Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761108-38593S1

Date of Document: 1998-01-28

فراگيري زبان دوم به سن افراد بستگي دارد واحد رسانه هاي خارجي: چرا بزرگسالان عموما فراگيري زبانهاي دوم را مشكل مي يابند، در حالي كه به نظر مي رسدكودكان، آنها رابه آساني ؟ جذبمي كنند پژوهشگراني كه روي چگونگي پردازش اطلاعات زبان شناختي مغز مطالعه مي كنند، دريافته اند كه دليل آن بستگي به سني دارد كه در آن، زبان دوم آموخته مي شود. به گزارش تلويزيون سي. ان. مولر ان، رايوا دختري است كه در سن 3 سالگي از بلغارستان به امريكا آمده است. فراگيري زبان انگليسي براي وي كاري بسيار آسان بود، اما پدر و مادر مولر اشكالات بيشتري در اين راه داشتند. پدر وي مي گويد: من پس از 30 سال مجبور شدم انگليسي ياد بگيرم. چرا عموما براي بزرگسالان فراگيري يك زبان جديد، مشكل تر پژوهشگران؟ است در مركز مطالعات سرطان اسلون - كترينگ در آستانه پاسخ دادن به اين پرسش هستند. آنان از ماشيني بنام تصويربردار تشديدمغناطيسي عملي (MRI Functional) بهره برداري كرده اند. محققان فعاليت مغزي 12 داوطلب را بررسي نموده اند كه تمام اين داوطلبان به بيش از يك زبان صحبت مي كنند. برخي از آنان، زبان دوم خود را در كودكي فراگرفته اند، در حالي كه بقيه، آن را در دبيرستان يا دانشگاه آموخته اند. آن موركج، يكي از داوطلبان اين بررسي، زبانهاي كرواتي و انگليسي را در كودكي وي آموخت به نشان دادن اين كه اين مطالعه چگونه انجام شد، پرداخته است. هنگامي كه دستگاه MRI را روشن مي كردند، تصويرهايي را به آن نشان مي دادند، و از او مي خواستنددرباره تصويرها فكر كند: ابتدا به انگليسي، سپس به آن مي گويد كرواتي: من فكر كردم صبح به خيرخورشيد، چه روز خوبي را در پيش داريم. مهم نبود كه آن به چه زباني فكر مي كرد. در هر حال يك نقطه معين در مغزش فعال مي شد و با نوري كه ازآن نقطه ساطع مي شد، مشخص مي گرديد. رنگ زرد در تصويرها زبان كرواتي وقرمز انگليسي است. آن نشان داد كه در مورد وي اين دو منطقه برهم اما منطبق هستند در مواردي كه داوطلبان زبان دوم را در بزرگسالي آموخته بودند، اين طور نبود. آنهايي كه در نوجواني زبان دوم را آموخته بودند، منطقه ديگري در مغزشان فعال مي شد و اطلاعات را پردازش مي كرد. يك كارشناس مي گويد: اين موضوع به ما مي آموزد كه مغز انسان كارهاي مختلفي انجام مي دهد يعني كار مغز با يك زبان آموخته شده در بزرگسالي با كارآن در مورد زباني كه در كودكي فراگرفته شده، فرق مي كند. نتايج اين بررسي هم اينك اثرات مهم خود را درجراحي مغز داشته است. يا بهتربگوئيم در روشي كه يك جراح مغز، پيش از عمل جراحي خود را آماده مي كند، موثر بوده است. دقيق تر بگوئيم هنگامي كه مي خواهند يك غده مغزي راعمل جراحي كنند، جراحان سعي مي كنند ازمنطقه زبان شناختي مغز كه با سخن گفتن سروكار دارد، دوري كنند.