Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761101-38082S1

Date of Document: 1998-01-21

وزارت كشور اخلال در برگزاري مراسم سالگرد مرحوم مهندس بازرگان را محكوم كرد وزارت كشور با انتشار اطلاعيه اي اعلام كرد: بعدازظهر ديروز خانواده و دوستان مرحوم مهندس مهدي بازرگان با اخذ مجوز و هماهنگي لازم قصد برگزاري مراسم سالگرد درگذشت آن مرحوم را در شهرهاي اصفهان و تهران داشتند و علي رغم آنكه اين مراسم در سال هاي گذشته نيز عموما با آرامش برگزار مي شده است عده اي از برگزاري اين مراسم جلوگيري نموده و با افراد شركت كننده در آن برخورد كرده و درگيري به وجود آوردند. اين حركات متاسفانه درحالي انجام مي گيرد كه مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري بر ضرورت قانونمندي و رعايت نظم و مقررات بيش از هر زمان ديگر تاكيد مي كنند و گويي عده اي قصد دارند تعمدا با دهن كجي و ناديده گرفتن نظم و قانون باعث ايجادناامني و هرج و مرج در جامعه شوند. وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران ضمن محكوم كردن اين حركات غيرقانوني و اخلال گرانه خواستار برخورد قاطع دستگاه محترم قضائي باافراد شناخته شده اي است كه در مراسم مذكور اخلال نموده اند.