي وسايل ارتباط جمعي و به ويژه روزنامه همشهري در زمينه اطلاع رساني و آگاه سازي جامعه از كم و كيف پيامدهاي زيانبارآلودگي هواي تهران زمينه ساز تصويب نهايي قانون جلوگيري از آلودگي هوا درپانزدهم آذرماه 1373 توسط مجلس شوراي اسلامي اين شد قانون كه بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، اميدهاي تازه اي را براي مبارزه با آلودگي ها و حفظ محيطزيست شهري پديدآورد. اما اين قانون در عمل تاچه اندازه مورد توجه قرار گرفته، بحث برانگيزاست. بهتر است نگاهي به ماده 5 قانون جلوگيري از آلودگي هوا كه بر چگونگي جلوگيري از آلوده سازي توسط خودروها صراحت دارد، نگاهي بيافكنيم. هر وسيله نقليه موتوري كه به كار گرفته مي شود بايد داراي گواهينامه مخصوصي مبني بر رعايت حد مجاز خروجي آلوده كننده هاي هوا باشد. دارندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تاييد سازمان حفاظت محيطزيست كه توسط شهرداري ها ايجاد مي گردد، تحت آزمايش و معاينه قرارداده و گواهينامه مبني بر رعايت حد مجاز آلودگي را دريافت نمايند. در غير اين صورت از تردد وسايل نقليه فاقد گواهينامه مذكور به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود، جلوگيري خواهد شد. اين اصل تصريح كرده است كه سالانه فقط در تهران حسب ضرورت يك ميليون و پانصدهزار دستگاه خودرو سواري علاوه بر موتوسيكلت ها و ديگر خودروهاي سبك و سنگين عمومي بايد تحت معاينه فني و ايمني و گازهاي خروجي قرار بگيرند. صاحبان اين قبيل خودروها به صورت الزامي بايد با مراجعه به مراكز مجاز معاينه فني گواهينامه دريافت دارند و چنين گواهينامه اي مجوز تردد آنها در سطح شهر خواهدبود. اما بر اساس نشانه هاي موجود، طرح اجباري معاينه فني خودروها، به صورت موثر به اجرا در نيامده است و مشكل را نه در متوليان اجراي طرح بلكه ناهماهنگي دستگاههاي ديگر با شهرداري تهران بايد جستجو كرد. عليرضا مددي پيشه ور، ساكن تهران كه خود را كوهنورد و از دوستداران حفظمحيطزيست معرفي مي كند، مي گويد: تا در همه مردم انگيزه كافي به منظور مبارزه با آلودگي هواي تهران ايجادنشود، نمي توان به موفقيت طرح هايي كه در اين زمينه پيشنهاد و يا تصويب اميد مي شود، بست من هر دو هفته يكبار به همراه گروهي از دوستانم به كوه مي رويم. انگيزه كوهنوردي ما هم تفريح سالم است و هم حفظ تندرستي. در اين هواي سرد زمستان جمعه ها، صدها نفر از مردم تهران اعم از زن و مرد و پير و جوان زحمت بيداري در صبحگاه و بالا رفتن از كوهستان پوشيده از برف را به خود هموار مي كنند تا سلامت و شادابي خود را حفظ كنند. به نظر من بايد چنين انگيزه اي را براي مبارزه با آلودگي هواي تهران در مردم ايجاد كرد. فهيمه صاحبي روزنامه نگار و كارشناس علوم ارتباطات خاطر نشان مي سازد: مردم وقتي نسبت به مسئله اي آگاهي لازم را به دست آورند و به صداقت، صراحت و پشتكار مسئولان مربوطه اعتماد لازم را پيدا كنند، با جان و دل براي حل آن مسئله همت مي گمارند. در مورد آلودگي هواي تهران، در عمل مي بينيم هر قدر به دارندگان خودروهاي شخصي توصيه و تاكيد مي شود كه با تنظيم موتور و سرويس منظم اين وسايل از آلوده كردن هواي شهر خودداري كنند، در مورد خودروهاي دودزا و آلوده كننده دولتي به ويژه خودروهاي بعضي از ارگانها اقدام موثري انجام نمي شود. مردم وقتي مي بينند در اين مورد تبعيض وجود دارد انگيزه لازم براي همكاري و مشاركت درمبارزه با آلودگي هوا پيدا نمي كنند. بنابراين همراه با كار تبليغي گسترده توسطوسايل ارتباط جمعي بايد بدون اغماض با خودروهاي آلوده كننده هوا اعم از شخصي يا دولتي و متعلق به هر ارگاني كه باشد، برخورد قانوني شود تا زمينه براي حضورو مشاركت وسيع مردم به منظور مبارزه با آلودگي هوا فراهم گردد. ابراهيم جعفري پژوهشگر و كارشناس علوم ارتباطات اجتماعي بر اين باور است كه آگاه سازي جامعه براي مبارزه با آلودگي محيطزيست به طور اعم و آلودگي هوابه طور اخص بايد از جوان ترها شروع شود. متاسفانه در حال حاضر، مبحث آموزش محيطزيست در مدارس و دانشگاهها جدي گرفته نمي شود. در حالي كه موثرترين سن براي فراگيري دوره پيش از دبستان مي باشد، هنوز اقدامي براي آموزش زيست محيطي به كودكان به عمل نيامده است. به طور كلي اگر اين آموزش تا عالي ترين سطوح تحصيلي جدي گرفته شود و وسايل ارتباط جمعي نيز به صورت فعال زمينه لازم را براي جلب همكاري هاي مردم فراهم كنند، ديگر نيازي به مثلا اجباري ساختن معاينه فني خودروها نخواهد بود، زيرا مردم داوطلبانه به چنين كاري مبادرت خواهند كرد. گزارش از: كوهزاد