Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761107-38514S1

Date of Document: 1998-01-27

گزارش قرن - 1900 2000 ارتش سرخ وارد پروس در خاك آلمان شد سربازان زخمي و گرسنه آلمان در حل عقبنشيني 1944 16 اكتبر واحدهائي از ارتش سرخ در ناحيه گلداپ وارد پروس شرقي در خاك اصلي آلمان دهكده هاي شدند مرزي مورد قتل و غارت قرار گرفت و اسيران فرانسوي كه در اين نواحي زنداني بودند و از اسارت رها شدند، شاهد فجايع وحشتناك جنگ بودند. آلمانها پس از مدتي عقبنشيني دست به يك حمله متقابل زدند و توانستند از پيشروي ارتش سرخ جلوگيري كنند، اما موفق به بيرون راندن دشمن از خاك پروس شرقي نشدند. استراسبورگ از اشغال آلمانها آزاد شد 1944 23 نوامبر شهر مهم و تاريخي استراسبورگ در شرق فرانسه پس از چهار سال از اشغال قواي آلمان آزاد شد و نيروهاي فرانسوي به فرماندهي ژنرال لكلرك در ميان ابراز احساسات پرشور اهالي وارد شهر شدند. ضايعات جنگ و بمبارانهاي هوائي استراسبورگ را به ويرانه اي مبدل كرده است، اما مردم زجر كشيده با روحيه خوب و دسته هاي گل از سربازان استقبال كردند. ژنرال لكلرك در نطقي پرهيجان گفت: در اين سالها كه شما مردم محنت كشيده در زير يوغ متجاوزان نازي قرار داشتيد، ما در خارج از فرانسه مي جنگيديم تا دوباره پرچم سه رنگمان را برفراز ساختمانهاي شهرهايمان به اهتزاز درآوريم و اكنون خوشوقتيم كه در استراسبورگ ثمره تلاشهايمان را مشاهده مي كنيم. قواي فرانسه در پيشروي خود به سوي شرق اكنون به ساحل رود رن رسيده اند و آلمانها مي كوشندكه با تقويت مواضع خود در آنسوي رودخانه مانع عبور فرانسويان از آن شوند. ژنرال دوگل و سرنوشت آلمان پس از جنگ 1944 7 نوامبر در حاليكه قواي آلمان در ناحيه كلمار به مقاومت سرسختانه خود در برابر حملات متفقين ادامه مي دهند و هيتلر هنوز با سماجت از پيروزي نهائي ارتش رايش دم مي زند، ژنرال دوگل رئيس دولت موقت فرانسه، سه روز پيش از ديدارش با چرچيل و ايدن در پاريس، نظريات خود را درباره سرنوشت آلمان پس از جنگ، در بيانيه اي اعلام كرده است. او مي نويسد: حكومت آينده آلمان نبايد براساس تمركزقدرت شكل بگيرد و يك نظام فدرالي خطرات كمتري دربردارد. منطقه روهر كه در هر دو جنگ جهاني زرادخانه قدرتهاي خودكامه آلمان بوده است، بايد زير نظارت بين المللي قرار گيرد. ناحيه رناني نيز بايد توسط قواي مشترك فرانسه، انگليس، بلژيك و هلند اشغال شود. ايالت سار، ضمن حفظ ويژگي آلماني خود، بايد تحت اداره حكومت مستقلي درآيد و از نظر اقتصادي با فرانسه پيوندهاي نزديك داشته باشد. در اين صورت محصولات ذغال سنگ آن كمك موثري براي فرانسه خواهد بود تا به ترميم خسارات ناشي از جنگ موفق شود. تشكيل ارتش ضد شوروي از اسيران روسي 1944 14 نوامبر در پراگ كميته اي براي نجات ملتهاي اتحاد جماهير شوروي اعلام موجوديت كرده و ژنرال آندره ئي ولاسوف افسر سابق ارتش سرخ كه اكنون با آلمانها همكاري مي كند، با موافقت هيملر سرپرست شبه نظاميان اس اس، دست به كار تشكيل ارتش رهائي بخش از اسيران روسي براي سرنگوني حكومت شوروي است. ولاسوف در 18 سالگي يك كمونيست دوآتشه بود كه داوطلبانه به ارتش سرخ پيوست و به تدريج مدارج ترقي را پيمود و در سالهاي 1938 تا 1940 به عنوان مشاور نظامي چيانگ كاي چك در چين بسربرد. سپس با حمله هيتلر به روسيه به كشورش بازگشت و دردفاع از كيف و مسكو با آلمانها جنگيد اما در به 1942سال اسارت درآمد و ناگهان از كمونيسم به نازيسم تغيير عقيده داد و با قبول همكاري آلمانها يك كميته ملي براي نجات روسيه تشكيل داد و گروهي از اسيران روسي را كه در اردوگاههاي آلمان زنداني بودند، با خود هم عقيده ساخت. با استفاده از همين اسيران است كه او حالا ارتش رهائي بخش ضد شوروي را تشكيل داده است. اين ارتش فعلا فقط دو لشگر در اختيار دارد و مقامات نظامي آلمان آنها را به جبهه فرانسه اعزام كرده اند. در انتخابات آمريكا روزولت بار ديگر به پيروزي رسيد فرانكلين روزولت 1944 7 نوامبر در انتخابات رياست جمهوري امريكا، فرانكلين دلانو روزولت براي چهارمين بار به پيروزي رسيد، اما فاصله مجموع آراء او از رقيبش توماس ديوئي كم بود و حتي از تاكنون 1916سال دو رقيب انتخاباتي