Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761111-38725S1

Date of Document: 1998-01-31

پيام رئيس سازمان كنفرانس اسلامي به ملتهاي مسلمان به مناسبت حلول عيد سعيد فطر سرويس سياسي: پيام حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدخاتمي رئيس سازمان كنفرانس اسلامي به مناسبت حلول عيد سعيد فطر خطاب به ملتهاي مسلمان درروزنامه همشهري چهارشنبه گذشته به صورت ناقص چاپ ضمن شد پوزش ازرئيس جمهوري بزرگوار و خوانندگان گرامي متن كامل اين پيام از نظرتان مي گذرد: بسم الله الرحمن الرحيم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثني و فرادي خواهران و برادران مسلمان، حلول عيد سعيد فطر بر شما مبارك باد. من اين مناسبت مبارك را مغتنم مي شمارم و اجازه مي خواهم چند كلمه اي با شما سخن بگويم. متفكران بزرگ اسلامي، قرنها كوشش كرده اند تا به مخاطبان خود نوعي از حكمت و معرفت را معرفي و تبيين كنند كه آن را مي توان تفكر قلبي درمقابل تفكر ذهني ناميد. استناد تفكر به قلب حقيقتي است كه از قرآن اقتباس شده است و اين نحوه فكر موجب پيدايش نوعي حكمت اشراقي ومعنوي در جهان اسلام گرديده است، كه از حيث عمق و لطافت با هيچيك ازآموزه هاي فرقه هاي عرفاني و تعاليم شهودي و انديشه هاي فيلسوفانه سايرملت ها و نحله ها قابل مقايسه نيست زيرا در آن فرقه ها يا عقل در مقابل شهود عرفاني تسليم گرديده و يا معرفت شهودي مغلوب عقل و فكر تحصلي واقع شده است. دسترسي به نقطه تعادل طلايي ميان عقل و شهود تنها درليله القدر معرفت مسلمانان و در تقدير فكر اسلامي رقم خورده است و تنهادر قالبتفكر قلبي حكيمان ما، امكان تحقق يافته است. انسان متفكر باالهام از قرآن مجيد مي تواند ميان فكر و قلب و براساس آن ميان ديانت وسياست و دنيا و آخرت، نسبتي متعادل و صحيح برقرار كند و ما با فهم ودرك و سپس تطبيق اعمال خود با اين نسبت و رابطه مي توانيم به حيات طيبه دسترسي پيدا كنيم. و جهاني را پي افكنيم كه در آن از دستاوردهاي مثبت تجربه بشري و از ذخيره هاي معنوي و اخلاقي براي دستيابي به يك زندگي متعادل و سعادتمند استفاده شده اين است زندگي سعادتمند درتقدير علمي مسلمانان رقم خورده است اما گذر از علم به عين و تبديل آن تقدير علمي به تقدير عيني و سياسي مستلزم كوششهاي متفكران، روحانيان، هنرمندان، روشنفكران، سياستمداران و در يك كلمه همه مسلمانان از زن و مرد و پير وجوان است. ملت شريف ايران در پرتو انقلاب اسلامي خود در اين راه روشن گام نهاده است و اينك ما بايد همت كنيم تابدون خودباختگي در برابرديگران از يكسو و پرهيز از تحجر و واپس گرايي از سوي ديگر اين مسير را تارسيدن به مقصد و مقصود نهايي ادامه دهيم. تقدير و هدايت با يكديگرهم عنان و همسنگ و همراهندالذي قدر فهدي. اگر مقصد نهايي تحرك سياسي و اجتماعي مسلمانان و وصول به فرهنگ و تمدني است كه مبتني بر اين نقطه طلايي تعادل ميان ظاهر و باطن و دين و دنيا و سياست و عرفان است، دراين صورت وظيفه متفكران و نخبگان جامعه اسلامي به عنوان طلايه داران اين حركت تاريخي زماني، كه ملهم و متخذ از تقدير الهي غير زماني وظيفه اي است، است بي بديل و بس خطير و عظيم. گستره اين مسئوليت تاريخي محدودبه مرزهاي جغرافيايي كشورهاي اسلامي نيست زيرا جهان امروز جهاني است بهم پيوسته و داراي سرنوشتي واحد. بنابراين نجات خود به عينه، نجات ديگري است و براي نجات خود بايد الزاما ديگري را نجات داد. در جهاني كه مذهب تكنيك بي محابا و بي رقيب همه ساخت هاي قومي وملي همه ساحتهاي معنوي و روحاني را درمي نوردد و براي ادامه پيشرفت بي انتهاي خود ازتخريب موانع معنوي و اخلاقي تا تخريب مناسبات زيست محيطي و طبيعي ابائي ندارد و در دنيايي كه وجهه همت مناسبات فني ( تكنولوژيك ) توليد، اشخاصي است كه