Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761111-38666S1

Date of Document: 1998-01-31

از ترس ابتلا به يك بيماري ناشناخته; اهالي اين روستا، در موقع خواب تنها يك چشم خود را مي بندند! يك بيماري عجيب ساكنان دهكده اي در ايتاليارا به خواب عميقي فرو برد. در ميان تپه هاي سرسبز دهكده توسكان در اطراف منطقه اي فلورانس، به نام لوكا قرار شصت هزار دارد نفر سكنه اين روستا از بيم گرفتارشدن به اين بيماري، هنگام خواب تنها يك چشم خود را مي بندند. بيش از 15 مورد از افرادي كه مورد تهاجم اين حمله قرار گرفته اند در خارج شهر شناسايي شده اند كه در چند هفته اخير به طور چشمگيري بر تعداد آنان افزوده شده است. آيا علت اين خواب ناگهاني، ويروسي ناشناخته است يا ساكنان سيارات ديگر دراشاعه آن دست در؟ دارند حال حاضر كليه افرادسه خانوار ساكن دهكده كاميجيلانو يكي پس ازديگري به اين بيماري مبتلا دهكده مذكور شده اند در 10 كيلومتري لوكا واقع شده است وده زن و شش مرد از اهالي آن كه رده هاي سني بين چهل و سه و شصت هستند، تاقبل از ابتلا به اين بيماري، هيچگونه عارضه اي نداشته اند. متخصصان مغز واعصاب زيادي از نقاط مختلف دنيا به رم، بولوني و ميلان گسيل شده اند تا در زمينه پيدايش اين پديده جديد، اطلاعاتي كسب كنند، ليكن تاكنون هيچ يك از آنان موفق نشده اند توضيحي كه به شناخت علت اين رخوت ناگهاني و نگران كننده كمك كند، ارائه دهند. آنان تنهابه اين مسئله اشاره كرده اندكه بيشتر افرادي كه مورد هجوم اين حمله قرارگرفته اند، آب معدني مي نوشيده اند و دارويي جز آسپيرين مصرف نمي كرده اند. نتايج آزمايشهاي متعدد خون و ادراري كه از اين افراد به عمل آمده، همه طبيعي بوده است. حتي متخصصين، آب چاه و چشمه اين مناطق را نيز آزمايش كرده اند، ليكن هيچ سرنخي به دست نياورده اند. تنها عامل باقيمانده كه بايد مورد آزمايش قرار مي گرفت، نوع كود شيميايي بود كه براي محصولات كشاورزي به كار مي رفت زيرا شخصي نيز در حاليكه مشغول جمع آوري قارچ بوده است، ناگهان دچار حمله شده است. بعد از بررسي هاي مكرر تنها به اثبات رسيده است كه ميزان آندوزپين خون افراد مبتلا، بيش از حد طبيعي تخمين زده شده است. ميزان اين ماده در خون بايستي در سطح پائيني زيرا باشد، افزايش آن توليد نوعي خوابآلودگي شديد مي كند. پژوهشگران اعلام داشته اند كه حدود 7 سال پيش نمونه هاي مشابهي از اين حالت سستي و رخوت در نواحي بولوني، ونيز و حتي در كشورهاي ديگر از جمله كانادامشاهده شده است. اين حالت رخوت شديد كه كم كم عميق شده وشخص را به حالت كوما فرو مي برد، در بحبوحه كار روزانه يا صرف ناهار، حتي پشت فرمان اتومبيل نيز عارض مي شود. اين حملات، نه تنها سكنه دهكده كاميجيلانو را مورد تهاجم قرار داده است، بلكه با طيف وسيع تر به سوي دهكده هاي ديگري چون مونتي ژيبانو نيز پيش مي رود. يك ميلاني 57 ساله به نام آلبرتو كه براي صرف ناهار نزدخواهرش به دهكده مزبور رفته بود، در راه بازگشت به ميلان، ناگهان در كوماي عميق فرورفت كه 20 ساعت به طول انجاميد. در حاليكه مسئله همچنان ذهن محققان را به خود مشغول داشته و باعث نگراني مردم شده است، ساحل نشينان اظهار مي دارند كه شاهد فرود سفينه اي بوده اند كه افراد عجيبي از آن خارج شده و در جنگل آمد ورفت ؟ مي كرده اند! منبع: Paris ICI ترجمه: رويا رزاقي