Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761111-38681S1

Date of Document: 1998-01-31

اخبار عرصه فرهنگ سپيده دمان فلسفه نشرني در تازه ترين فعاليتهاي انتشاراتي خودكتابهاي سپيده دمان فلسفه تاريخ بورژوايي وديدگاههاي جديد درروابط بين الملل را انتشار خواهدداد. كتاب اول را ماكس هوركهايمر نگاشته و محمدجعفر پوينده آن را ترجمه كرده اين است كتاب كه همزمان باانتصاب هوركهايمر به رياست تحقيقات اجتماعي فرانكفورت نوشته شده ( ) 1930 آزمايشگاهي براي آشكار شدن نظريه انتقادي است كه در پگاه زايش آن، هوركهايمر با ماكياولي، هابز، اوتوپياپردازان بزرگ دوره نوزايي، ويكو و هگل تبادل نظر مي كند. هوركهايمر همچنانكه با متافيزيك و ذاتهاي شي واره ي حاصل آن - هستي، روح طبيعت با تاريخ - مبارزه مي كند از هشدار دادن در مورد فروتني انديشه و بردباري ايده آليسم باز نمي ايستد. از گفته هاي وي است كه آن كس كه شكيبايي در برابررنج و مرگ را موعظه مي كند، نبايد از ياد ببرد كه شكيبايي همگاني كه روياروي حركت تاريخي مي ايستد، دليلي اساسي به ضرورت انتظار كشيدن است. كتاب دوم -ديدگاههاي جديد در روابط بين الملل - نيزپس از بررسي تاريخي دو سنت فلسفي اثبات گرايي وتاريخ گرايي، بامرور نظرات انديشمندان معاصر درفلسفه علم و سه جريان فكري تاويل شناسي فلسفي، پسانوگرايي، و نظريه انتقادي در نظريه اجتماعي نشان مي دهد كه اكنون اقتدار اثبات گرايي شكسته شده و تاريخ گرايي بر تخت نشسته است. اين كتاب را كه از جمله مباحث نويني است كه دركشورها به آن پرداخته مي شود وحيد بزرگي تاليف كرده است. مجموعه مقاله هاي شادروان مرتضي اسعدي كه سال گذشته و در سنين ميانسالي دارفاني را وداع گفت ازسوي انتشارات طرح نو منتشر خواهد اين شد مقالات در حوزه هاي سنت، مدرنيسم و پژوهشهاي ديني نوشته شده است. شادروان اسعدي بسيار به چاپ اين اثر اميد بسته و مايل بود حاصل تاملات و پژوهشهاي خويش را در حياتش مشاهده كند، از مرحوم اسعدي ترجمه كتاب جوان مسلمان و دنياي متجدد اثر دكتر حسين نصر و دو جلد ابتدايي دايره المعارف جهان اسلام منتشر شده است. نامه فلسفه عنوان فصلنامه تازه اي است كه مدير آن به عنوان صفحه اي تازه دردفتر خودگشوده است. جهت كلي اين نشريه گرايش به آراء و افكار مرحوم فرديد دارد. فصلنامه نامه فلسفه را دكتر سيدموسي ديباج سردبيري مي كند و درآن نوشته هايي ازپرويز عباس داكاني، سيدعلي محمودي، سيدعبدالعلي دستغيب، مهدي صادقي و... آمده است. از جمله نشريات جديد ديگر، يكي هم دوماه نامه وارش است كه پژوهشنامه اي در زمينه دين، فرهنگ و اجتماع است. اين شماره مربوط به آذر و دي ماه 1376 و 150 تومان قيمت دارد. صاحب امتياز و مدير مسئول وارش سيدطاهر طاهري و سردبيرش محمدرضا كاشفي است. در اين شماره، مطالبي از سيدعباس موسويان، شهرام گيل آبادي، مرتضي رحيمي نژاد و... مطالبي نگاشته اند. خاطرات يك روزنامه نگار تازه ترين كتابي است كه انتشارات همشهري موفق به