Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761102-38118S1

Date of Document: 1998-01-22

ساخت پل فرانسوي در ژاپن و جنجال بر سر هويت فرهنگي .واحدرسانه هاي خارجي: تا مدتي ديگر در كيوتو، پايتخت فرهنگي ژاپن، محلي گشايش خود يافت كه براي حدود 40 ميليون نفر گردشگري كه هر سال به آنجامي روند، ديدني خواهد بود. اين نقطه ديدني چيزي نيست جز يك پل كه فكر ساخت آن را ژاك شيراك، رئيس جمهوري فرانسه، مطرح كرد. البته عده اي در كيوتو مخالف اين پل هستند چرا كه هزينه آن را نه فرانسويها كه خود آنان، بايد آنان تامين كنند خاطر نشان مي كنند به اندازه كافي در مورد اين پل با مردم مشورت نشده است. به گزارش تلويزيون بي بي سي، كيوتو به تعبيري شهر معابد و سنتهاست. غرفه طلايي فقط يكي از نقاط ديدني شهر است. معبد عظيم كيوميزو كه قدمت آن به قرن هفدهم مي رسد، از ديگر ابنيه جالب آن است كه در قسمت بالاي شهر قرار دارد. كيوتو پايتخت فرهنگي ژاپن است. اين شهر بيش از هر جاي ديگري در اين كشورگردشگر جذب مي كند. هر سال حدود 40 ميليون نفر از آن ديدار مي كنند كه البته بيشترشان ژاپني اند. از ديگر سو، كيوتو شهري جديد است كه همواره در آن بحث در مورد برنامه ريزي شهري جريان دارد. مثلا طرح ساختمان متروي شهر، مخالفان زيادي داشت. اكنون طرحي ديگر مطرح است كه جنجال به پا كرده است. اين طرح عبارت است از ساخت پلي كه دو سوي رود كامه در كيوتو را به هم مي پيوندد. طرح ياد شده فكر ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه بود كه در سال 1996 از اين كشور ديدار كرد. وي كه از طرفداران فرهنگ ژاپني است، پيشنهاد كرد پلي به سبك پلهاي پاريس، در كيوتو ساخته شود. مقامات شهر، فورا اين نظر را پذيرفتند. منتقدان سه ايراد عمده به اين طرح مي گيرند. اول آنكه يك طرح غربي را براي ساخت و ساز شهري در كيوتو مناسب دوم نمي دانند آنكه خاطر نشان مي كنند شهروندان كيوتو در فرايند تصميم گيري از جمله راجع به اين طرح مشاركت واقعي ندارند. ايرادسوم به گفته منتقدان، ارتباط عميق ميان مسئولان شهر و شركتهاي ساختمان سازي است. پس از مدتي جاروجنجال، شهرداري موافقت كرد نظر شهروندان را در مورد ساخت نرده هاي پل جويا شود. مذاكرات غير رسمي زيادي در مورد پل شده است. يكي از نقاط نگران كننده هزينه آن است كه 6 ميليون دلار برآورد مي شود. اما مسئله به اينجا ختم نمي شود. برخي مي گويند اصلا اين رودخانه نيازي به پل آن هم پلي به سبك غربي ندارد. شهرداري كيوتو مي گويد: به رغم اعتراضها، اين طرح به اجرا درخواهد آمد. طرح ياد شده گامي در راه تحكيم روابط با فرانسه است، اما از ديگر سو، بيم آن وجود دارد كه نقطه اول جدايي شهر از پيشينه تاريخي آن شود.