Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761101-38066S1

Date of Document: 1998-01-21

نشست مديران برنامه ريزي شهرداري تهران . سرويس شهري: در نشست اخير مديران برنامه ريزي شهرداري تهران بر بهبود روش هاي اداري و جايگزيني شبكه هاي نوين اداري به جاي روش هاي سنتي، بهبود روش هاي درآمد و اصلاح شبكه نظارت و كنترل تاكيد شد. به گزارش خبرنگار ما اين نشست در شهرداري منطقه 13 برپا شد كه به موجب آن دكتر حميد زرآزوند رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران، اسفندياري مديركل آموزش تشكيلات شهرداري و صادق خليلي شهردار منطقه 13 پيرامون ضرورت برنامه ريزي و سازماندهي راه كارهاي اجرايي در شهر تهران سخنراني كردند. شهردار منطقه 13 با مثبت ارزيابي كردن فعاليت هاي شهرداري تهران در چند سال اخيرگفت: شهرداري تهران در پي سياست هاي اعلام شده دولت، نخستين نهادي بود كه براي صرفه جويي در هزينه ها، خصوصي سازي را در كارهاي خدماتي به اجرا درآورد و با شتابي كه براي سازندگي در شهر تهران شكل گرفت، حركت و تلاش به گونه اي بود كه كمترين چالش احتمالي را به دنبال نداشت. صادق خليلي وظايف مسئولان برنامه ريزي را حساس دانست وگفت: مجموعه برنامه ريزي در هرنهاد و سازماني به عنوان طرح ساختاري آن سازمان محسوبمي شود كه با بهره گيري ازكارشناسان برجسته مي توان راه كارهاي نو را بدست آورد و بر آن اساس زمينه توسعه و پيشرفت را در شهر بزرگ تهران بارورتر كرد.