Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761108-38607S1

Date of Document: 1998-01-28

گزارش قرن - 1900 2000 بزرگترين نبرد ناو آلماني به قعر دريا رفت ناو جنگي تير پرتيز كه توسط نيروي هوايي انگليس غرق شد 1944 12 نوامبر اگر چه در يكساله اخير ضربات سنگيني بر نيروي دريائي آلمان وارد آمده است، اما تعدادي از كشتيهاي جنگي آن سالم مانده بودند و خطري براي كاروانهاي دريائي متفقين يكي محسوبمي شدند از آنها نبرد ناو عظيم و مجهزتيرپيتز بود كه هيتلر در نطقهايش هميشه به آن مي باليد و اين كشتي سوپر مدرن را شكست ناپذير قلمداد مي كرد. در واقع نيز متفقين در ماههاي آوريل و سپتامبر و اكتبر با حملات دريائي و هوائي متعدد درصدد غرق اين نبرد ناو برآمده و ناكام مانده بودند. اما تازه ترين گزارش حاكي است كه نيروي هوائي بريتانيا سرانجام تيرپيتز را در نزديكي ساحل ترومسو رديابي و مورد حمله قرار داد و آنرا به قعر دريا فرستاد. نبرد ناو آلماني 1200 سرنشين داشت كه از سرنوشت آنها اطلاعي در دست نيست. جاسوس زبردست شوروي؟ كجاست 1944 7 نوامبر اين روزها در مطبوعات غربي با آب و تاب فراوان از عمليات شگفت آور جاسوس شماره يك جنگ جهاني اخير سخن به ميان مي آيد، در حالي كه هيچ كس ازسرنوشت او و اينكه اكنون كجاست و آيا زنده است يا نه، اطلاع دقيقي در اختيار ندارد. شايعاتي بر سر زبانهاست كه پليس ژاپن او را دستگير و اعدام كرده است، اما سكوت ژاپنيها در اين باره بر ابهام مسئله مي افزايد. نام اين جاسوس زبردست ريچارد سورج بودو تبار آلماني داشت. جذابيت و نزاكت و خوشروئي و مردمداري او از مهمترين عامل موفقيتش به شمار مي آمد و هر دربسته اي را به رويش مي گشود. در سال 1919 به عضويت حزب كمونيست آلمان درآمد و سپس به شوروي رفت و در سال 1924 به عنوان ماموراطلاعاتي كمونيسم بين المللي به چين رفت. آنگاه با ماموريت جاسوسي از سوي شوروي به آلمان برگشت و خود را طرفدار پروپا قرص نازيها جا زد و با جلب اعتماد سران آلمان نازي از سال 1933 به عنوان نماينده رسمي مطبوعات آلمان در توكيو اقامت كرد. وي در اين سمت به وزارت خارجه ژاپن نزديك شد و اطلاعات دست اول را براي مقامات شوروي به مسكو مي فرستاد. ريچاردسورج، از طريق وزارت خارجه ژاپن، از قصد هيلتر براي حمله به روسيه مطلع شد و اين خبر را محرمانه به اطلاع استالين اما رسانيد، موضوع به قدري غيرمنتظره بود كه رهبر شوروي آن را باورنكرد و چندي بعد با حمله برق آساي آلمان چوب اين ناباوري راخورد. همچنين سورج اولين كسي بود كه از نقشه حمله ژاپن به پرل هاربور آگاهي يافت و اين خبر را هم به استالين گزارش از كرد چند ماه پيش ريچارد سورج از مركز كارش در توكيو ناپديدشده است و هيچ كس از سرنوشت او و اينكه زنده يا مرده است خبر ندارد و همين هاله رمز و ابهام ماجراي اين جاسوس كهنه كار را هيجان انگيزتر مي كند. حمله برق آساي هيتلر در هم شكسته شد تانك پانزر 6 آلمان 1944 16 دسامبر هيتلر در يك تصميم ناگهاني، بي آنكه ژنرال فن رونشتد، فرمانده قواي آلمان را در جبهه غرب آگاه كند، فرمان يك حمله برق آسا در ناحيه رن عليا راداد. در ستاد ارتش آلمان در فرماندهان برلن، بلندپايه با اين تصميم فوهرر موافق نبودند، زيرا با توجه به قدرت نظامي متفقين و كمبود سوخت قواي زرهي آلمان موفقيت چنين حمله اي مشكوك به نظر مي رسيد، اما هيتلر با سرسختي معتقد بود كه پس از شكست عمليات چتربازان انگليسي درآرنهم هلند، روحيه سربازان متفقين تضعيف شده است و بايد با بهره گيري از اين