Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761106-38394S1

Date of Document: 1998-01-26

كالبدشكافي يك خبر بررسي ادعاي يك جوان ايراني و اقدامات دستگاههاي تربيتي اطلاع رساني، و آموزشي صحت ادعاي فردي كه گفته بوددر 18 سالگي موفق به اخذ درجه دكترا در رشته پزشكي شده وهم اكنون در دوره فوق تخصصي مغز و اعصاب دانشگاه اوتاواي كانادا مشغول به تحصيل است، تكذيب شد. اداره كل اطلاعات استان خراسان، مدارك فرد مذكور را جعلي اعلام كرد و اضافه نمود تحقيقات در اين مورد ادامه دارد. ازابوالفضل بيات، كه طي چند روز اخير افكار عمومي را به بازي گرفت، در محافل خبري به عنوان يك پزشك جوان نابغه ياد مي شد. سيماي جمهوري اسلامي ايران، درست يك هفته بعداز پخش خبري مفصل و با آب و تاب و ايجاد يك فرايند خبري دوشنبه 29 دي ماه در بخش خبري ساعت 19 در يك خبر دو خطي به جعلي بودن مدارك نامبرده اشاره كرد و هيچ چيز ديگر نيافزود. بعد از پخش خبرواحد مركزي خبر از مشهد و اعلام ويژگيهاي منحصربه فرد اين جوان، ازجمله: حافظ نصف قرآن مجيد، تسلط به زبانهاي آلماني انگليسي، و فرانسه، اتمام دوره هاي راهنمايي ابتدايي و متوسطه در عرض /6 5 سال ورود به دوره پزشكي دانشگاه تهران در سالگي 12سن و كسب رتبه ممتاز دركنكور سراسري، اتمام دوره پزشكي در سن 18 سالگي و ادامه تحصيل در دوره فوق تخصصي مغز و اعصاب در دانشگاه اوتاواي كانادا، فرايند خبري دستگاههاي اطلاع رساني، بويژه مطبوعات، باتوجه به جذاب بودن خبر واعلام اوليه آن از رسانه معتبري همچون تلويزيون سراسري، فعاليت مستمر خود را آغاز و به انحاي مختلف درصدد كسب خبرهاي تكميلي برآمدند كه مصاحبه هاي مكرر با وي در منزل محقرش درمشهد و نيز در دفتر اعلام مطبوعات، انتساب او به خانواده معظم شهدا، حضور وي در نزدمقامات برجسته استان خراسان ودريافت هدايا و تبريكات متعدد از آنها، از جمله اين پوشش خبري گسترده در موردابوالفضل بيات بود. بعداز گذشت يك هفته وهياهويي كه به راه افتاده اداره بود، كل اطلاعات جعلي خراسان، بودن مدارك وي را اعلام و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز تنها در يك بخش خبري خود، تكذيبنامه مربوطه راپخش كرد. همچنين روابطعمومي سازمان سنجش آموزش كشور، با اشاره به مصاحبه مفصل يكي از روزنامه هاي صبح با وي، و در پاسخ به ادعاي او كه در يك سال فرضي (كه البته مشخص هم نمي شود و از قراين پيداست كه شايد حول وحوش 4 الي 12 سال اخير باشد )جزو شاگردان برتر آزمون سراسري دانشگاهها شده و به رشته پزشكي راه يافته است، ضمن صدور اطلاعيه اي اعلام مي كند: برابر بررسي هاي به عمل آمده از سال 1365 لغايت هيچ 1373 شخصي با اين مشخصات (ابوالفضل بيات )جزو پذيرفته شدگان رشته پزشكي آزمون سراسري نمي باشد و در بين حائزين رتبه هاي برتر آزمون سراسري سالهاي مذكور نيز، چنين شخصي وجود نداشته است. سرويس علمي فرهنگي روزنامه همشهري نيز اول بهمن ماه در صفحه 14 ضمن انتشار اين تكذيبنامه، به عنوان تنهاروزنامه اي