Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761104-38230S1

Date of Document: 1998-01-24

فرايند سالخوردگي، به شرايط بي وزني در فضا شبيه است! يك يافته علمي جديد دانشمندان سازمان فضانوردي امريكا ( ناسا ) مي خواهند، اثرات سفرهاي فضايي را روي فرايند سالخوردگي بررسي كنند. آنان مي گويند شباهتهاي زيادي ميان بي وزني و مسافرت در فضا و فرايند سالخوردگي و پيري دربدن انسان وجود به دارد گزارش تلويزيون سي. ان. ان، بدن هر انساني پير شده و بالاخره از هم مي پاشد. اما برخي از افراد سريع تر ازسايرين از هم مي پاشند. دانشمندان مي گويند اگر بتوانند دليل اين امر را درك كنند احتمالا خواهند توانست فرايند سالخوردگي رابراي همه انسانها آهسته تر كنند. يك دانشمند مي گويد: من عقيده دارم ما مي توانيم برخي از تغييرات زيست شناختي را كه طي سالخوردگي روي مي دهند، آهسته و كندتر كنيم. آخرين پيشرفت در كوشش هاي علمي بشر براي دستيابي به عمرطولاني تر، هفته گذشته اعلام شد. اين پيشرفت فرايندي است كه احتمالا مي تواند عمر ياخته هاي منفرد را طولاني تر كند. اما پيش از دستيابي به چشمه آب حيات (youth of Fountain) دانشمندان مي گويند ما نياز به درك و فهم بهتر از فرايند سالخوردگي داريم و بايد بدانيم چه اتفاقي در بدن انسان مي افتد كه پيرتر؟ مي شود برخي از دانشمندان تصور مي كنند فضا يك آزمايشگاه كامل است. يك كارشناس مي گويد: ارتباطهاي بسياري بين اثراتي هست كه شما در نيروي گرانشي يا جاذبه صفر (در فضا و بي وزني ) مشاهده مي كنيد و اتفاقهايي كه براي افرادي كه پير مي شوند، روي مي دهد. براي مثال پوكي استخوان ( Osteoporosis) يعني از دست دادن بافت استخواني، به طوري كه فلج كننده باشد، بيشتر در زنان سالخورده ديده مي شود تا در مردان چنين پير اثر از دست دادن استخوان در سفرهاي فضايي در هر سني ديده مي شود اما با آهنگ بسيار سريعتر. دانشمندان مي گويند اگر بتوانند راهي بيابند كه از دست رفتن مواد معدني را از استخوانها در بي وزني سفرهاي فضايي متوقف كنند، بايد به آنها كمك كند تا بيماري پوكي استخوان را روي زمين كندتر كرده و يا از آن به كلي جلوگيري كنند. بي وزني اثرديگري دارد كه شبيه فرايند سالخوردگي است. اين اثر راخارج شدن از شرايط قلبي - عروقي يا (deconditioning Cardiovascular) مي گويند. يك كارشناس مي گويد: همان طور كه در بي وزني و نبود نيروي گرانشي، قلب مجبور نيست به همان سختي قبل كار كند، در افراد سالخورده ترو شرايط بي وزني نيز اتفاق مي افتد. اين كارشناس ناسا مي گويد: يك قلب سالخورده، احتمالا بيشتر از يك قلب جوان مناسب براي سفرهاي فضايي است، و سالخوردگان هم تسلاي قلب خود را دارند. البته دانشمندان هنوز نمي دانند كه چرا اينطور است. اما مسلما مي خواهند دليل آن را بدانند. واحد رسانه هاي خارجي