Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761106-38435S1

Date of Document: 1998-01-26

پدر قاتل روانه زندان شد يك پدر معتاد كه /1 5فرزند ساله خود را در نيمه هاي شب خفه كرده و كشته بود به حكم قاضي همت يار كه درشعبه 1086 دادگاه عمومي تهران او را محاكمه مي كرد روانه زندان شد. اكبر مجيدزاده ( ساله ) 29 متهم بود كه چند روز پيش الهه /1 5دختر ساله خود را كشته است. وي در بازجوئي نزد قاضي تحقيق دادگاه عمومي تهران اعلام داشت كه در شبحادثه با همسرش اختلاف پيدا مي كند وبر اثر بگوومگو و مشاجره، زنش به حالت قهر به خانه مادر خود مي رود. وي افزود: فرزندم در نيمه هاي شب ازخواب بيدار شد و آنقدر گريه كرد كه اعصابم خرد شد و براي راحت شدن ازدست او با متكا خفه اش كردم. وي در ادامه اظهارات خود گفت: من مقصر نيستم و در واقع همسرم كه خانه را ترك كرده و به نوزاد خود هم رحم نكرد، گناهكار است. در پايان قاضي تحقيق، همت يار براي اين مرد قرار بازداشت موقت صادر كرد و او را به زندان فرستاد.