Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761104-38240S1

Date of Document: 1998-01-24

گزارش قرن - 1900 2000 قواي متفقين در هلند به دام افتادند و ناگزيربه تسليم شدند پل آرنهم 1944 26 سپتامبر متفقين در سواحل شمالي اروپا هنوز بندر مهمي را در اختيار ندارند كه بتوانند نفرات وساز و برگ جنگي خود را به مقياس وسيع ازطريق آن پياده كنند. ورود چتربازان و تسليحات به همين جهت ژنرال مونتگمري كه فرماندهي جناح شمالي جبهه جنگ را به عهده دارد، تصرف بلژيك و هلند راهدف قرار داده است تا از طريق بنادر اين دوكشور نيروهاي بيشتري پياده كند و نواحي صنعتي شمال غربي آلمان را كه زرادخانه هيتلر محسوبمي شود مورد حمله قرار دهد. مرحله اول اين عمليات در بلژيك با موفقيت همراه بود ونيروهاي متفقين در مدت كوتاهي بندر مهم آنورس و شهرهاي ليژ وبروكسل پايتخت بلژيك را از چنگ آلمانها بيرون آوردند ويك ستون از آنها وارد خاك هلند شدند. مرحله دوم عمليات جنگي مونتگمري جسورانه تربود، زيرا وي مي خواست راه عقبنشيني قواي آلمان از بلژيك را سد كند و براي اين منظورسه لشگر هوابرد در اطراف شهرآرنهم هلند ودر ساحل راست رود رن پياده كرد. در اين عمليات فوق العاده نظامي كه بيش از ده هزار چترباز انگليسي و لهستاني به زمين فرود آمدند تعداد 1534 هواپيماي حمل و نقل و بيش از 1200 شكاري و به همين تعداد بمبافكن مورد استفاده قرار گرفتند و در روزهاي 17 و 18 و 19 سپتامبر منطقه آرنهم را اشغال كردند. آلمانها كه انتظار چنين حمله اي را از راه هوا نمي كشيدند، در ابتدا كاملا غافلگير شدند، اما به زودي واكنش شديد نشان دادند و با استفاده از قواي زرهي دست به حمله متقابل زدند و از الحاق چتربازان به ستوني از قواي متفقين كه از بلژيك وارد خاك هلند شده بود جلوگيري كردند. در نتيجه چتربازان در محاصره قرار گرفتند و پس از چندروز پيكار خونين و تحمل تلفات سنگين ناگزيربه تسليم شدند. عمليات حمله هوابرد متفقين به آرنهم اولين شكست آنها پس از پياده كردن قوا در نرماندي بود. از سه هزار چترباز لهستاني فقط 50 نفر زنده ماندند و نيمي از نفرات انگليسي نيزجان باختند و بقيه در سپتامبر 26 تسليم شدند. پارتيزانهاي هلندي نيز در اين عمليات به چتربازان متفقين پيوسته و دوشادوش آنها باآلمانها جنگيده بودند و در اين مهلكه بدفرجام ده هزار نفر تلفات دادند. حكومت جديد فنلاند براي پايان دادن جنگ باشوروي به توافق رسيد 1944 19 سپتامبر مارشال فون مانرهايم فرمانده ارتش فنلاند در روز 2 سپتامبر به آگاهي هيتلر رسانده بود كه نيروهايش قصد پايان دادن به جنگ با شوروي را دارند. مذاكرات آتش بس با مقامات مسكو از مدتي پيش به صورت محرمانه جريان داشت و شوروي به شرطي حاضر به پذيرش آتش بس شده بود كه فنلاند بخشي از نواحي شرقي خود را به آن كشور واگذارد و روابط سياسي و نظامي خود را با آلمان قطع كند. به علاوه مسكو اصرار مي ورزيد كه نيروهاي آلماني مستقر در فنلاند حداكثر تا 15 سپتامبر خاك اين كشور را ترك گويند. در 19 سپتامبر حكومت جديدي كه در فنلاند روي كار آمده توافق است آتش بس با شوروي را امضاء كرد، اما هيتلر به اين بهانه كه فنلاند به آلمان خيانت كرده است، از فراخواندن نيروهاي خود در آن كشور امتناع ورزيد. سپاه بيستم كوهستاني آلمان كه در شمال فنلاند مستقر بود، به دستور هيتلر قبل از تخليه مناطق تحت اختيار خود همه جا را به آتش كشيد و با ارتش فنلاند كه درصدد جلوگيري از اين عمليات برآمد به زد و خورد پرداخت. آلمانها به عنوان دوست و براي كمك به فنلانديها در برابر ارتش سرخ به فنلاند آمده بودند، اما به صورت دشمن ويرانگر آن را ترك گفتند. آخرين فرصتهاي كشتار براي نازيها 1944 27 سپتامبر با اينكه شمارش معكوس براي پايان گرفتن عصر هيتلر در آلمان و مناطق متصرفي آن آغاز شده است، اعدام و كشتار در اردوگاههاي مخوف زندانيان همچنان ادامه دارد و دژخيمان نازي از آخرين فرصتها براي قتل عام بيگناهان استفاده مي كنند. روز گذشته افراد خون آشام اس اس در يك دهكده نزديك بلفور 39 روستايي را در مقابل كليسا به صف كردند و همگي آنهارا به مسلسل بستند. روزسپتامبر 6 گروه جديدي از يهوديان هلندي به اردوگاه آشويتز واردشدند كه آنافرانك دختر جوان هلندي و خانواده اش هم در ميان آنها بود. دفترچه خاطراتي كه بعدها از اين دختر به دست آمد ومنتشر شد، شهرت جهاني يافت و صحنه هاي تكان دهنده اي از شقاوت نازيها را فاش كرد. در ماه سپتامبر از 70 هزار هلندي بيگناه كه توسط ماموران اس اس بازداشت و به اردوگاه آشويتز اعزام شده بودند، نزديك به چهل هزارنفر در اتاقهاي گاز اردوگاه اعدام شدند. راديو بي بي سي به برنامه ويژه فرانسوي ها پايان داد 1944 22 اكتبر راديو لندن به برنامه ويژه خود براي فرانسويان داخل فرانسه پايان داد. اين برنامه به عنوان فرانسويان با فرانسويان سخن مي گويند توسط دو افسر فرانسه شومن آزاد، ومارن اجرا مي شد و در داخل فرانسه تحت اشغال آلمانها شنوندگان بسيار داشت. گوش دادن به اين برنامه راديوئي از سوي مقامات نظامي آلمان در فرانسه جرم سنگيني اعلام شده بود و عده اي جان برسر اين كار گذاشتند ودر مقابل جوخه هاي اعدام گشتاپو و گروههاي اس اس قرار گرفتند، اما به رغم اين سخت گيريها شنوندگان فرانسوي از دستيابي به اخبار و اطلاعات صرفنظر نمي كردند. مشكل مقابله با بمبهاي پرنده جديد آلمان پرتاب موشك 7225 در لومراني 1944 8 سپتامبر سكوهاي پرتاب Vموشكهاي آلمان، معروف به بمبهاي پرنده كه در سواحل جنوبي درياي مانش در فرانسه مستقر بود، عجولانه توسط آلمانهاتخريب مي شود، زيرا قواي متفقين به سوي اين منطقه در حال پيشروي است، اما هيتلر نسل تازه اي از بمبهاي پرنده را وارد ميدان كرده است Vكه نامگذاري شده اند و سرعت آنهامعادل ماخ 5 يعني خيلي بيش از موشكهاي قبلي است و به همين جهت رديابي و انفجارآنها در آسمان قبل از اصابت به هدف براي نيروي هوايي انگليس بس دشوار خواهد اولين بود Vموشكهاي روز گذشته همزمان به سوي لندن و بندرآنورس در بلژيك پرتاب شدندو خسارات سنگين به بار آوردند. اين بندربه تازگي به تصرف متفقين درآمده است و ازآنجا تداركات و تجهيزات جنگي به نيروهاي امريكايي و انگليسي در خاك اروپا رسانده مي شود. امضاي پيمان بنلوكس در لندن 1944 5 سپتامبر مذاكراتي كه ازمدتي پيش ميان نمايندگان بلژيك، هلند و لوكزامبورگ جريان داشت، به توافق انجاميد و وزيران خارجه اين سه كشور در لندن پيماني را كه بنلوكس نامگذاري شده است امضاء كردند. بر اساس اين پيمان سدهاي گمركي در مرزهاي سه كشور از بين مي رود و مبادلات بازرگاني به صورت آزاد صورت خواهد گرفت. بايد يادآور شد كه در حال حاضراين سه كشور تحت اشغال آلمان هستند و هيچگونه داد و ستدبازرگاني و حتي رفت و آمدعادي در مرزهاي آنها انجام نمي شود. همچنين دولتهاي قانوني بلژيك، هلند و از لوكزامبورگ، زمان هجوم ارتش آلمان مجبور به ترك كشورهايشان شده اند و به حال تبعيد در لندن فعاليت مي كنند. با وجود اين امضاي پيمان بنلوكس در محافل اقتصادي جهان با اهميت تلقي شده است، زيرا با توجه به نزديك بودن رهايي اين سه كشور از يوغ نازيها، به واحد اقتصادي جديدي در اروپا شكل مي دهد.