Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761101-38084S1

Date of Document: 1998-01-21

حجت الاسلام والمسلمين خاتمي در مراسم احيا: ما خواهان دنيايي هستيم كه رابطه ملتها و دولتها براساس منطق و احترام متقابل باشد مانه اصول و ارزش هاي خود را از دست مي دهيم و نه حاضريم مصالح و منافع ملي را فداي بازي هاي سياسي كنيم عزت، حكمت و مصلحت اساس سياست نظام اسلامي است . سرويس سياسي: حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري در شب ماه 21 رمضان با حضور در مرقد مطهر امام (ره ) و در جمع انبوه سوگواران امام اول شيعيان جهان در سخناني اعلام كرد: مابا دنيا سر جنگ نداريم، اما از اساس هويت انقلاب اسلامي و اصول و ارزش هاي آن نمي گذريم. رئيس جمهوري بااشاره به سخنان مقام معظم رهبري، عزت، حكمت و مصلحت رااساس سياست نظام اسلامي دانست وگفت: دردنياي متكثر امروز، نيازي به آمريكا نداريم كه در كنار ما قرار گيرد. وي گفت: آباداني، علم، فن، ساختن، توليد كردن، از بين بردن فقروايجاد عدالت اجتماعي اساس عزت در بعد سياست داخلي كشور است. آقاي خاتمي با تاكيد بر اين كه در صحنه سياست خارجي، عزت، يعني استقلال وحركت براساس مصالح نظام است افزود: ما نه اصول وارزش هاي خود را از دست مي دهيم ونه حاضريم مصالح و منافع ملي را فداي بازي هاي سياسي كنيم. رئيس جمهوري با بيان اين كه سياست ما تنش زدايي در عرصه جهان است خاطرنشان كرد: نظام اسلامي منادي صلح واقعي است لذا ما دنيايي مي خواهيم كه رابطه ميان ملت ها ودولت ها براساس منطق واحترام متقابل باشد نه زور، وتصميم گرفته ايم زير بار زورنرويم. آقاي خاتمي متذكر شد: كساني كه اساس رابطه شان را زور قرار داده اند هيچ چشم داشتي به اين ملت نمي توانندداشته باشند. رئيس جمهوري تقديم دههاهزارشهيد، جانباز، ايثارگر وجانفشاني رزمندگان وخسارات مالي بي شمار را بهاي به دست آوردن عزت ملت ايران دانست وگفت: ملت ما بيشترين زيان رااز سياست هاي ظالمانه آمريكا ديده است وامروز هم سياستمداران آمريكا با خوي اربابمنشانه مي خواهند قوانين داخلي خودشان را بر مردم دنيا تحميل كنند، غافل از اين كه دنياي امروز دنيايي نيست كه منطق زوررا قبول كند. آقاي خاتمي با تاكيد براين كه حاصل انقلاب ما بيرون آمدن از يوغ اربابي آمريكا است متذكرشد: سياستمداران آمريكا هنوز هم از دنيا عقبهستند وبزرگترين زيان رابه اين خاطربرمردم كشورشان وارد مي كنند. رئيس جمهوري همچنين حمايت از ملت فلسطين رااز اصول نظام اسلامي دانست وگفت: منشا تشنج در منطقه رژيم صهيونيستي نژاد پرست اسرائيل است وسياست هاي نادرست آمريكا در حمايت از اين رژيم اشغالگر و زورگو، آن را، به كانون تروريسم دولتي تبديل كرده است. آقاي خاتمي خواستارشركت گسترده مردم در راهپيمايي روز جهاني قدس شد و افزود: يكي ازاصول جمهوري اسلامي دفاع ازمحرومان است وكدام قوم محروم تر از ملت رانده شده فلسطين؟ است رئيس جمهوري متذكرشد: صلح واقعي صلحي است كه فلسطينيان براي سرنوشت و سرزمينهاي از دست رفته، خود تصميم بگيرند. آقاي خاتمي با اشاره به اين كه هنوز دردنياي غرب دولتها تحمل مخالفت بامنافعشان را ندارند گفت در فرانسه يك دانشمند (روژه گارودي ) كتابي درباره صهيونيست ها نوشته است كه غرب آنرا نمي پسندد و به همين دليل نيز وي رامحاكمه مي كنند. حجت الاسلام والمسلمين خاتمي در ادامه ضمن بيان فرازهايي از حكومت مولي الموحدين حضرت علي ( ع ) گفت: عدالت، شاه بيت حكومت امام علي ( ع ) بوده است. وي افزود: نظام حكومتي كه علي (ع ) معرفي مي كند مبتني بر ارزش هاي الهي وخرد ورزي است ودر اين نظام نه تنها مسلمانان بلكه هر انساني كه درچارچوب نظام اسلامي زندگي كند مورد احترام و داراي حرمت و حق است. رئيس جمهوري بااشاره به اين كه در جامعه اي كه علي ( ع ) مي سازد انسان عزيز وداراي حرمت است اظهار داشت: حضرت علي (ع ) حتي با مخالفين خويش تا آنجا كه مي توانست با رفق ورحمت رفتار مي كرد وجلو آزادي بحث و بيان آنان را نمي گرفت ومرز برخورد باآنان براندازي ودست به شمشير بردن بود نه مخالفت كردن; مي شود چراكه، مخالفت راسركوب كرد ولي نمي شود آن را از بين برد. وي توجه به جامعه علي مدار راكه براساس سرمشق علي ( ع ) ساخته شده باشد يادآور شد واظهار داشت: الگوي نظامي كه ما مي خواهيم بسازيم حضرت امام علي (ع ) است ومسلما كار ما درمقايسه بااين الگو نقص وكمبود دارد، اما ما الگوداريم وسعي مي كنيم مطابق اين الگو سرنوشت اجتماعي خود را رقم بزنيم. آقاي خاتمي با اشاره به اين كه همزماني وقوع شب نزول قدر، قرآن وياد ونام حضرت علي ( ع ) پيوندي تصادفي نيست گفت: معني اين سه پيوند اين است كه اي كساني كه خواستارسعادت براساس قرآن هستيد يك الگو وسرمشق مي خواهيد و آن علي ( ع )است. وي با تاكيد براين كه هيچ مسلماني نيست كه بگويد دين از سياست جداست افزود: ميان شيعيان وسنيان يعني كساني كه خلافت بلافصل امير مومنان را قبول دارند وكساني كه آن بزرگواررا خليفه چهارم مي دانند هيچ اختلافي دراين نيست كه اسلام خواستارنظام اجتماعي و سياسي است. وي گفت: شيعه وسني متفقند كه سياست يك امر واجب برآمده از آموزشهاي دين است. رئيس جمهوري اضافه كرد: در ميان علماي عامه وخاصه هرچه به عصر پيامبر نزديك ترمي شويم وحدت كلمه در اين كه سياست جزيي از دين است ودين ناظر برسياست بيشترمشاهده مي شود. وي متذكرشد: در زمان غيبت از لحاظ نظري ميان شيعيان وسنيان اختلافي نيست و هردو مي گويند حاكم بايد عالم، عادل، مديرومدبر باشد. آقاي خاتمي خاطر نشان كرد: البته چون ما معتقديم اولا وبذات معصوم حاكم بايد است، تعيين معصوم به طور عام نيز وجوداشته باشد كه همين نظريه ولايت فقيه است كه امروزدر جامعه اسلامي ما مستقر شده است. وي اظهار داشت: شب قدر شبي است كه تقدير مي شود سرنوشت عالم، و انسان به عنوان موجودي مختار بايد به حكم قرآن در سرنوشت خود دخالت كند. وي در خاتمه سخنان خويش تاكيد كرد: جمهوري اسلامي يعني ايجاد نظامي كه در آن ارزشهاي اسلامي حاكم باشد ومردم پايگاه ومحور آن باشند.