Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761101-38056S1

Date of Document: 1998-01-21

نسبت به حيات وحش بي تفاوت نباشيم در روزنامه همشهري خبري راجع به ازپاي درآمدن يك پلنگ گرسنه وخسته در ماسال درج شده بود كه اين اولين بار نيست اين گونه خبرها را مي شنويم، متاسفانه فقطاين تيتر روزنامه است كه از جلوي چشم ما عبور مي كند و شايد آهي تاسف بار بكشيم و بعد به خواندن روزنامه ادامه مي دهيم و ديگرهيچ... جاي بسي تاسف است كه مسئولان منابع طبيعي شاهد آواره و نابودشدن حيوانات وحشي هستند كه به علت تخريب جنگلها و پناهگاهها به مناطق مسكوني پناه مي آورند و تعجبآور اين كه باوجود سازمان هاي مسئول در كشورهرروز شاهد كشتارهاي غيرقانوني اين حيوانات باارزش هستيم.!! مردم در كشورهاي اروپايي براي حفظ درختان و براي حمايت از حقوقشان، غوغا مي كنند و ما فقط انتقادمي كنيم. و اما راهي دوستانه: چرا از نيروي جوان كشور استفاده؟ نمي شود در كشور ما جوانان مشتاق وعلاقه مند به طبيعت، به زندگي حيوانات و خلاصه علاقه مند به آينده كم نيستند و نمونه هاي آن را مي توان در پاسخ به فراخوان پاكسازي محيطزيست مشاهده كنيم، شما داوطلب بخواهيد; در اين جمعيت 60 ميليوني خيلي ها حاضرند عاشقانه بخشي از وقت خود را صرف اين امور كنند. آنها انتظار پاداش از شما ندارند. فرشته ميراعلمي، دانشجو