Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761104-38274S1

Date of Document: 1998-01-24

فشارهاي عصبي سبب بيماريهاي قلبي مي شود .سرويس شهري: براي اولين بار پژوهشگران به رابطه بين استرس عصبي و انسداد رگ هاي خوني پي برده اند. پيشتر از طريق پژوهش هاي روانشناسي معلوم شده بود كه افراد عصبي مزاج با روحيه تهاجمي بيشتر از افرادي كه روحيه آرام دارند در معرض ابتلا به اختلالات قلبي هستند. براساس آخرين بررسي به عمل آمده حساسيت افراد به استرس به خودي خود مي تواند موجب بروز اثري مشابه اثر بالا بودن كلسترول خون يا دخانيات در بروز بيماري هاي رگ هاي خوني قلب شود. در اين بررسي كه ظاهرا در فنلاندصورت گرفته 900 فنلاندي تحت آزمايشات استرس روحي شديد قرار گرفتند ودر همين بين فشار خون و ضربات قلب آنها تحت كنترل قرار داشت. همچنين از طريق اكوگرافي ميزان ضخامت جدار شريان اندازه گيري شد. در اين آزمايش واكنش نزد مردان شديدتر و ضخامت /0 4جدار ميليمتر بيش از ضخامت افراد آرام بود. به نوشته لوپوئن در پايان اين بررسي نتايج حاكي از آن بود كه هر افزايش /0 1ميليمتر ضخامت جدار شريان موجب افزايش 11 درصدي خطر ابتلا به سكته قلبي مي شود. اين هفته نامه مي افزايد: توماس كامارك از دانشگاه پيتزبورگ آمريكا معتقد است تكرار آزمايش مي تواند جدار رگهاي خوني را تخريب كند و با اثرات سوء ناشي از ترشح هورمون ها در پي استرس جملگي موجب شكل گيري پلاك هايي در داخل رگ هاي خوني قلب شود.