فرصت به آنها ضربه در زد مورد كمبود سوخت زرهپوشهاي آلماني نيزهيتلر چنين استدلال مي كرد كه امريكائيها انبارهاي سوخت قواي خودرا در ناحيه باستوني مستقر كرده اند و دو لشگر زرهپوش آلماني با تصرف سريع اين ناحيه مي توانند سوخت مورد نياز خود را از انبارهاي دشمن به دست آورند. حمله مورد نظر هيتلر در 16 دسامبرآغاز شد و در آن رزمندگان تازه نفس اس اس نقش اساسي را به عهده داشتند. قواي متفقين ابتدا غافلگير شدند، زيرا انتظار چنين حمله اي را نداشتند. به علاوه دوهزار هواپيماي بمبافكن و شكاري آلماني از عمليات نيروي زميني حمايت مي كردند، در حاليكه در فرودگاههاي تحت اختيار متفقين به علت توفان شديد ناگهاني، هواپيماها امكان پرواز نداشتند. به همين جهت در آغاز حمله آلمانها موفق به پيشروي شدند، اما پس از سپري شدن مرحله غافلگيري، نيروهاي زرهپوش امريكائي به جبهه نبرد گسيل شدند و يك لشگر زرهي اس اس را در محاصره گرفتند. در ناحيه باستوني پيشرفت آلمانها سريع بود، اما موفق به تصرف انبارهاي سوخت نشدند، چون امريكائيها سرسختانه از مواضع مستحكم خود دفاع تلفات مي كردند آنها سنگين بود و حتي سربازاني كه تسليم مي شدند توسط افراد اس اس در برابر رگبار مسلسل قرار مي گرفتند. عده زيادي از سربازان آمريكايي به دست آلمانها افتادند ژنرال پاتن فرمانده قواي امريكا، براي نجات باستوني كه به محاصره آلمانها درآمده بود و هنوز سرسختانه دفاع مي كرد با 130 هزار تانك وزره پوش ضد حمله شديدي را آغاز كرد كه با مساعد شدن هوا اين بار حمايت نيروي هوائي را هم در اختيار داشت. در سراسر جبهه نبرد آلمانها تارو مار شدند و بدينگونه حمله برق آسائي كه هيتلر اميد فراوان به آن بسته بود، درهم شكست. جايزه صلح نوبل به صليب سرخ تعلق گرفت 1944 9 نوامبر پس از 4 سال وقفه ناشي از جنگ جهاني كميته هاي گزينش جوايز نوبل در اسلوواستكهلم، در يك گردهم آئي مشترك، سازمان بين المللي صليب سرخ را برنده جايزه صلح در سال 1944 اعلام كردند. در جريان جنگ اين سازمان كه مركزش در شهر ژنواست فعاليتهاي گسترده اي براي كمك به زخميان وجنگزدگان و حمايت از اسيران و زندانيان به عمل آورده است. در سال گذشته برندگان جوايز نوبل در رشته هاي ادبيات، فيزيك، شيمي و پزشكي انتخاب شدند، اما مراسم سنتي توزيع جوايز در استكهلم به علت جنگ بازتابي نداشت. ژنرال دوگل رهبر فراري حزب كمونيست فرانسه را عفو كرد 1944 27 نوامبر با صدور فرمان عفوموريس تورز از سوي ژنرال دوگل، دبيركل حزب كمونيست فرانسه به پاريس بازگشت. وي در آغاز جنگ در سال 1939 به خدمت ارتش فراخوانده شده بود، اما از واحد خود گريخت و مخفيانه به مسكو رفت. پس از حمله هيتلر به روسيه تورز تصميم داشت به فرانسه برگردد و در نهضت مقاومت ضد آلمان فعاليت كند، اما استالين او را از اين اقدام بازداشت. اكنون دبيركل حزب كمونيست فرانسه فعاليتهاي سياسي را از سرگرفته است و مي كوشد تا كارگران فرانسوي را به صفوف حزب كمونيست جلب كند. انتشار نخستين شماره روزنامه لوموند 1944 18 دسامبر در پاريس نخستين شماره يك روزنامه جديد يوميه عصر به نام لوموند (جهان )انتشار يافت. اين روزنامه خبري كه مديريت آنراهوبر بومري به عهده دارد، در قطع و نحوه ارائه مطالب و كيفيت تنظيم ستونها و مباحث شباهت فراوان به روزنامه لوتان (زمان ) دارد كه پيش از جنگ از روزنامه هاي معتبر فرانسه بود و از سال 1942 به اين طرف منتشر نشده است. روزنامه لوموند اولين شماره اش را در 140 هزار نسخه منتشر كرد و بهاي تكفروشي آن 3 فرانك بود.