Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761106-38455S1

Date of Document: 1998-01-26

استاندار همدان: برخوردهاي منطقي مديران دستگاههاي دولتي با مردم موجبتقويت روحيه ملي و اعتمادعمومي مي شود سرويس شهرستانها: استاندارهمدان گفت: برخوردهاي منطقي مديران و مسئولان دستگاههاي دولتي با مردم، موجبات تقويت روحيه ملي و اعتماد عمومي به كارگزاران دولت را فراهم مي سازد وفقدان زمينه هاي مناسب براي انتقاد، سبب كشاندن مردم به مواضع انفعالي و زمينه ساز موضعگيري هاي منفي مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري از همدان دكتر علي جابريان همداني در جلسه شوراي اداري افزود: مردم فهيم و هوشمندند و بدرستي از مشكلات و تنگناهاي موجود در روند اجرائي كارها آگاهي دارند، اما اين چگونگي برخورد مديران و عوامل زير مجموعه آنان است كه موجب مي شود ارباب رجوع با رضايت ضمني و آرامش قلبي از بخش اداري مربوطه خارج شود و يا بالعكس. وي گفت: برخورد با مردم ازموضع قدرت، اقدامي نادرست ودور از خرد و منطق يك مدير وكارگزار در نظامي است كه همه قدرتها و اقتدارهاي ناشي از مردم و آراء مردم است و بي اعتنايي به مردم و مشكلاتشان از سوي هر فرد و دستگاهي كه صورت گيرد، گناهي است بزرگ كه مستوجب عقوبت است. استاندار همدان بر لزوم ايجادارتباط نزديك مديران با مردم تاكيد كرد و افزود: اين ارتباط بايد به صورت مرتب و دائمي برقرار شود و سعي بر اين باشد كه حتي الامكان برخوردها و پاسخگويي ها به سئوالات و درخواست هاي مردم، با گشاده رويي و سعه صدر انجام پذيرد. جابريان در ارتباط با مشكل بيكاري جوانان و فارغ التحصيلان مراكز علمي و آموزشي استان گفت: ستادي زير نظر حوزه معانت مالي اداري و برنامه ريزي استانداري تشكيل شده و راهكارهاي ايجاد اشتغال و جذب نيروهاي كارآمد مورد بررسي قرار گرفته است و در راستاي حل اين چاره جويي مشكل، مي شود. وي همچنين خاطرنشان كرد: عزل ونصب مديران و مسئولان شهرستانهاو مناطق استانها در بسياري ازموارد بدون هماهنگي بافرمانداران انجام مي گيرد وطبعا زيان هايي بدنبال دارد كه قابل پيشگيري است.