Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761106-38416S1

Date of Document: 1998-01-26

گزارش قرن - 1900 2000 بازگشت ژنرال مك آرتور به فيليپين مك آرتور و افرادش موقعيت راشناسايي مي كنند 1944 23 اكتبر در يك حمله وسيع دريائي و قواي هوائي، امريكا به فرماندهي ژنرال داگلاس مك آرتور در مجمع الجزايرفيليپين پياده شدند و با موفقيت جزيره ليت را كه مهمترين پايگاه ژاپنيها بود به تصرف درآوردند. در حمله غافلگيرانه ژاپن در آغاز ورود به جنگ كه مك آرتور وادار به ترك فيليپين شد، گفته بود: من براي مدتي اينجا را ترك مي كنم، اما قول مي دهم كه بزودي برمي گردم و اكنون به اين وعده عمل شده است. از دست دادن مجمع الجزاير فيليپين براي ژاپنيها يك فاجعه است، چون قبلا از جزايرماريان هم بيرون رانده شده اند، ارتباط دريائي آنها با مناطق مختلف آسياي جنوب شرقي از اين پسر سخت دشوار خواهد شد و از اين مناطق است كه ژاپن نفت ومواد اوليه مورد نياز خود را تهيه مي كند. به همين جهت فرماندهي كل ارتش ژاپن حداكثر تلاش را براي دفاع از فيليپين به عمل آورد. جنگهاي دريائي و هوائي بسيار دامنه دار و پر تلفات بود 64 ژاپنيهابا كشتي جنگي به مصاف 218 شناور كوچك و بزرگ متفقين در رفتند، حاليكه سلاح مخوف كاميكاز را نيز در اختيار داشتند، (اين نام به هواپيماهاي آكنده از بمب ژاپني اطلاق مي شود كه خلبانهاي جانباز آنها خود را به ناوهاي دشمن مي زنند و با انفجار بمبها كشتي را غرق مي كنند و خود نيز به هلاكت مي رسند ). در جنگ فيليپين دسته هاي متعددي از هواپيماهاي كاميكاز وارد ميدان شدند و تعدادي از كشتيهاي متفقين را غرق كردند، اما اين عمليات در نتيجه نهائي نبرد كه شكست ژاپنيها بود تغييري نداد. امريكائيها در جريان اين جنگها سه ناو هواپيمابر و سه ناوشكن از دست دادند، در حاليكه تلفات نيروي دريائي ژاپن 4 ناو هواپيمابر و 3 رزمناو بيش از كشتي 20 جنگي ديگر بود و در آبهاي اطراف مجمع الجزاير فيليپين ناوگان جنگي آنها به كلي قدرت عمل خود را از دست داد. اولين شهر آلمان به تصرف متفقين درآمد يك تانك آلماني در اكس لاشاپل 1944 21 اكتبر قواي متفقين كه در پيشروي سريع خودوارد خاك آلمان شده اند، پس از پيكارهاي شديد شهراكس لاشاپل رادر ايالت رناني آلمان تصرف كردند. اين اولين شهر بزرگ آلمان است كه به دست قواي متفقين مي افتد و جالب اينكه اهالي از شهر نگريختند، بلكه از سربازان فاتح استقبال كردند. گرايش مردم عادي در آلمان اين است كه بايد با متفقين تفاهم داشت تا زودتر به ستيزه جوئي نازيها پايان بدهند. اماهيملر فرمانده شبه نظاميان اس اس در بيانيه خشم آلودي رفتار مسالمت آميز مردم با متفقين رابه باد سرزنش گرفته و تهديد كرده است كه به زودي پس از بازپس گرفتن شهرها توسط قواي آلمان، افرادي كه با دشمن همكاري كرده و رفتار دوستانه داشته اند، يكايك محاكمه و به شدت مجازات خواهند شد. مارشال رومل متهم به خيانت خودكشي كرد 1944 14 اكتبر در جريان بازپرسي هاي طولاني كه سازمان گشتاپو (پليس امنيتي هيتلر ) از ژنرال اشتوپناگل يكي ازمقامات بلندپايه آلمان به عمل آورد، وي فاش كرد كه در توطئه افسران در ژوئيه گذشته براي سرنگوني هيتلر و پايان دادن به رژيم نازيها، مارشال اروين رومل نيز دست داشته و با عوامل توطئه همكاري كرده است. درپي اين افشاگري به دستور هيتلر چند تن از افسران عاليرتبه به محل اقامت مارشال رومل درهارلينگن اعزام شدند. وي در ويلائي دوران نقاهت خود را پس از زخمي شدن از ناحيه جمجمه در جنگهاي نرماندي مي گذرانيد. با وجود اين هيات اعزامي هيتلر با رومل در بستربيماري ملاقات كرد و او را در جريان اتهاماتش قرارداد. آنها به رومل گفتند كه مختار