Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761112-38770S1

Date of Document: 1998-02-01

يادداشت روز وحدت و عظمت به مناسبت فرا رسيدن ايام مبارك دهه فجر روزهاي جشن و انقلاب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداءفالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا يكبار ديگر در آستانه جشنها و خاطرات انقلاب عظيم اسلامي ايران، فرصتي پديدآمده است تا ظهور اين پديده عظيم و نادر قرن را با حضور در ساحتهاي تاريخي و اجتماعي مورد بازانديشي قرار هيچ دهيم تجليل و ستايشي از انقلاب اسلامي نمي تواند بدون يك تحليل دقيق و عميق كامل شود و هر پژوهش و انديشه اي در اين عرصه، وجوه تازه اي از اين جريان ذوالابعاد را براي نسلهاي تازه روشن خواهد ساخت. اين تصور كه انقلاب اسلامي با آن دامنه و تاثير شگفت انگيز در ايران و جهان اسلام و سراسر كره خاك، به راحتي قابل فهم است و مي توان ماهيت و عناصر آن را دريافت، مسلما تصوري ساده و ناشي از عدم شناخت اين پديده تاريخي چرا است كه اينك با گذر از دو دهه توفاني، به تدريج دامنه تاثيرات و ارزشهاي انقلاب نمايان مي شود و هر روز جلوه اي از دستاوردهاي آن روياروي انسانها قرار مي گيرد. پس درباره ماهيت و نتايج انقلاب مي بايد با دقت و پژوهش بسيار داوري كرد و درباره علل و اسباب وقوع آن، با اتكاي به تاريخ و منابع موثقي كه مي تواند مورد اعتماد و تاييد صاحبنظران و راويان انقلاب باشد، بايد كاوش كرد. اينكه تاكنون، تاريخ موثقي درباب مسائل انقلاب اسلامي ايران به نگارش درنيامده، مي تواند به دليل گستردگي اين پديده و نزديكي زمان وقوع آن به ماباشد، اما بررسي مسائل و موضوعات محدود و برخي عناصر انقلاب مي تواند متحقق گردد - كاري كه در خارج از كشور بسيار صورت گرفته و تقريبا همه سياستمداران و كساني كه به نحوي با ايران در سالهاي انقلاب و التهاب دررابطه آثاري بودند، به عنوان خاطره يا تحليل وقايع، به رشته تحرير درآوردند. معذلك اين اتفاق در كشور ما چنانكه شايسته بود، مشاهده نشد. حتي بسياري ازرهبران برجسته سياسي در ايران نيز از نگارش و انتشار خاطرات خود امساك ورزيده اند. اكنون در آستانه پايان دومين دهه انقلاب، مي توان اين رسالت مهم را مجدداگوشزد نمود تا شرايط لازم براي درك وجوه متعدد و پيچيده انقلاب اسلامي ايران فراهم گردد. بي ترديد، يكي از اركان شناخت انقلاب، درك پديده رهبري، و زعامت بنيانگزارجمهوري اسلامي ايران، امام خميني (ره ) اين است رهبري منحصر بفرد كه اعجابجهانيان را برانگيخت و سرعت حركت انقلاب را افزايش داد، ريسمان وحدت ملي مردم بود. پيوستگي ملت و همبستگي شعارها و اهداف، در وجود امام وفرامين ايشان متجلي گرديد و مسئله وحدت را به مثابه عمده ترين اصل درپيروزي واقتدار ايران اسلامي معرفي نمود. امام وحدت خميني، كلمه را كه منتج از كلام توحيد بود، در مواضع و مواقف متعددي مورد تاكيد قرار داده و علاوه بر توده مردم، همه جريانات و گروههاي سياسي را به اتحاد و همبستگي فرا مي خواندند. وحدت ديني و ملي، به تدريج چنان اقتداري براي جامعه انقلابي ايران به ارمغان آورد كه عليرغم كارشكني هاي داخلي و حملات نيروهاي بيگانه، اهداف انقلاب در چارچوب نظام منتج از آن، به ثمر رسيد و اهميت جهت گيري سياسي و نظم اجتماعي و آرمانهاي فرهنگي ايران براي همه