Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761111-38693S1

Date of Document: 1998-01-31

تنديسهاي باستاني، سيماني مي شود .آتن - كارشناسان يوناني براي حفظ تنديسهاي باستاني اكروپوليس در شهرآتن، تنديسهاي سيماني مشابه راجايگزين آنها مي كنند. معماران برجسته اين كشور نمونه سيماني تنديسهاي اكروپوليس را ساخته اند و هم اكنون سرگرم جايگزين كردن آنها به جاي تنديسهاي اصلي هستند. به گفته كارشناسان تنديسهاي باستاني اكروپوليس براثر آلودگي آسيبهاي جدي ديده اند و تلاشهاي متخصصان براي ترميم آنها بي نتيجه مانده است. بنابراين تصميم گرفته شد تنديسهاي سيماني جايگزين تنديسهاي اصلي شود و تنديسهاي باستاني و نفيس اكروپوليس را به موزه منتقل كنند.