است تا از دو پيشنهاد يكي را انتخاب كند. يا زهري را كه آنها با خود آورده اند بخورد و از جار و جنجال و بدنامي خلاص شود و يا به اتهام خيانت به كشور و شركت در توطئه سرنگوني حكومت آلمان در دادگاه برلن به محاكمه غيرعلني تن دهد. البته به خاطر خدمات گذشته اش، همسر و پسرش از هرگونه تعرض مصون خواهند بود و دولت تامين زندگي آينده آنان را به عهده خواهد گرفت. رومل با افسران اعزامي هيتلر در اتومبيل نشست و به سوي برلن حركت كرد و در بين راه زهر را گرفت و خورد و به زندگي خود پايان داد. معروفترين فرمانده ارتش آلمان كه فتوحاتش در شمال آفريقا لقبروباه صحرا به او داده و در آلمان به صورت يك قهرمان افسانه اي درآمده بود، بدينگونه قرباني توطئه اي شد كه شركت مستقيم در آن نداشت، اما از مدتها پيش در خفا با خودكامگي هيتلر مخالفت مي كرد و اشتباهات نظامي او را مورد انتقاد قرار مي داد. از جمله حدس زده بود كه متفقين در نرماندي نيرو پياده خواهند كرد و از هيتلر نيروي كمكي خواست، اما وي پيش بيني رومل را بي اساس دانست و عمده قواي دفاعي آلمان را در بندر كاله متمركز كرد و حتي بعد از آغاز عمليات متفقين در نرماندي، آنرا صحنه سازي براي رد گم كردن پنداشت و از كمك به رومل امتناع ورزيد. پس از انتشار خبر مرگ رومل، براي اينكه علت خودكشي او مكتوم بماند، هيتلر دستور داد كه مراسم خاكسپاري او به صورت رسمي وبا تشريفات كامل نظامي انجام گيرد. رژيم حاكم بر آلمان بويژه تاكيد كرد كه همسر و فرزند رومل نيز موظف شوند كه حتما در اين مراسم حضور يابند. روز خاكسپاري مارشال رومل در آلمان عزاي ملي اعلام گرديد و مدتها بعد فاش شد كه خودكشي او در راه برلن اجباري و بدستور شخص هيتلر بوده است. سفر چرچيل به مسكو و تفاهم بااستالين اورل هريمن 1944 9 اكتبر به منظور تعيين حدود مناطق نفوذ هريك از متفقين در اروپا، چرچيل نخست وزير بريتانيا به مسكو سفركرده و طي مذاكراتي با استالين به تفاهم رسيده است. اورل هريمن سفير امريكا در شوروي نيز در جريان اين گفت وگوها قرار داشت و نتايج به دست آمده را به روزولت گزارش داد. رئيس جمهوري امريكا در حال حاضر سرگرم مبارزات انتخاباتي است. در وضع كنوني شوروي 90 درصدخاك روماني - درصد 80 مجارستان وبلغارستان و 50 درصد خاك يوگسلاوي را زير نفوذ خود دارد و در مقابل انگليس در يونان حرف اول را مي زند و مي تواند نظر خود را بر مخالفان رژيم سلطنتي در آن كشور تحميل كند. مشكلي كه هنوز حل نشده است آينده حكومت لهستان است، زيراميكلايزيچ رهبر دولت تبعيدي لهستان در لندن به توافق چرچيل و استالين تن نمي دهد. چرچيل طرفدار تعيين خط مرزي معروف به كرزن ميان شوروي و حكومت مستقل آينده لهستان است و تفاهم با استالين را نشانه روابط گرم انگليس و شوروي مي داند. حكومت ژنرال دوگل به رسميت شناخته شد 1944 23 اكتبر دولتهاي امريكا، انگليس و حكومت شوروي، موقت ژنرال دوگل را در فرانسه به رسميت شناختند، اما درخود فرانسه تشتت آراء ميان گروههاي مختلف سياسي راست و چپ زياد است تا آنجا كه بيم آشوب ودرگيريهاي مسلحانه مي رود. ژنرال دوگل از هنگامي كه وارد پاريس شده و مقر حكومت خود را در وزارت جنگ مستقر كرده است، همه تلاش خود را براي برقراري نظم و تامين نيازهاي حياتي مردم و ايجاد تفاهم ميان گروههاي سياسي به كار مي برد. در حكومت وحدت ملي كه شش هفته پيش در فرانسه تشكيل شد، ازاحزاب مختلف نمايندگاني شركت دارند و حتي از كمونيستها دو وزير، يكي براي وزارت بهداشت و ديگري براي وزارت نيروي هوائي به عضويت كابينه درآمده اند. با توجه به امكان آشوب و درگيريهاي فرقه اي و سياسي، تجديد سازمان سيستم قضائي و تشكيل دادگاههاي جديد، فوريت پيدا كرده است.