Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761107-38572S1

Date of Document: 1998-01-27

با بررسي ماده واحده در جلسه ديروزبودجه هزار 230 و 440 ميليارد ريالي كشور به تصويب نهايي نمايندگان رسيد ميليارد 50 ريال به تهيه كالاي اساسي بن كارگري اختصاص يافت به پنج هزار آزاده، وام مسكن داده خواهد شد ميليارد 10 ريال براي ارائه خدمات درماني به بيماران مبتلا به ايدز اختصاص يافت ميليارد 100 ريال به بودجه صداوسيما افزوده شد . سرويس سياسي: لايحه بودجه سال 1377 كل كشور ديروز به تصويب نهايي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال شد. طبق ماده واحده بودجه سال 1377 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر دويست و سي هزار و چهارصد و چهل ميليارد و سيصد و سي و شش ميليون و يكصد و پنجاه وچهار هزار ريال ( /541/336/440/230 000 ريال ) و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر دويست و سي هزار و چهارصد و چهل ميليارد و سيصد و سي وشش ميليون و پنجاه و چهار هزار ريال ( /541/336/440/230 000ريال ) بشرح زير است: الف: بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر نود هزار و پانصد و هشتاد و پنج ميليارد وهشتصد و هشتاد ميليون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ريال ( /759/880/585/90 000 ريال ) شامل: ـ 1درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ هشتاد و يكهزار و نهصد و نوزده ميليارد و هشتصد و پنجاه و چهار ميليون و هفتصد و چهار هزار ريال ( /047/854/919/81 000ريال ). ـ 2درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مبلغ /712/026/666/8 000ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ /712/026/666/8 000ريال. ب: بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظدرآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر /790/401/986/153 000ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر /790/401/986/153 000ريال. به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1377 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت هاي چهارم و پيوست شماره ( ) 1 و پيوست شماره ( ) 2 اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال 1377 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي متبادله و تبصره هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صددرصد (% ) 100 تخصيص يافته تلقي مي شود تعهد و پرداخت نمايد. وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن از محل درآمد عمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني ) تامين مي شود و مشمول مقررات عمومي مالي ومعاملاتي دولت مي باشد بر طبق اساسنامه ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي كه به رياست آقاي ناطق نوري تشكيل شدكار بررسي تبصره هاي الحاقي پيشنهادي كميسيونها ادامه يافت. به گزارش خبرنگار همشهري، به موجب پيشنهاد كميسيون كار و اموراجتماعي وتصويب مجلس در سال آينده مبلغ 50 ميليارد ريال جهت تهيه كالاي اساسي بن كارگري در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي گيرد. با تصويب پيشنهاد كميسيون ارشاد و هنر اسلامي مبلغ 50 ميليارد ريال از رديف جهت 503334 اجاره ترانسپوندرهاي ماهواره اي مربوط به شبكه هاي سراسري، شبكه جهاني، شبكه آمريكا، شبكه بدون مرزي و شبكه اينترنت و توليد و پخش برنامه از اين شبكه ها كسر و مبلغ 30 ميليارد ريال به رديف اعتبار اداره و توسعه شبكه و مبلغ 20 ميليارد ريال به رديف توليد و خريد فيلم اضافه همچنين مي شود با تصويب پيشنهاد كميسيون بهداري مبلغ ده ميليارد ريال به اعتبارات بيمارستان صحرايي نبي اكرم ( ص ) به عنوان مركز ارائه خدمات تشخيصي و درماني بيماران مبتلا به ايدز ا ختصاص يافت. ديروز نمايندگان تصويب كردند كه احداث سيلوي 50 هزار تني بوكان از رديف در 40803265 اولويت قرار گيرد. با تصويب پيشنهاد كميسيون نهادهاي انقلاب نظام بانكي در سال 1377 مكلف است به تعداد پنج هزار نفر آزادگان وام مسكن اعطا كند. براساس تبصره 52 مبلغ 366 ميليارد و 500 ميليون ريال در اختيار وزارت مسكن وشهرسازي قرار مي گيرد تا جهت تامين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده و كمك به سرمايه گذاري در امر مسكن اجتماعي و بهسازي مسكن روستايي و اوراق مشاركت هزينه كند. مبلغ مورد پرداخت وام به ازاي هر واحد مسكوني براي جانبازان بيست ميليون ريال مي باشد به موجب تبصره 55 اعتباري معادل 25 ميليارد ريال براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالت هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي ايران عليه آمريكا در مجامع بين المللي در نظر گرفته شده است كه 50 درصد آن در اختيار وزارت اطلاعات براي كشف وخنثي كردن توطئه ها قرار مي گيرد و 50 درصد بقيه نيز در اختيار رئيس جمهوري خواهد بود تا براي طرح دعاوي ايران در مجامع بين المللي هزينه شود. براساس تبصره 56 به منظور كمك به تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح دولت موظف است كه در سال 1377 به ازاي سرمايه گذاري اين قبيل پرسنل كه داوطلبانه واز دريافتي ماهانه خود اقدام مي كنند به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسطپرسنل و حداكثر تا پنج درصد مجموع حقوق و مزاياي شغل آنان، اقدام نمايد. اعتبار موردنياز اين تبصره يكصد ميليارد ريال خواهد بود. در تبصره 57 تا سقف ده ميليارد ريال در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرارمي گيرد تا صرف تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي شود. خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي از پرداخت هزينه هاي ثبتي و نقشه كشي و ديگر هزينه ها معاف هستند براساس تبصره 59 شركت ملي گاز در سال آينده موظف است حق انشعاب گاز مساجد، حسينيه ها و تكايا را رايگان محاسبه كند. همچنين موظف است تا سقف 50 ميليارد ريال از منابع داخلي خود را در شهرهايي كه پنجاه درصد و روستاهايي كه ده درصد از هزينه گازرساني را بصورت خودياري تقبل مي نمايند هزينه كند. براساس بند ج اين تبصره شركت ملي گاز مي تواند 20 درصد از وجوه خودياري رانقدا و مابقي را حداكثر تا ده قسط با دريافت سند معتبر بصورت اقساط دريافت نمايد. در تبصره 60 كه آخرين تبصره لايحه بودجه است هيات وزيران موظف است كه آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان اسفندماه سال جاري تصويب و ابلاغ كند. حجت الاسلام والمسلمين ناطق نوري ديروز در پايان بررسي لايحه بودجه گفت: در مدت زمان بررسي لايحه بودجه تقديمي از سوي دولت براي سال 77 بيش از يكهزار ساعت كار كارشناسي توسط كميسيونهاي تخصصي و اصلي انجام شده است. وي به ويژگيهاي بررسي لايحه بودجه سال آينده اشاره كرد و گفت: پيشنهادهاي دلسوزانه و مخلصانه باعث شد كه تعداد زيادي از كارشناسان اقتصادي و مردم جلسه هاي علني روزانه مجلس را به صورت مستمر پيگيري كنند. وي از رئيس جمهوري اسلامي ايران نيز به لحاظ اينكه توانستند در مدت زمان كوتاهي پس از انتخاب شدن، اولين لايحه بودجه دولت خودرا به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند و فعاليتهاي كارشناسي قابل قبولي در زمان بررسي ارائه دهند، تشكر كرد. در همين حال اعضاي مجمع كارگري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تقديم نامه اي به هيات رئيسه مجلس خواستار بازنگري و تجديدنظر در تبصره الحاقي 35 به لايحه بودجه سال كل 1377 كشور شدند.