Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761102-38115S1

Date of Document: 1998-01-22

يافته پژوهشگران در مورد نقش استرس در فعال كردن بيماري هاي نهفته ژنتيك پژوهشگران انگليسي تحقيقات گسترده اي در مورد نقش استرس در فعال نمودن بيماري هاي نهفته ژنتيك انجام داده اند. دانشمندان پس از بررسي هايي در مورد بسياري از افراد كه در طول زندگي خود با حوادث ناگهاني ودردناك مانند تصادفات شديد رانندگي و يا آسيبهاي غيرمترقبه جسمي و روحي روبه رو بوده اند، بدين نتيجه دست يافته اند كه استرس و اضطراب ناشي از اين حوادث در بسياري از موارد، موجب فعاليت نقص هاي غيرفعال ژنتيك شده و بروز ناگهان بيماري هاي ژنتيك را به دنبال داشته است. دانشمندان در تحقيقات خودبه افرادي برخوردند كه بروز حوادث استرس زايي مانندبيماري، قرض، طلاق، از دست دادن عزيزان، از دست دادن شغل و يا تغييرات ناگهاني در موقعيت اجتماعي در زندگي شان، موجب فعاليت بيماري هاي نهفته ژنتيك در آنان شده است. بيماري هاي نهفته ژنتيكي كه اغلبپس از مواجهه بيمار با استرس بروز كرده اند عمدتاعبارت است از تصلب متعدد ( MS) كه به ويژه در موردبيماراني كه جراحت هاي عميقي پس از تصادفات رانندگي داشته اند، مشاهده شده است. بيماري پسوريازيس، ديابت، بيماري هاي خودايمني، التهاب قولون، سل پوستي، التهاب مفاصل و همچنين مشكلات رواني از جمله شيزوفرني و برخي از انواع بيماري هاي افسردگي از جمله بيماري هايي است كه مي تواند هنگام رويارويي با استرس هاي شديد در فرد مستعد بروز كند. در دادگاههاي انگليس، در برخي از موارد تصادفهاي رانندگي كه بيماري هاي نهفته ژنتيك در فرد مجروح بر اثر ضربه ناشي از تصادف، بروز كرده است، قاضي راننده مقصر را به جريمه هاي سنگين و پرداخت خسارت به فرد آسيب ديده محكوم كرده است. در يكي از اين موارد، قاضي دادگاه راننده مقصر را به پرداخت 300 هزار پوند جريمه به فرد آسيب ديده محكوم كرد. پس از اين حكم دادگاه و احكامي مشابه، برخي ازصاحبنظران، بحث و بررسي هاي اجتماعي را در مورد آن آغاز موارد كرده اند مورد بحث عبارت است از اين كه آيا دانشجوي مستعد به لحاظ ژنتيكي كه بر اثر فشارهاي سخت ناشي از امتحانات خود دچار شيزوفرني مي شود، مي تواند عليه دانشگاه شكايت كرده و خسارت طلب؟ كند و يا اصولا در ساير موارد، فرد مبتلا به نقص نهفته ژنتيكي كه بر اثر رويارويي با حادثه اي، دچار بيماري ژنتيكي مي شود، مي تواند از فرد يا سازمان مسبب فعاليت بيماري نهفته ژنتيكي خود شاكي باشد وادعاي خسارت؟ نمايد مباحثي از اين قبيل در حاشيه مسئله نقش استرس در فعال نمودن بيماري هاي نهفته ژنتيكي هنوز در جريان بوده و تصميم قطعي هنوز در اين مورد اتخاذ نشده است. منبع: تايمز دسامبر 97 مترجم: مريم تاج فر