Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761102-38169S1

Date of Document: 1998-01-22

بنويسيد فاروق قدومي مي گويد; ممكن نيست با نبرد مسلحانه مخالفت كنيم گفت وگوي اختصاصي همشهري با رئيس بخش سياسي سازمان آزاديبخش فلسطين من مي گويم كه اسرائيل عقبنشيني نخواهد كرد مگر بامبارزه مسلحانه و اين اعتقاد قطعي من است. به عبارت ديگر ما بايد براي اخراج اشغالگران اسراييلي مبارزه كنيم. ما عملا مي گوييم كه راهبرد ما و برادرانمان در جنبش حماس يكسان است و آن پايداري در برابر اشغالگران است; هر جا كه مي خواهند باشند. اشاره روند صلح خاورميانه عملا با بن بست تاريخي خود روبرو شده اين است، بن بست ناشي از ماده هاي مبهم ونامشخصي است كه طرف مذاكره كننده داراي قدرت را در موضع برتر قرار مي دهد، اين امر تا آنجايي پيش رفته كه رژيم صهيونيستي براساس برداشت هاي خود از قرارداد حاضر به پاي بندي به قراردادهاي منعقده بين اين رژيم و حكومت خودگردان فلسطين (برخلاف رويه هاي حقوق بين الملل ) نيست، با اين وجود اينكه چراحكومت خودگردان مرزهاي اساسي خودرا در اينباره روشن نمي كند و به گفت وگوهاي خود ادامه مي دهد، مسئله مبهمي در اذهان مسلمانان به شمارمي رود، فاروق قدومي رئيس بخش سياسي سازمان آزاديبخش فلسطين، يكي از اعضاي هيات فلسطيني شركت كننده در اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي درتهران بود، وي طي گفت وگويي باخبرنگاران همشهري يوسف بني طرف واحمد زيدآبادي، مواضع خود را درباره مسايل فوق به طور واضح و صريح اظهار داشت. در اين كفتگو به بن بست رسيدن مذاكرات صلح خاورميانه از زبان يكي از طرفهاي اصلي اين مذاكرات بخوبي آشكار است. سرويس مقالات همشهري آقاي قدومي شما از منتقدان قرارداد اسلو هستيد، پرسش ما اين است كه انتقادهاي شما بيشتردرباره كدام بند قرارداد؟ است - قدومي: اين قرارداد در چارچوب مرحله انتقالي و آزمايش نيت دو طرف به امضا رسيد. اكنون ثابت شده است كه اسراييل به تعهدها و امضاهاي خود احترام نمي گذارد و فرايند صلح را به نابودي كشانده است. انتقاد ما به اين دليل بود كه اين قرارداد اساسا ازمحتواي مذاكرات واشنگتن دور شده است، همه مي دانيم كه ايالات متحده امريكا از شاهدان اين قرارداد است اين قرارداد ماده هاي كلي و نامشخص لذا دارد معمولا كسي كه قدرت دارد برداشت خود از اين متن ها را به منصه ظهور مي رساند. ابتدا قرار بر عقبنشيني نيروهاي اسراييلي بود و نه استقرار دوباره آنها. زيرا ميان عقبنشيني و استقرار دوباره تفاوت وجود دارد. از همه اينها گذشته من مطلقا اعتمادي به صداقت اسراييل ندارم و بايد كشورهاي بزرگ اين قرارداد را تضمين كنندو به اجرا درآورند. همشهري: اگر اسراييل با عقبنشيني از نيمي ازسرزمين هاي كرانه باختري مخالفت ورزد در اين حالت حكومت خود مختار چه خواهد كرد و چه اهرمي براي فشاربر تل آويو؟ دارد - قدومي: اسراييل با عقبنشيني از كرانه باختري و باريكه غزه مخالفت مي كند. /2 5غزه درصد و كرانه باختري 97 درصد از سرزمين هاي اشغال شده سال 1967 را تشكيل مي دهند. كرانه باختري 21 درصد سرزمين فلسطين است لذا اسراييل نمي خواهد از كرانه باختري خارج شودو فقط مي خواهد نيروهايش را جابه جا كند. نتانياهو نيزآشكارا مي گويد كه درباره شهر قدس گفت وگو نخواهد كردو آوارگان فلسطيني بايد در كشورهاي عرب همسايه ساكن شوند و شهرك هاي كوچ نشينان باقي بمانند و توسعه يابندزيرا اينجا سرزمين اسراييل Israel of earth The است وآنها را يهودا و