چاپ و توزيع آن شده است. اين كتاب سرگذشت آرت بوخوالد طنزپرداز بنام آمريكايي است كه خاطرات خود را به زبان طنز بيان كرده اين است كتاب را آقاي پرويز ايرانزاد با ترجمه اي روان كه بي تاثير از طنازي هاي قلم برخوالد نيست براي خوانندگان فارسي خوان برگردان كرده است. خاطرات يك روزنامه نگار در 289 صفحه باقيمت 780 تومان منتشر شده است. دومين شماره نشريه بشارت در هياتي جذاب و خواندني منتشر شده است. در اين شماره مطالبي از حسين استاد ولي، احمد احمدي بيرجندي، مرتضي بهاءالدين دانشمند، خرمشاهي، آيت الله توسلي به چشم مي خورد. هفته گذشته رييس هيات امناي كتابخانه هاي كشوردرگفت وگويي اعلام كرد كه از سال آينده از هر ناشر هزار عنوان كتاب خريده مي شود. اين سخنان در حالي گفته مي شود كه هنوز از تصويبوتامين اعتبار براي خريد كتاب توسط وزارت ارشاداطلاع دقيقي در دست نيست و وعده هاي عضو برجسته هيات امناي كتابخانه هاي كشور، بيشتر به يك شوخي شبيه هست تا دستورالعملي قابل اتكاء و عملي. سال گذشته نيز به اعتراف بسياري از ناشران قرار بود مشابه چنين اقدامي صورت بگيرد اما نهايت سعي وتلاش مسئولان به خريد 100 تا 300 كتاب از ناشران انجاميد كه تازه اين تعداد نيز با تخفيف 30 درصدي و منت گذاري بر ناشران، به شكل ازدم قسط و پرداخت چند ماهه تحويل گرفته شد. وضعيت چاپ و نشر اسف انگيز كتاب، اكنون به گونه اي است كه تيراژ بسياري از كتابهاي حوزه انديشه و فلسفه و تاريخ به كمتر از سه هزار رسيده و به گفته بسياري از ناشران مي رود تا در رقم دوهزار ثابت بماند!! اين يعني مرگ ناشر و فاجعه براي كتاب!! در زمينه هايي مثل رمان و ادبيات داستاني نيز، اوضاع بر همگان روشن است. نسلي كه طالب اينگونه كتابها بود و طي چند دهه پرورده شده بود، به همراه نويسندگان و مترجمان اين نوع آثار، به تدريج در حال انقطاع از موضوع وزوال تدريجي است. از سوي ديگر كتابهاي سطحي و فريب دهنده روانشناسي (نظير يوگا و احضار ارواح و هيپنوتيزم و انواع دستورالعملهاي رواني و بيمارساز وداستانهاي سطح پايين و مبتذل در اوج فروش قرار دارند و اين فرع است بر كتب بي ضابطه آموزشي و حل المسائل هاي درسي و كنكوري كه جز انحراف و ابتذال ذهن جوانان و دانش آموزان، تاثير ديگري ندارند. به نظر مي رسد اگر قرار است وعده مسئولان ارشاددرباره خريد 1000 جلد كتاب عملي شود - كه اميدواريم چنين باشد - و آش نخورده و دهن سوخته سال قبل تكرارنشود، بايد كار كارشناسي براي چگونگي تخصيص اين اعتبارات به ناشران صورت بگيرد. بديهي است ناشري كه از طريق چاپ و نشركتابهاي باري به هر جهت و تجديد چاپ رمانهاي دانيل استيل و نمونه هاي ساخت وطني اش سودهاي سرشاري را به جيب سرازير مي كند و اندك دغدغه اي براي اعتلاي فرهنگ و انديشه اين سرزمين ندارد و براي آن دلي نمي سوزاند نبايد با ناشري كه براي چاپ كتابهاي حقيقتا علمي در حوزه هاي انديشه و عرفان، علوم اجتماعي، دين پژوهي و... عمري گذاشته اند برابر نهاده شود.