دموكرات و جمهوريخواه، با آرائي اين چنين نزديك به هم برنده و بازنده نشده بودند. روزولت مجموعا 24249100 راي به دست آورد و ديوئي 21195300 راي كه به عبارت /53 3ديگر درصد راي دهندگان روزولت /46 7و درصد آنها ديوئي را در برگزيدند ايالت نيويورك تفاوت آراء دو رقيب فاحش بود و روزولت اكثريت چشمگيري به دست آورد و در واقع اهالي اين ايالت براي چهارمين بار او را به كاخ سفيد فرستادند. علت كاهش آراء روزولت در ايالات ديگر مشغله زياد او و همچنين وضع نامساعد مزاجي اش بود كه سبب شد نتواند در مبارزات انتخاباتي به صورت وسيع شركت كند، ولي با وجود اين محبوبيتش در ميان مردم، از درخشش ديوئي جلوگيري كرد. در انتخابات نمايندگان كنگره نيز دموكراتها به پيروزي رسيدند و 214 كرسي به دست آوردند در حاليكه مجموع نمايندگان جمهوريخواه از 180 نفر تجاوز نمي كند. ايتاليا دستخوش بحران سياسي است 1944 26 نوامبر از زمان سقوط فاشيسم و بركناري موسوليني، ايتاليا دستخوش بحران سياسي است و در مورد نوع حكومت و چگونگي پيگرد ومجازات قدرتمندان سابق فاشيست ميان احزاب و سياستمردان ايتاليائي اختلاف نظر وجود دارد. ميانه روها و محافظه كاران كه از رژيم سلطنتي هواداري مي كنند، در پيرامون ايوانو -بونومي گردآمده بودند كه چندي پيش براثر انتقادات شديد چپگرايان از مقام نخست وزيري كناره گرفت. جانشين او، كنت كارلو اسفورزا، يك كابينه اتحاد ملي با شركت وزيراني از 6 حزب تشكيل داد اما دولت انگليس از او حمايت نكرد چون در لندن گفته شد كه يك سياستمدارقابل اعتماد نيست. به همين جهت كنت اسفورزا موفق به ايجاد ثبات سياسي در ايتاليا نشد و استعفا داد. اكنون براي بار ديگربونومي به قدرت بازگشته است. ماجراي 27 جسد سوخته و يك پزشك جنايتكار 1944 7 نوامبر يك كارآگاه پليس پاريس براثر بازجوئي از پزشكي به نام دكترپتيو پرده از جنايت هولناكي برداشته است كه 27 نفر قرباني آن بوده و همگي در آتش سوزان بخاري يك ويلاي دور افتاده تبديل به زغال شده اند. ماجرا به زماني برمي گردد كه در ماه مارس گذشته پاريس هنوز در اشغال آلمانها بود و گشتاپو به كوچكترين بهانه اي افراد رادستگير و شكنجه و زنداني مي كرد. يكي از اين دستگير شدگان مردي به نام دريفوس بود كه اتهام عضويت در جنبش مقاومت فرانسه به او زده بودند و بيم اعدامش مي رفت. يكي از دلالان گشتاپو در معامله محرمانه اي با اين زنداني پول هنگفتي از او گرفت و موجبات آزادي اش از زندان رافراهم ساخت، اما دريفوس پس از رهائي از زندان ناپديدشد. پليس پس از چندي درگشت شبانه خود دودغليظي از دودكش بخاري يك ويلاي متروك در حومه پاريس مشاهده كرد و مظنون شد. ماموران در بازرسي خانه مشاهده كردند كه بخاري بزرگي در سالن آن شعله ور است و اجساد متعدد سوخته و زغال شده در اطراف آن به چشم با مي خورد سرنخ هائي كه به دست كار آگاهان پليس افتاد، دكترپتيو كه با در يفوس فوق الذكر روابطي داشت دستگير شد و مورد بازجوئي قرار گرفت و پس از مدتي انكار سرانجام اعتراف كرد كه عامل قتل آن زنداني بيگناه بوده است. اكنون چگونگي ماجرا كاملا روشن است. دلال گشتاپو و دكتر پتيو با يكديگر همدست بودند. دلال از زندانيان پول مي گرفت و با اين قول به مقامات گشتاپو كه آنها پس از آزادي كشته خواهند شد، اجازه خروجشان را از زندان به دست مي آورد. سپس با همكاري دكتر پتيو زنداني آزاد شده به ويلاي قتلگاه برده مي شد و به قتل مي رسيد و جسدش را در بخاري مي سوزاندند. افشاي اين جنايت هولناك پاريس را تكان داده است و تحقيقات پليس هنوز ادامه دارد. از دلال گشتاپو اثري به دست نيامده است و دكتر پتيو فقط به قتل دريفوس اعتراف مي كند. انتشار اوراق قرضه ملي به خاطر آزادي 1944 4 نوامبر در فرانسه به خاطر آزادي از اشغال آلمانها، اوراق قرضه ملي به مردم عرضه شده است كه با بهره 3 درصد سرمايه لازم را براي ترميم خسارات جنگ و بازسازي كشور تامين خواهدكرد. ژنرال دوگل رئيس حكومت موقت اصرار دارد كه عمليات بازسازي هرچه سريعتر آغاز شود و براي تمركزاينگونه فعاليتها وزارتخانه جديدي به نام بازسازي و عمران شهري تاسيس شده در است فرانسه خسارات و ويرانيهاي ناشي از جنگ در همه شهرها و حتي بسياري از روستاها به چشم مي خورد.