سامره مي نامد. لذا من مي گويم كه اسراييل عقبنشيني نخواهد كرد مگر با مبارزه مسلحانه واين اعتقاد قطعي من است. به عبارت ديگر ما بايد براي اخراج اشغالگران اسراييلي مبارزه كنيم. اين راهي است كه ما را به حقوقمان مي رساند زيرا ما گفت وگوهاي سياسي را امتحان كرديم و ديديم كه شكست خورد، اسراييل روندصلح را در هم شكسته است و ايالات متحده اين پا و آن پا مي كند و هيچ كوششي به خرج نمي دهد زيرا دوست اسراييل است و اسراييل را هم پيمان استراتژيك خود به شمار مي آورد. امريكا جنگ افزارهاي كشتار جمعي را به منظور تجاوز به فلسطينيان و اعراب و مسلمانان در اختيار اين رژيم قرار رهبران مي دهد اين رژيم همواره مي گويند كه امنيت ما تا پاكستان امتداد دارد. اسحاق رابين قبل از مرگش به ترويكاي اروپايي گفته بود كه فرايند صلح از نظراسراييل در گرو چهار اصل است كه اولين آنها اين است كه طي پنج سال آينده حلقه ديگري از دشمنان اسراييل به جنگ افزارهاي هسته اي دست خواهند يافت و اينها عراق وايران و پاكستان هستند. لذا اسراييل به ماوراء فلسطين و ماوراء كشورهاي عربي همسايه نظر دارد. از همين رو ما مي گوييم اين دشمن 150 سال براي اشغال فلسطين كار كرد و ساده لوحانه است اگر فكر كنيم با گفت وگوهاي سياسي از آن بيرون مي رود. جمال عبدالناصرروزگاري گفته بود: آن چه با زور گرفته شده است جز بازور پس گرفته نمي شود. همشهري: آيا فشار اسراييل بر حكومت خودگردان فلسطين براي سركوب حماس و جهاد اسلامي به منظور آماده سازي براي جنگ داخلي درون فلسطينيان است يا اين كه در واقع از اين سازمان ها هراس؟ دارد - قدومي: اسراييل مايل به آغاز جنگ داخلي ميان فلسطينيان است. دو سال پيش تلاش هايي در اين عرصه انجام داد كه به روز جمعه سياه معروف اين شد رژيم مي خواست آتش فتنه ميان فلسطينيان را در غزه برافروزد، اما فرزانگان حكومت خودمختار و حماس و ديگر سازمان هاي فلسطيني اين فتنه را در نطفه خفه كردند. امريكا و اسراييل همواره از حكومت فلسطين مي خواهند تا در برابر تروريسم مقاومت كند و ساختار سازمان هاي فلسطيني را درهم بكوبد اما حكومت خودمختارفلسطين زير بار نمي رود و ما خبر داريم كه حكومت خودمختار چگونه به طور ماهرانه اي از اين فشارهاشانه خالي مي كند. بي گمان وجود جناب شيخ احمد ياسين روابط ميان حكومت خودگردان و سازمان ها را بهبود بخشيده است. اين سازمان ها به واسطه گفت وگو به تفاهم دست مي يابند زيرا همه آنها و بدون در نظرگرفتن اختلاف هاي سياسي شان مي دانند كه با دشمن واحدي مي جنگند و استراتژي آنان براي اخراج اشغالگران يكسان است. شايد تاكتيك ها و مسايل روزمره متفاوت باشد. بدين سبب آنان دست بالا را دارند و فعاليت مي كنند و شرايط روز به روز، ضرورت وحدت ملي ميان همه گروه ها انقلاب فلسطين را ثابت مي كند تا بدين وسيله در برابر غرور و تكبر اسراييليان بايستند و اشغالگران را به عقب برانند. اين كار فقطاز راه مذاكرات امكان پذير نيست. همشهري: قدومي من چندي پيش مطلبي را از شماخواندم كه گويا با عمليات انتحاري سازمان هاي اسلامي همانند حماس و جهاد موافق هستيد آيا اين موضعي رمانتيك است يا موضعي واقعگرايانه در زمينه مبارزه مردم ؟ فلسطين ـ قدومي: ما نخستين كساني بوديم كه مبارزه مسلحانه و فعاليت چريكي را آغاز كرديم، من منشي كميته مركزي جنبش الفتح هستم. ما بوديم كه مبارزه مسلحانه را آغازكرديم. به زندان افتاديم و كشته شديم و آواره گشتيم. از اين رو ممكن نيست با نبرد مسلحانه مخالفت كنيم. همشهري: منظور من چيز ديگري بود. زيرا اغلبمسئولان حكومت خودگردان و از جمله آقاي بنيل شعث به من گفت كه اين گونه عمليات انتحاري بيش از آن كه به ما سود برساند ضرر مي رساند. نظر شما در اين ؟ باره چيست ـ قدومي: بنويسيد فاروق قدومي مي گويد كه فدايي منشي فلسطين، كميته مركزي و سخنگوي رسمي سازمان آزاديبخش فلسطين است و سخنش آشكار و واضح است. همشهري: يعني اين عمليات را تاييد؟ مي كنيد ـ قدومي: گفتم كه سخنم واضح است. ما عملا مي گوييم كه راهبرد ما و برادرانمان در جنبش حماس يكسان است وآن پايداري در برابر اشغالگران است; هرجا كه اين مي خواهندباشند حق ماست كه هرجا كه اشغالگران باشند باآنان بجنگيم. همشهري: يعني از نظر شما نظامي و غيرنظامي اسراييلي فرقي ندارند، همه آنان را اشغالگر به حساب؟ مي آوريد ـ قدومي: ما عملا بايد با شيوه هاي مختلف با همه نمودهاي اشغالگري مبارزه كنيم و با نظاميان بااسلحه مبارزه كنيم. لذا بايد شيوه هايي را به كارگيريم كه خشم مردم را عليه ما برنينگيزد يا آن رابد تعبير نكنند و هدف هاي صحيح را انتخاب كنيم. در همان حال بايد عملا اوضاع بين المللي و عربي رادر نظر بگيريم. اما همان گونه كه گفتم ما شيوه هاي عمل روزمره خود را داريم و آنان شيوه خاص خود را. همشهري: رسانه هاي اسراييل اخيرا اعلام كرده بودند كه ياسر عرفات از بيماري پاركينسون رنج مي برد اما - ظاهرا - پزشك اردني اش اين ادعا را رد كرده و گفته است كه عرفات دچار نوعي افسردگي است كه براثر بن بست فرايند صلح به وجود آمده تحليل درست شما از اين مساله؟ چيست ـ قدومي: بي گمان بسياري از مردم و به ويژه اسراييليان براي درهم شكستن معنويات مردم فلسطين، شايعاتي راپخش مي كنند. ما مي دانيم كه جنگ چريكي همان جنگ رواني است. جنگ گسترده توده اي لذا است به ناگزيراين شايعات را رواج مي دهند تا معنويات مردم فلسطين را درهم بشكنند. عملا هريك از ما اين احساس خستگي راداريم; به ويژه وقتي كه ساعت 18 در روز كار مي كنيم. لذا آن چه كه پزشك اردني گفته درست است. واقعا اينها نتيجه خستگي است زيرا ياسر ساعت 18عرفات در روز كار مي كند و همانند هر مسئول ديگر و به ويژه در اين سن نزديك به هفتاد سال، ممكن است احساس خستگي اما بكند اين كه بيماري يا چيز ديگري باشددرست نيست. دكتر اشراف الكردي پزشك ياسر استاد عرفات، مشهور اعصاب است. همشهري: البته مرگ حق است و اين يك امر طبيعي است. ما به عنوان يك انسان روزي به ناگزير خواهيم مرد. اما پرسش من اين است كه آيا شما در فرماندهي انقلاب فلسطين آيا فكري براي جانشيني برادر ابوعمار ؟ كرده ايد ـ قدومي: تاكنون به اين مساله نيانديشيده ايم زيرا ضرورتي به اين امر نيست. همشهري: ممكن است انسان دچار سكته قلبي يامواردي همانند آن شود. به نظر من اگر به اين مساله نيانديشيد ممكن است خلائي پيش ـ؟ آيد قدومي: ما به اين مساله فكر نمي كنيم تا عملا به رواج اين شايعات كمك نكنيم و اصولا ضرورتي براي اين كار نيست. همشهري: به عنوان آخرين پرسش مي خواستم بپرسم كه آيا فكر مي كنيد با رسيدن آقاي خاتمي به حكومت درايران، تحول خاص و جديدي در روابط ايران و فلسطين ايجاد خواهد؟ شد ـ قدومي: بي گمان برگزاري چنين كنفرانسي در ايران ازاهميت فراواني برخوردار است. پيروزي آقاي خاتمي با درايت و حسن شهرت و ديدگاه حكيمانه اش، بازتابهايي بر روابط كشورهاي اسلامي و فلسطين خواهد داشت. ما - من و برادر ابوعمار - گفت وگوهايي طولاني با جناب خاتمي داشتيم و عملا همان مرد فرزانه اي را ديديم كه ارزيابي درستي از مسايل دارد.