Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761104-38223S1

Date of Document: 1998-01-24

كارگران مهاجر جنوب شرقي آسيا به خانه هاي خودبازمي گردند . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: در حالي كه بحران اقتصادي جنوب شرقي آسيا ژرف تر مي شود، تاثير اجتماعي آن در سراسر منطقه احساس مي گردد. يكي از نخستين گروههايي كه ضربه خورده اند، ميليونها تن كارگر مهاجر هستند. آنان هنگامي كه اقتصاد منطقه در حال رونق شديد بود، سفر كردندتا براي خود شغلي بيابند. در مالزي بيش از 2 ميليون كارگر مهاجر با اين واقعيت روبه رو هستند كه بايد به خانه و كاشانه خود بازگشت داده شوند. زيرا دولت مالزي نگران يافتن شغل براي شهروندان خود است. به گزارش تلويزيون بي بي. سي در مدت 5 سال زودگذر وكوتاه كوالالامپور تغيير و تبديل شگرفي داشته است. بابرجهاي درخشان خود، اين شهر يكي از مراكز مهم رشد اقتصادي جنوب شرقي آسيا بوده است. آسمان خراشهايي كه به طور خيلي سريع روئيده اند بيشتر به دست يك نيروي كار خارجي بنا اين شده اند نيروي كار بيشتر از اندونزي و بنگلادش استخدام شده بودند. تمام اقتصاد مالزي به دست كارگران مهاجري كه از سراسر منطقه آمدند رشد يافت. درفاصله كوتاهي از قلب اين اقتصادببر مانند، خارجي ها درمحيط فقيرانه اي زندگي مي كنند. سن هري شخصي است كه 11 سال پيش براي يافتن شغلي از جاوه به اينجا وي آمد زنش را كه عرفات نام دارد با خود همراه زن آورد وي در يك رستوران كار مي كند در حالي كه خودش در كارهاي ساختماني شاغل است. اما اكنون هر دوي آنان با عدم قطعيت عميقي روبه رو هستند. بهترين انتخابي كه دارند يافتن شغلي جديد در بازار كاري است كه دايما كوچكتر مي شود و بدترين چيزي كه ممكن است روي بدهد بازگشت آنان به وطن خود اندونزي است. وي مي گويد: براي من خيلي مشكل خواهدبود. زيرا اينجا در مالزي اگر يك روز كار كنم، پولي كه به دست مي آورم براي تمام هفته مي ماند و كافي است. اما در اندونزي در ازاي يك روز كار آنقدر پول به دستم مي رسد كه تنها براي يك روز من كفاف مي دهد. براي من خيلي مشكل خواهد بود. عرفات مي ترسد در مالزي مجبور به قبول شغلي شود كه بيشتر كاربر وي باشد مي گويد: اگر مرا به كار ديگري بگمارند، برايم مهم نيست، تا جايي كه كار كشت و زرع نباشد و كار ساختماني هم نباشد. اما اگر مجبور شوم، اصلا آنرا دوست نخواهم داشت. مبارزاني كه براي كارگران خارجي در مالزي كار مي كنند، با واقعيت تلخي كه مهاجران روبه رو خواهند شد اگر به خانه شان بازگشت داده شوند، آشنا هستند. يكي از اين مبارزان مي گويد: آنان زمينهاي خود را در كشورشان فروخته اند. و حالا كه به خانه شان بازگشت داده مي شوند هيچ اميدي ندارند كه به سويش بروند. در عين حال، آنان مسايل زيادي در زمينه يافتن مشاغل خواهند داشت. طبقه متوسط ثروتمند مالزي در حال خرج كردن پولهاي خودهستند، و براي آخر ماه رمضان آماده مي شوند. اينها كساني هستند كه از رشد بسيار سريع اين كشور بهره مند شده و زيربار كارهاي سنگيني كه به طور سنتي توسط خارجيان انجام مي شود، نمي روند. اين خارجيان اغلب به طور غيرقانوني درمالزي هستند. دولت اين كشور مي گويد: آنان ديگر بايدبروند. يك مقام مالزيايي مي گويد: ما فقط آنهايي را نگه خواهيم داشت كه اجازه كار دارند. مهاجران غيرقانوني بايد به كشور خود بازگردند، و موافقت هم نموده اند. اما من اكنون وضع مشكلي را كه همسايگانمان دارند درك فرستادن مي كنم كارگران خارجي به خانه هاشان، همسايگان مالزي را خوشنودنخواهد كرد. اما براي مردم محلي اقدامي مقبول و محبوبخواهد بود. حالا كه رونق اقتصادي تمام شده است مشاغل درخطر است و بحران مالي آسيا نشان مي دهد زمان سختي درپيش است.