ايشان را شهروندان شهر جهاني متوسطان مي توان ناميد، شهري كه درآن از عشقهاي بزرگ و عواطف لطيف و آرمانهاي ازلي هر لحظه خبري نوشونده، نيست، وظيفه متفكراني كه موفق به شنيدن سخن قرآن شده اند وظيفه اي است جهاني و عمومي و نه فقط اسلامي و ملي. ايشان بايد كوشش كنند كه چهره حقيقي اسلام را كه همانا دعوت به صلح و محبت و امنيت توام با عزت وحرمت انسان و صلاح و پيشرفت همه جانبه جامعه بشري است به جهانيان معرفي كنند. مخالفان اسلام سالهاست كوشش مي كنند كه با بكارگيري ترفندهاي تبليغاتي و سياسي صورت اسلام را مشوه جلوه دهند و مسلمانان را طرفدارخشونت و تجاوز معرفي كنند. مسلمانان كه بيش از هر كس ديگري در جهان زخمي تجاوزو ستم و قتل و شكنجه بوده اند، صرفا به جرم استقلال طلبي وعزت خواهي، توسط بسياري از دستگاهها و جريانهاي تبليغاتي جهاني متهم به تروريزم و نقض حقوق بشر مي شوند. بر ماست كه با تشريح مباني عميق فكراسلامي و همچنين با عمل صادقانه خود بر طبق آن مباني كوشش هاي نارواي آنهارا خنثي كنيم. خواهران و برادران ديني! گذر از وضع كنوني و رسيدن به وضعيتي مطلوبتر و انساني تر، نه دور و نه دير و نه تمناي امري محال است. بدون پيشرفت علمي و تكنيكي ( فني )نمي توان بر تنگناها و موانع ناشي از تكنيك غلبه كرد. بدون اصلاح عميق ساختارسياسي و اجتماعي و جوامع اسلامي نمي توان كرامتها و فضيلت هاي اسلامي وانساني را پاس داشت. تا مسلمانان نتوانند آزادانه فكر كنند و با استقلال تمام تصميم سياسي و فرهنگي بگيرند و خلاصه تاشهروند جامعه مدني به معني وسيع كلمه نباشند و تا ايشان حقوق اجتماعي و مدني خود را استيفاء نه نكنند، خود را مي توانند نجات دهند و نه ديگري را. در پايان لازم مي دانم ضمن تاكيد بر لزوم هوشياري مسلمانان در برابر تهديدهاي فرهنگي، سياسي و نظامي كه با آن روبه رو هستند توجه عزيزان را به برخي از مهمترين حوادث و وقايع سياسي و انساني كه در جهان اسلام مي گذرد جلب كنم. مقاومت دليرانه مردم فلسطين و لبنان در مقابل تجاوزهاي بي رحمانه دولت صهيونيستي موجب مباهات مسلمانان و انسانهاي خيرخواه و سرشكستگي دشمن ماست. حقيقتا موجب تاسف است كه نوع دولت هاي غربي از طرفي در بيانيه هاي سياسي خويش، ترورريزم و نقض حقوق بشر را محكوم مي كنند و ازطرف ديگر بزرگترين دولت تروريست جهان را مورد حمايت بي دريغ خويش قرار مي دهند. آنها براي توجيه اين داوري مغرضانه خود هيچ سخن منطقي نمي توانند ارائه كنند. حوادث دردناك الجزاير موجب تاسف شديد همه مسلمانان و تمام انسان دوستان جهان است. كشتار بي رحمانه زنان و مردان بي گناه فاجعه اي است كه هرچه سريع تر بايد به آن پايان داد. جنگ داخلي و برادركشي در افغانستان موجب تالم خاطر همه مسلمانان و آزادگان جهان است ما بار ديگر كليه طرفهاي اين جنگ بي دليل را به گفت وگو و صلح و آشتي دعوت مي كنيم، مسلمانان بايد با تمسك به حبل الله كه همان قرآن مجيد است و با پافشاري بر اصول اعتقادي مشترك و پرهيز ازتعصب و ستيز و اختلاف در امور قومي و نژادي، مانع ايجاد شكاف و تفرقه در صفوف خود شوند، علاوه بر اين، دستاوردهاي هشتمين نشست سران كنفرانس اسلامي بايد مورد توجه و عمل دولتهاي عضو واقع شود اين دولتها بايد براي اعتلاي زندگي معنوي و مادي ملتهاي خود و همبستگي و همكاري با يكديگر و درراه تشنج زدايي و زندگي صلح آميز با ديگران در عين پافشاري بر عزت خويش اقدامات جدي معمول دارند. مسلمانان بايد بدانند كه براي پيمودن راه سخت و صعب استقلال و آزادي، جز توكل بر خداوند يكتا و سعي و كوشش مجدانه خود، چاره ديگري ندارند. مسلمانان اگر خود به يكديگر كمك كنند، لازم نيست به كمك ديگران چشم داشته باشند. چنانكه قرآن مي گويد: ان تنصروالله ينصركم و يثبت اقدامكم سيدمحمد خاتمي رئيس سازمان كنفرانس اسلامي