كه از انتشار اين خبر خودداري كرده است، با اشاره به يك مورد از قوانين آموزش و پرورش (انجام تنها يك بار جهش تحصيلي در دوره راهنمايي تحصيلي ) اعلام مي كند كه از اول هم مي دانسته كه ادعاهاي ابوالفضل بيات واهي است. در هر صورت، در ابتدا باپديده ابوالفضل بيات اشاره به چند نكته و طرح چندسوال ضروري است: الف ) واحد مركزي خبر به عنوان يكي از دو مركز مهم توليدكننده خبر در كشور، چگونه بدون اطمينان از صحت و سقم اين خبر و بدون دريافت مدارك و اطلاعات مهم، و حتي مصاحبه علمي با وي و نيز گفتگو به زبانهاي مورد ادعاي آقاي بيات، نسبت به انتشار اين خبر اقدام؟ كرده است به ديگر سخن، تهيه كنندگان برنامه هاي راديو تلويزيون واطلاع رساني، بايد حائز چه شرايطي باشند كه نسبت به توليدات آنها اطمينان؟ داشت ب ) مطبوعات ديگري كه پي درپي يكديگر و بدون هيچ گونه اقدام علمي و پژوهشي خاصي، نسبت به پيگيري خبري اين ماجرا اقدام ونسبت به گسترش ابعاد مختلف خبر اقدام كرده اند، اين عمل خودرا چگونه توجيه؟ مي كنند اگر صحت اطلاعات مخابره شده از مراكز اطلاع رساني معتبر كشور آسيب; مورد ترديد واقع شود، مردم با چه اعتمادي ساير خبرهاي روزمره اين مراكز را مشروع ومعتبر خواهند؟ دانست ج ) اين چندمين حادثه از اين دست است كه در چند سال اخيردر كشورمان رخ مي دهد و در نوع خود، همراه با ادعاي آن جوان ستاره شناس ساله 18 ديپلم ردي كه مدعي بود مقاله وي از بين مقاله 37000 ارسالي به انجمن نجومي فرانسه از سراسر جهان به عنوان مقاله منتخب برگزيده شده، يكي از شاهكارهاي ظهورخلاقيت در مسير منفي آن است. در پيگيري و رديابي روان شناختي و جامعه شناسانه اين كدام پديده ها، پژوهش جدي دانشگاهي به اجرا گذاشته شده و اساساميزان شيوع علاقه مندي به رشدهاي جهش گونه از كجا ناشي؟ مي شود د ) بابهاي غيرمعقولي كه به المپيادها و برگزيدگان جهاني آن پرداخته شده، انتظار مي رودحركتهاي مشابه و منفي ترديگري را نيز، از برخي جوانان شكست خورده شاهد پيشترنيز باشيم گفته ايم المپيادها، جايگاه واقعي نظام آموزشي در گستره جهاني نيست و لازم است در اين ميان واقع بين تر باشيم. هـ ) نگاهي به ادعاهاي ابوالفضل بيات، نشانگر ارزشهايي است كه هم اكنون جامعه، بي انحاي مختلف در طرح و بزرگنمايي آنها نقش بسزايي دارد. در ادبيات علوم تربيتي، اكنون به جاي ايجاد رقابت، از ايجاد فضاي مشاركتي و فعاليتهاي مشاركت جويانه سخن مي گويند و اين مقوله اي است كه در مدارس ما، كمتر به آن توجه مي شود. البته امكان آن كه ابوالفضل، از برنامه هاي تلويزيوني (مثلا سريالي كه نقش اول آن را يك پزشك جراح مغز و اعصاب جوان بازي مي كند ) نيز تاثير پذيرفته باشد، هست. و ) ابوالفضل، انسان خلاقي است كه جامعه، او را به مسير خلاف كشانده است. وظيفه نهادهاي اساسي جامعه است كه از خلاقيت اين قبيل افراد، پيش از آن كه به ورطه خطا و خلاف بهره برداري بيافتند، كند و قطعا، اين هم به نفع اين انسانها خواهد بود كه فطرت پاكي دارند و هم به نفع جامعه.