Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761111-38686S1

Date of Document: 1998-01-31

بيشتر بدانيم فرزند تندرست من . پرسش: آيا داروهايي وجود دارند كه از حملات آسم جلوگيري؟ كنند تاثير و عوارض اين داروها تا چه حد؟ است . پاسخ: داروهاي موثر و گوناگوني براي پيش گيري از حملات آسم به بازار عرضه شده است كه بعضي مثل كرومولين سديم تقريبا مختص پيش گيري است و برخي مثل كتوتيفن 20 درصد جنبه درماني و 80 درصد جنبه پيش گيري دارند. برخي مثل اسپري سالبوتامول براي بعضي از اشكال آسم مثل آسم ورزش جنبه پيش گيري دارند اين داروها عوارض دارويي چنداني ندارند و براي بعضي از آنها تاكنون آثار جانبي جدي عنوان نشده است ولي اغلب 6 هفته طول مي كشد تا تاثير آنها ظاهر شود. بايد ماهها درمان مداوم داشته باشند تا آثار كنترل كننده آنها نمايان شود. آنچه در ايران وجود دارد كتوتيفن (زادي تن ) است كه از بين فراورده هايش كه شربت و كپسول و قرص است قرص هاي يك ميلي گرمي در ايران فعلا وجود دارد. در كساني كه تحت درمان با كورتن هستند يا آنتي هيستامين هاي ديگري مصرف مي كنند اين دارو نبايد همراه تجويز شود - دارو عوارض سويي ندارد مگر آن كه بيش از حد مجاز مصرف به شود همين علت بايد از دسترس كودكان دور باشد.