Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761108-38617S1

Date of Document: 1998-01-28

گزارش دادگاه رئيس دبيرخانه كميسيون ماده پنج شهرداري تهران وكيل مدافع: افتخار مي كنم وكالت فردي را به عهده گرفته ام كه در طول فعاليتش 350 ميليارد تومان گردش مالي داشته ولي تنها اتهام مالي او دريافت يك تسبيح و دو ساعت مچي است نخستين جلسه محاكمه رئيس دبيرخانه كميسيون ماده پنج شهرداري تهران پيش ازظهر ديروز در سالن شهيد بهشتي مجتمع قضائي ويژه به رياست قاضي فريد فرخ زادي رئيس شعبه 37 با حضور متهمين پرونده آغاز شد. به گزارش خبرنگار همشهري در ابتداي جلسه منشي دادگاه موارد اتهامي هشت متهم پرونده را كه به طور كلي در ارتباط با ساخت و ساز در نقاط مختلف تهران بود به تفكيك قرائت كرد و رئيس دادگاه از متهمان پرونده به نام هاي سيدكمال عظيمي نيا رئيس دبيرخانه كميسيون ماده پنج، ناصر حدادزاده، ارسطو اسكندري، سيدمحمود علوي برج ساز و محمد مجتهدزاده، رضا سپرد، سيدجواد فقيهي كارمندان كميسيون ماده پنج و محمدمهدي جعفري و ابراهيم شريف تبار كارمندان شهرداري منطقه 7 خواست در برابر اتهامات وارده از خود دفاع كنند. ارسطور اسكندري نخستين متهمي بود كه پيرامون اتهام خود به دادگاه گفت: حدود سه سال بود كه ملكي را در اقدسيه تهران خريده بودم و بارها براي دريافت جواز به شهرداري مراجعه كردم اما نتيجه اي نبخشيد. آقاي ابريشم كارو آقاي قاسمي شهردار منطقه يك بارها مرا اذيت كردند و جواب قانع كننده اي براي دريافت جواز به من ندادند، يكي از بستگان گفت: به آقاي عظيمي نيا كه منصف تر است مراجعه كنيد شايد به نتيجه برسيد. پس ازمراجعه به آقاي عظيمي نيا توافق كرديم 50 درصد از زمين را به شهرداري واگذار كنيم تا در نيمي ديگر بتوانيم ساخت وساز انجام دهيم. قاضي: زمين چند متر؟ بود متهم: زمين 15 هزار و 400 متر بود. قاضي: زمين مشجر؟ نبود متهم: چرا اتفاقا درخت هم داشت. قاضي: براساس قانون شهرداري ها شما بايد 70 درصد از اين زمين را به شهرداري واگذار مي كرديد و تنها در 30 درصد زمين بنا مي ساختيد. آنگاه ازمتهم پرسيد كه زمين را متري چند؟ خريديد متهم پاسخ داد: اين زمين را در مقابل واگذاري 11 آپارتمان دريافت كردم وبا يك حساب در حدود متري 30 هزار تومان زمين را خريداري كردم. قاضي دادگاه آنگاه از اسكندري خواست پيرامون پرداخت رشوه به كارمند فقيه نيا توضيح دهد كه متهم گفت: آقاي فقيه نيا به من مراجعه كرد و اظهارداشت كه زنش مريض است و به صد هزار تومان پول نياز دارد كه پس از آنكه از زندان آزاد شدم اين مبلغ را به دفتر كارم برگرداند. فرخ زادي رئيس دادگاه از عظيمي نيارئيس دبيرخانه كميسيون ماده 5 خواست در جايگاه حاضر شود وپيرامون مورد اتهامي خود توضيح دهد. عظيمي نيا در مورد صدور مجوز براي ساخت بنا در زمين اقدسيه گفت: تشخيص اينكه يك زمين كاربري مسكوني و يا فضاي سبز دارد برعهده كميسيون ماده 7 است و آنها در اعلام نظر خود بيان داشتند اين زمين باغ است، پس از آن از سازمان پارك ها استعلام كرديم گفتند درخت ها در حال خشك شدن است و زماني هم كه آقاي اسكندري آن را خريدند مصوبه باغ نداشت. قاضي: بگوييد با اسكندري براي ساخت بنا چگونه توافق؟ كرديد عظيمي نيا: در قبال آنكه 50 درصد از اين زمين به شهرداري واگذار شود ما نيز پذيرفتيم كه 19 هزار متر مربع به اسكندري تراكم بدهيم تا بتواند در اين ملك ساخت وساز كند. قاضي: بايد مالك 70 درصد از زمينش را به شهرداري مي داد چرا شما 50 درصدزمين را؟ گرفتيد متهم: واگذاري 70 درصد از زمين به شهرداري در مواردي است كه سهم زمين واگذار شده به شهرداري بيش هزار 20از متر مربع باشد. عظيمي نيا در مورد روال اين گونه كارهادر شهرداري و كميسيون ماده 5 گفت: رويه كاري ما ثابت نبوده است بلكه شرايط مكاني و زماني و ايجاد انگيزه براي گسترش آباداني در اين گونه تصميم ها موثر و دخيل بوده است. عظيمي نيا در مورد اتهامات خود گفت: عمده اتهامات قرائت شده مربوط به من تخفيف هايي است كه به طرف حسابشهرداري داده شده است. وي افزود: در طرح تفصيلي تهران كه درسال 1354 تصويب شده است تراكم هايي از 80 تا 600 درصد وجود دارد. در آن سال ها شرايط مناسبي براي بلندمرتبه سازي احساس شد به طوري كه در بين سال هاي 1353 تا اوج بلندمرتبه سازي 1357 در شهر تهران بوده است و اگر به پرونده شهرسازي آن بناها توجه شود، نه پرونده شهرسازي و نه پرونده و پروانه ساخت بنا دارند. به عنوان مثال مجتمع آتي ساز از هيچ ضابطه شهرسازي و صدور پروانه پيروي نكرده است. وي اضافه كرد: يك سال بعد از پايان جنگ وقتي آقاي كرباسچي شهردار تهران شدند اين ضرورت احساس شد و اختياراتي هم از سوي دستگاه هاي اجرايي به شهردار تهران داده شد تا بلندمرتبه سازي بارديگر از سر گرفته شود و اين مجوز در مصوبه شماره 6/3/1369 130 به تاريخ به شهردار تهران داده شده است و براساس اين مجوز شهردارتهران حتي مي تواند بدون پيروي ازضابطه هاي مالي و شهرسازي در حوزه كاري خود تصميم بگيرد و نسبت به عمران وآباداني شهر اقدام كند، اين اختيارات را آقاي كرباسچي به اعضاي كميسيون ها تفويض كرده است. در اين لحظه قاضي اعلام داشت كه مصوبه 130 و تفويض اختيارات بي حدوحصر به شهردار تهران از سوي ديوان عدالت اداري لغو شده است. عظيمي نيا گفت: آنچه ما انجام داده ايم براساس حكمي بوده است كه پيش از ما آقاي كرباسچي از دستگاه هاي اجرايي در اختيار داشته است. فريد فرخ زادي قاضي دادگاه ازحدادزاده متهم ديگر پرونده خواست در جايگاه اتهام حاضرشده و از اتهامات خود دفاع كندقاضي از حدادزاده پرسيد كه چند مجوز براي ساخت بنا از شهرداري دريافت كرده است و از چه طريقي آنها را بدست آورده است. حدادزاده گفت: براي ساخت پروژه دماوند و آرين فولاد ومجتمع تجاري - اداري بهار - كه پيش از اين تعميرگاه بوده است - مجوز دريافت داشته ام. وي پيرامون مجتمع تجاري - اداري بهار گفت: براي اين پروژه در بهار سال 1373 درخواست مجوز كرديم كه زمين آن حدود 4 هزار مترمربع بود و براي ساخت 48 هزار مترمربع تراكم خريديم. حدادزاده پيش فروش اين مجتمع را شش ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: در مجموع يك ميليارد و 600 ميليون تومان به شهرداري عوارض پرداخت كرده ايم. در اين هنگام قاضي گفت: استعلام از شهرداري نشان مي دهد كه تنها330 ميليون تومان به شهرداري پرداخت راجع كرده ايد به ديگر اتهامات خود توضيح؟ دهيد متهم: اين كه مي گويند عموي من از ايادي رژيم پهلوي بوده است اول اين كه ارتباطي به من نداردو در ثاني عموي من شهيدحدادزاده از دوستان نواب صفوي بوده است و در ارتباط با كمك به تبليغات انتخابات رياست جمهوري كسي مرا وادار نكرده كه چنين كمكي را بكنم. اگر به تبليغات آقاي خاتمي كمك كرده ام به ميل شخصي و قلبي خودم بوده است. آنگاه قاضي از متهم خواست كه بگويد در قبال كمكي كه به تبليغات انتخابات رياست جمهوري كرده چه تسهيلاتي را دريافت كرده است. متهم جواب داد كه از امكانات و تسهيلات ويژه اي برخوردارنشده ام. قاضي: اينكه در اسفندماه تقاضاي وام كرده ايد موافقت نشده است ولي سه هفته بعد از انتخابات موافقت شده است چه جوابي؟ داريد متهم جواب داد فكر نمي كنم ارتباطي ميان اين دو باشد زيرا در اسفند شهرداري به دليل پايان سال نمي توانسته با خواسته من موافقت كند اما در سال جديد اين امكان برايش فراهم شده است. قاضي: شما در مقابل كمكي كه به انتخابات كرديد آيا تسهيلاتي را هم از سوي آقاي عظيمي نيا دريافت؟ كرده ايد شما بايد بدانيد كه براساس ماده شهرداري 32 بايد طبق اساسنامه بانك ها حساب ضرروزيان دير كرد مطالبات خود را بكند ولي شهرداري در مورد شما به رغم ديركرد در پرداخت بدهي خود چنين اقدامي را نكرده شما است مي دانيد براي پروژه هاي خود چقدر هزينه؟ كرده ايد متهم پاسخ داد: نزديك ميليارد 15به تومان هزينه كرده ام. قاضي: هزينه انجام شده توسط شماميليارد 9 تومان بوده است در حالي كه ارزش افزوده ملك شما بيش از 18 ميليارد تومان بوده است. در اين هنگام سيدكمال عظيمي نيا رئيس كميسيون ماده 5 بار ديگر در جايگاه اتهام قرار گرفت و پيرامون مجتمع تجاري - اداري بهار گفت: براي پروژه مجتمع تجاري - اداري بهار طي سه مرحله مجوز صادر و براساس آن بايد 50 هزار متر بنا ايجاد مي شده است و قيمت تعيين شده آن نيز مبناي واحدي داشته و كميسيون هاي ماده 100 و 5 نيز در اين مورد متفق بوده اند. قاضي آنگاه از عظيمي نيا خواست به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا مي پذيرد به مالكان تخفيف داده است، عظيمي نيا جواب داد: شما مطمئن باشيد بين كسي كه يك بناي جزئي و سطحي مي سازد با كسي كه با ساختن يك مجتمع موجب عمراني و آباداني منطقه و محله اي مي شود بايد فرق گذاشت. و هر كس از خيابان بهار بگذرد، مي پذيرد كه اهميت خيابان بهار اتفاقا به همين مجتمعي است كه در آن ساخته شده است طبيعي است تخفيف هم اگر صورت گرفته در راستاي تشويق افراد به سازندگي و عمران شهري بوده است. فرخ زادي قاضي دادگاه بار ديگراز حدادزاده خواست در جايگاه حاضر شده و پيرامون دريافت مجوز خاكبرداري و زيرسازي ازشهرداري توضيح دهد: متهم جوابداد براي اين كار از كميسيون مجوز گرفتيم و وقتي شهرداري ويا هر كس ديگري مانع كارمان شد كميسيون ماده 5 از ما رفع تعرض مي كرد. قاضي دادگاه آنگاه از عظيمي نياخواست راجع به پروژه دماوندسخن بگويد: عظيمي نيا گفت: دراواخر سال 73 به ما مراجعه كردند تا در ايام تعطيل نوروزي بتوانند فارغ از مشكلات ترافيكي كار خاكبرداري را انجام دهند، بر همين اساس اين تقاضا را پذيرفتيم و در ابتداي كار براي دريافت مطالبات شهرداري 200 ميليون تومان چك گرفتيم. سپس 280 ميليون تومان ديگر از مالك گرفتيم و به شهرداري منطقه 8 تحويل داديم. قاضي پرسيد از اين پروژه چقدر بايدعوارض براي شهرداري مي گرفتيد. عظيمي نيا پاسخ داد: عوارض پروژه دماوند دو ميليارد و صد ميليون تومان بود. قاضي آنگاه از متهم خواست در مورددريافت مبلغ 70 ميليون تومان از آقاي حدادزاده توضيح؟ دهد متهم در پاسخ گفت: در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري كه فرمودند تنور انتخابات را گرم نگهداريد ما هم در همين راستا از آقاي حدادزاده جوياشديم كه چه ميزان مايل است به انتخابات كمك كند كه ايشان براي تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري 70 ميليون كمك كرد و فيش آن را از ما دريافت داشت. قاضي: چرا اگر به انتخابات كمك كرده است بايد فيش آن را از شما چه بگيرد تناسبي ميان كميسيون شهرداري 5ماده و ستاد انتخابات رياست جمهوري وجود؟ داشت عظيمي نيا گفت: شهردار تهران گفته بودند كه اگر كسي به انتخابات كمك كرد رسيد آن را بدهيد. قاضي گفت: در قبال اين كمك ها چه خدمتي به پرداخت كننده؟ كرديد عظيمي نيا گفت: وقتي ايشان براي بازپرداخت 500 ميليون تومان بدهي به شهرداري در تنگنا قرار داشت با وي كنار آمديم. قاضي گفت: شما از حدادزاده 70 ميليون تومان پول گرفتيد ولي در عوض ازدريافت ديركرد بدهي او كه 120 ميليون تومان مي شد چشم پوشي كرديد. فرخ زادي قاضي دادگاه سپس از حدادزاده خواست در جايگاه حاضر شود و بگويد كه چرا پس از پرداخت 20 ميليون تومان از مجموع 70 ميليون تومان، رسيد را به آقايي كه پيشنهاد دريافت پول كرده بود نداده است. حدادزاده گفت: من ارتباط نزديك با سيدعلي خاتمي داشتم و براساس روابط دوستي چنين كمكي را كردم. قاضي بار ديگر از عظيمي نيا خواست درجايگاه حاضر شود و پيرامون پروژه آرين فولاد توضيح دهد: عظيمي نيا گفت: درقبال امتيازي كه براي ساخت اين پروژه درنظر گرفتيم، حدادزاده متعهد شد به شهرداري كمك كند. كمك هايي مانند تحويل دو واحد آپارتمان در پاسداران و چند دستگاه خودرو به شهرداري. قاضي دادگاه از سيدمحمود علوي خواست راجع به پروژه ميلاد و جزئيات آن توضيح دهد، سيدمحمود علوي مرتفع سازاين پرونده گفت: پروژه ميلاد را در سال 1368 شروع به ساخت كرديم و شايد يكي از زيباترين ساختمان هاي تهران در اين پروژه متبلور است، سپس شهرداري به ما پيشنهاد داد براي آنكه بتواند كارهاي مخابراتي و ارتباطات ستادي خود را انجام دهد يك آنتن بر فراز اين ساختمان نصب كند براساس درخواست اداره مخابرات شهرداري در اسرع وقت اتاق آنتن را ساختيم و پايان كار را از شهرداري دريافت داشتيم. بعد از مدتي اين ساختمان را با قيمت روز به شهرداري واگذار كرديم و 51 هزار و 500 متر تراكم شناور در 20 منطقه شهرداري دريافت كردم. قاضي گفت راجع به 53 ميليون تومان پولي كه به شهرداري پرداخت كرده ايدتوضيح؟ دهيد سيدمحمود علوي گفت: دريك مورد 13 ميليون تومان به هزار 15حساب بانك ملي براي انتخابات كمك كردم روزي هم با مهندس عظيمي نيا صحبتي داشتم و ايشان گفت چقدر به انتخابات كمك مي كنيد كه بنده نيز به جهت كمكي كه به تبليغات آقاي ناطق نوري كرده بودم - در اينجا رئيس دادگاه از متهم خواست اسم كسي را بر زبان نياورد - پذيرفتم چنين كمكي را به آقاي خاتمي نيز بكنم و در قبال اين كمك هم نه انتظار برخورداري از تسهيلاتي را داشتم و نه آقاي عظيمي نيا در اين خصوص قولي به من داد. وي اضافه كرد: در اواخر اسفندماه 75 نيز 40 ميليون تومان به چاپخانه ها داديم و چون پول نقد نداشتيم به همراه شركايم چك پرداخت كرديم و پولي هم كه پرداخت شد به چاپخانه هايي داده شد كه پوسترهاي تبليغات انتخاباتي را چاپ كرده بودند. قاضي يك بار ديگر از سيد كمال عظيمي نيا خواست در جايگاه حاضر شده و راجع به پروژه ميلاد توضيح؟ دهد عظيمي نيا گفت: وقتي قرار شد ساختمان ميلاد را براي شهرداري بخريم به آقاي كرباسچي هم گفتم به دليل اختلافات شهرداري با هتل استقلال آنتن مخابراتي شهرداري از فراز بام هتل استقلال برچيده شده است و ما تنها جايي را كه مناسب نصب اين آنتن مي شناسيم پروژه ميلاد است كه شهردار تهران با خريد اين ساختمان براي رفع نواقص مخابراتي و ارتباطاتي داخل شهرداري موافقت كردند. شهرداري اين مجتمع را خريداري كرد و در ازاي آن به مالك تراكم براساس متري 21 تا 22 هزار تومان واگذار كرد. قاضي از عظيمي نيا خواست پيرامون دريافت 20 ميليون تومان توضيح وي دهد، گفت: بخشي از اين پول براي يك موسسه فرهنگي هزينه شده است و بخشي ديگر در قالب تهيه چهار دستگاه تلفن موبايل براي اعضاي كميسيون در نظر گرفته شده است و مبلغي يك ميليون تومان هم براي گره گشايي خانم كردي كه شوهرش بر اثر تصادف به زندان رفته بود با موافقت شهردار تهران هزينه شد. وي در مورد كمك 40 ميليون توماني آقاي علوي به انتخابات گفت: ما كار خاصي در قبال اين كمك براي آقاي علوي نكرديم تنها هزار و 500 متر تراكم كه مبلغ 45 ميليون تومان مي شود به ايشان واگذار كرديم، اين واگذاري رابطه اي با كمك ايشان به انتخابات نداشته است. قاضي دادگاه سپس از مجتهدزاده كارمند كميسيون ماده 5 خواست كه پيرامون دريافت كمك از حداد زاده توضيح دهد كردي گفت: يكي از روزها متوجه كارت پستالي شدم كه بر روي ميزم قرار گرفته پس از آنكه آن را گشودم متوجه شدم كه يك فقره چك بانكي به مبلغ يك ميليون ريال داخل پاكت است و از اين حركت آقاي حدادزاده ناراحت شدم و آن را به وي گوشزد كردم كه كار خوبي نكرده يك است بار ديگر چنين حركتي از سوي حدادزاده تكرار شد و اين بار چكي به مبلغ 300 هزار تومان را در پاكت گذاشتند كه پس از اطلاع به حدادزاده گفتم كار خوبي نكرده و براي آن كه نشان دهم از اين كار رضايت ندارم چك ها را پاره كرده و هيچگاه ازحساب آقاي حدادزاده برداشت نكردم، مي توانيد از بانك استعلام كنيد. قاضي: از آقاي علوي چقدر پول؟ گرفتيد متهم: خودرويي داشتم كه جلوبندي آن ايراد پيدا كرده بود خودرو را در تعميرگاهي در تهرانپارس گذاشته بودم كه تعمير كنند ولي دستمزد تعمير كار را نتوانستم پرداخت كنم، علوي در اتاق كارم بود كه همسرم زنگ زد و گفت: ماشين تعمير شده است كه به مسافرت برويم من به همسرم گفتم كه دستمزد تعميركار را ندارم كه پرداخت كنم، در اين هنگام علوي گفت: من اين مبلغ را به عنوان قرض به شما مي دهم كه مشكلتان حل شود و من به شرط بازپرداخت اين مبلغ را گرفتم. فرخ زادي قاضي دادگاه از رضا سپرد متهم ديگر پرونده خواست پيرامون دريافت مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان توضيح دهد: متهم گفت: براساس نياز درماني يكي از بستگان اين پول را از آقاي علوي گرفتم و دريافت اين پول هيچ ارتباطي به سمت و شغل اداري من ندارد. قاضي گفت: در مورد دريافت 21 ميليون تومان توضيح؟ دهيد سپرد گفت: اين مبلغ در قالب چك بوده و جزو اموال شخصي من به حساب نمي آمده است كه بخواهم توضيحي بدهم، اما به خاطر حساسيت آن، چك ها را در منزل درزمان بستري بودن و استراحت در خانه نگهداري مي كردم. قاضي آنگاه از متهمان فقيه نيا كارمند كميسيون ماده 5 محمدمهدي جعفري كارمند شهرداري منطقه 7 و شريف تبار مسئول اداره درآمد شهرداري منطقه 7 خواست پيرامون مبالغ دريافتي از برج سازان توضيح دهند كه همگي گفتند، استفاده از اين مبالغ را براي صرف در امور خيريه هزينه كرده اند و هدف آنها كمك به افراد نيازمند و گرفتار بوده است و سوء نيت نداشته اند. در اين هنگام و در لحظات پاياني جلسه دادگاه بهمن كشاورز وكيل سيدكمال عظيمي نيا در جايگاه قرار گرفت تا از موكل خود در محضر دادگاه دفاع وكيل كند رئيس دبيرخانه كميسيون ماده 5 شهرداري تهران گفت: با وجود آنكه موكل من حدود 6 ماه است در زندان بسر مي برد و دو روز پس از دستگيري بنده وكالت وي را بر عهده گرفته ام اما تنها توانسته ام يك بار پرونده و يك بار هم متهم را وي ببينم در ادامه گفت: لازم مي دانم در محضر دادگاه به اين نكته اعتراف كنم كه يكي از افتخارات بنده اين است كه وكالت فردي را بر عهده گرفته ام كه در طول 8 سال فعاليت 350 ميليارد تومان گردش مالي داشته و تنها اتهام مالي وي دريافت يك تسبيح و دو عدد ساعت مچي است. و بايد عرض كنم كه موكل من هر آنچه را انجام داده با استناد به دستور شهردار تهران بوده است كه شهردار تهران نيز خود اختيارات لازم را پيش از اين از قائم مقام انجمن شهر و وزراي كشور سابق و اسبق دريافت كرده است. و اين اختيارات را به رئيس دبيرخانه كميسيون ماده 5 تفويض كرده است. بهمن كشاورز همچنين گفت: آنچه در مورد آقاي عظيمي نيا به عنوان جرم مطرح مي شود بيشتر ناشي از اختلاف سليقه است و اين چنين اتهام هايي خارج ازچارچوب قوانين بوده و وصف مجرمانه نمي توان براي آن در نظر گرفت. وي در خصوص دريافت كمك عظيمي نيابراي مسائل اجتماعي گفت: آقاي عظيمي نيا با اختيار و نه با اجبار از افرادي پرسيده است كه آيا نمي خواهيد براي فلان مسئله اجتماعي (انتخابات ) كمكي بكنيد و افراد نيز هر كس به تناسب توان و تمايل شخصي به يك امر اجتماعي كمك كرده است. وي در پايان گفت: بنده كه يك وكيل هستم علاقه ندارم رسيدگي به پرونده موكلم خارج از مقوله هاي قضايي و حقوقي باشد زيرا اگر چنين شود، اين حركت نه براي بنده و نه حتي براي ديگران جذاب نيست و توجيه قانوني هم ندارد، آنچه در اين پرونده مهم است پيگيري شود مسائل قضايي است و دادگاه محترم هم شايسته است همين روش را پياده كند. دومين جلسه محاكمه متهمان پرونده كميسيون ماده 5 امروز ساعت 10 صبح درمجتمع قضايي ويژه پي گرفته مي شود. جلسه امروز به ادامه دفاعيات وكيل ازموكل اختصاص خواهد داشت.