Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761111-38726S1

Date of Document: 1998-01-31

تلفن به همشهري خاموشي در جاده ورامين جاده تهران ورامين كه بصورت دو بانده معبررفت و آمد هزاران دستگاه وسيله نقليه سنگين و سبك است تا مدتي پيش در بخشي از آن وجود چراغ هاي روشنايي راهگشاي رانندگان بود، اما اخيرا كه به دليل اوضاع جوي و وجود مه غليظ در ساعات اوليه بامدادديد رانندگان بكلي كور مي شود وجود اين چراغ ها مي توانست مانعي براي حوادث ناگوارباشد. متاسفانه از چند روز پيش حتي اين بخش از راه كه داراي چراغ روشنايي بودآن ها را خاموش كرده اند و مشكلي بر مشكلات مردم افزوده شده است. از مسئولان برق منطقه انتظار دارد نسبت به رفع اين نقص اقدام كنند. حسين ابوحمزه تعديل نيروي انساني اخيرا بطوريكه مشاهده شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور تعديل نيرو اقدام به لغو قرارداد كارمندان قراردادي در بعضي از سازمان هاي زيرمجموعه خود كرده است. گواين كه اينگونه تصميمات ممكن است براساس سياست هاي كلي اتخاذ شده باشد اما آيا بهتر نيست مشكلات و مسائل پيچيده زندگي كارمندان قراردادي بخصوص در اين ايام كه نزديك عيد و سال نو است نيز موردتوجه قرار مي گرفت و تصميماتي منطقي به اتخاذمي شد عنوان يك كارمند قراردادي تقاضادارم به اين مهم توجه شود. نام محفوظ تكليف ما را روشن كنيد مدت 12 سال است خانه هاي مسكوني ومغازه هاي اطراف مصلاي اراك را براي ساختن مصلي معطل كرده اند و به صاحبان اين املاك مي گويند بزودي در اين مكان مصلي در ساخته مي شود نتيجه ما گروهي از مغازه داران و صاحبان خانه هاي مسكوني 12 سال است كه سرگردان مانده ايم نه پول زمين ها و ساختمان هاي ما را مي دهند و نه تكليف ما را روشن مي كنند. اينك به دليل از رونق افتادن كار ناگزير از تعطيل مغازه ها شده ايم و بعلاوه منطقه نيز محل تجمع و انباشت زباله و حشرات موذي شده است. از مسئولان امر و متوليان احداث مصلي تقاضا مي شود اگر قصد بر احداث مصلي است طبق موازين اسلامي و قانون پول زمين ها و اماكن مالكان را بپردازيد تا بتوانند در محلي ديگر صاحب دكان و سرپناه در شوند غير اين صورت اجازه بدهيد كسبه به سركار خود برگردند. نام محفوظ پست به تعهداتش عمل نمي كند شركت پست به قراردادها و تعهداتي كه باآژانس هاي پستي دارد عمل نمي كند. نمونه آن محاسبه درآمد ثبت نام دانشگاه ها در سال تحصيلي است 7776 كه روش محاسبه 80 درصد به نفع پست و به ضرر آژانس هاي پستي همينطور است، جمع آوري نوبت هاي سوم پست پيشتازو گرفتن كد مالي و ندادن پست بانك. درقبال اينهمه بي مهري ها آژانس هاي پستي هرماه بايد متحمل هزينه هاي حقوق، بيمه ماليات، و غيره هم باشند. بنابراين اگر مسئولان پست ما را به عنوان يك واحد خدماتي پست قبول دارند بايد امتيازهايي را كه از ماسلب كرده اند به ما بازگردانند. نام محفوظ گازپركني در منطقه مسكوني در خيابان 45 گلشهر كرج خيابان بهار شرقي مابين خيابانهاي گلستان 4 و 5 در همسايگي ما مغازه اي است كه كپسولهاي گاز پيكنيكي پر مي كند و اين امر سلامت اهالي محل رابه خطر انداخته است. با توجه به اينكه با ادارات مجمع استاندارد، امور صنفي، تعزيرات حكومتي و اداره بهداشت شهرستان كرج اطلاع داده شده و كرارا درخواست رسيدگي شده لاكن هنوز اقدامي از سوي متوليان امر صورت نپذيرفته است و ظاهرا منتظرندتا انفجاري بوقوع پيوندد و عده اي بيگناه رابه خاك و خون كشد تا وجداني بيدار شود واحساس مسئوليت كند! حسين زاده سرقت بسته پستي در /11/1375 17تاريخ طبق قبض پستي شماره 14635 از طريق پست بهبهان يك بسته محتوي يك قاب ساعت و يك رشته گردن بند طلا به مقصد تهران ارسال داشتم كه مامور پست هنگام تحويل بسته اقرار كرد محتويات آن به سرقت رفته است. در پيگيرهاي بعدي تاكنون نتيجه اي براي من حاصل نشده است. حال آن كه اين بسته پستي قرار بود پس از تحويل به آدرس مقصد به كشور سوئد فرستاده شود. ازمسئولان شركت پست جمهوري اسلامي انتظار داردهر چه زودتر موضوع را مورد رسيدگي قراردهند. نام محفوظ