جهانيان روشن شد. انقلاب اسلامي، گرچه در نخستين مرحله، به سرعت دروازه هاي پيروزي را به روي خود گشود و رژيم منحط پهلوي را از صحنه تاريخ محو كرد، اما براي تثبيت نهايي نظام و گسترش اهميت سياسي آن، عقبات دشواري را پشت سر نهاد. صعبترين مانعي كه با تدارك وسيع قدرتهاي امپرياليستي كمر به محو انقلاب و جلوگيري از گسترش اهداف آن در جهان اسلام بست، جنگ تحميلي هشت ساله و تلاش رژيم بعثي عراق براي انهدام نظام نوپاي اسلامي بود. آن دوران دشوار كه دهه نخست انقلاب را به روزگاري پر التهاب و سرشار ازحوادث تلخ و شيرين بدل ساخته بود، اكنون جاي خود را به نظامي تثبيت شده كه دوست و دشمن به اهميت و عظمت آن معترفند داده است. تنها نگاهي به رخدادهاي سال جاري نشان مي دهد كه تداوم انقلاب، چه سرانجام بزرگ و نيكويي براي ملت ما به ارمغان آورده است: همه پرسي دوم خرداد كه روح آزادي و دموكراسي مندرج در نظام جمهوري اسلامي ايران را، عليرغم تبليغات يكجانبه رسانه هاي غربي، به همگان نشان داد. برگزاري شكوهمند كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در تهران و به رياست رئيس جمهور برگزيده و محبوب ملت، كه كشورهاي اسلامي را پس از سالها، به يكديگر نزديك نمود و باب گفتگوهاي سازنده در جهان اسلام را گشود. ديپلماسي فعال گفتگو، كه در اظهارات صريح و موثر رئيس جمهوري خطاب به ملت آمريكا تجلي يافت و ابعاد صلح آميز و اهداف عقلاني و ژرف انقلاب رابراي جهانيان بيان نمود. موفقيتهاي پي در پي در صحنه هاي هنري، ورزشي، علمي و... همه، و همه جلوه هايي از معجزه ايست كه در بهمن ماه نوزده سال پيش، چشمها را خيره كرد. اين دستاوردها، عليرغم استمرار كارشكني ها به دست آمده است و نشان دهنده استواري پايه هاي حركت ديني و ملي ماست، اما نبايد به اين مقدار بسنده كرد و پيچيدگي و دشواري شرايط نوين را از ياد برد. در طليعه قرن سوم ميلادي، در حالي كه جنگ سرد به پايان رسيد و قطبهاي نوين سياسي و اقتصادي، اهداف عظيم خود را سامان مي دهند، هر جامعه اي با هر درجه اي از اقتدار و اعتبار، مي بايد برنامه اي سنجيده و واقعگرايانه براي حفظ منافع ملي و گسترش آرمانهاي خود در دست داشته باشد. بحث تمدن سازي و پي ريزي تمدن نوين اسلامي، موخر بر چنين برنامه هاي فوري و ضروري در عرصه هاي اقتصاد و سياست مي باشد. لذا نوسازي متداوم سياسي و انعطاف فعال در عرصه هاي اقتصادي، همراه با دگرگونسازي وبهبود شرايط اجتماعي و فرهنگي، مي بايد سر لوحه امور قرار گيرد و بدون ملاحظه گرايشات محدود و يا ذهنيات بيگانه با واقعيتهاي جهان امروز، در راستاي اين اهداف حركت كرد. وحدتي كه امام خميني در مقابله با بيگانگان درجامعه ايران ايجاد كرد، اكنون در عرصه توسعه و آزادي و تعميق فرهنگ، مي بايد تجديد شود. همه نيروهاي وفادار به نظام و انقلاب و در راس همه، قواي سه گانه، تحت نظارت رهبر معظم انقلاب، مي بايد با درك شرايط پيچيده كنوني، به معاضدت يكديگر برخاسته و باحركت در جهت منافع ملي و گسترش ارزشهاي ديني، ايران اسلامي را به بلندترين قله هاي اعتبار و شكوه و تمدن سوق دهند. اين مهم با قابليتهاي بكر و عظيمي كه در ملت و كشور ما وجود دارد، به هيچوجه دور از دسترس نيست. فرا رسيدن ايام مبارك فجر، طليعه آزادي ملت و محو استبداد و واپس راندن استعمار، بر ملت بزرگ ايران مبارك باد.