Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761111-38697S1

Date of Document: 1998-01-31

جنين صداها را مي شنود . سيدني - پژوهشگران دريافته اند كه جنين در رحم مادر نه تنها مي توانند صداها را بشوند بلكه واكنش جنين به صدا مي تواند نشانه اي از ميزان رشد هوشي و ذهني او باشد. به گفته آنان قبلا كشف شده بود كه بچه ها قبل از تولد مي توانند صداها را تشخيص دهند. اكنون گروهي از پژوهشگران و پزشكان در بيمارستان سلطنتي زنان در سيدني به دقت پيشرفت شصت جنين را زير نظر دارند تا تاثير صداهاي خاص را بر آنان تعيين كنند. پزشكان در عين حال يك گروه از بچه هاي سه ساله را نيز تحت نظر گرفته اندو مي گويند بچه هايي كه پيش از تولد ياد گرفته اند صداهاي خاصي را تشخيص دهنددر سه سالگي در آزمونهاي رفتاري و حركتي بهتر از ديگران هستند يكي از آنان مي گويد: به نظر نمي رسد نوع موسيقي در نحوه واكنش بچه تاثير داشته باشد اماآرامش مادر بسيار مهم است.