Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761101-37995S1

Date of Document: 1998-01-21

علائم هشداردهنده ء برخي اختلالات رواني در كودكان پدران، مادران و معلمان بخوانند! والدين و اولياي مدارس، بايد نسبت به قضاوت درباره مشكلات پيدا و نهان و زدن هرگونه برچسب بيماري به كودكان، كمال احتياط را داشته باشند و اگرنسبت به موردي مشكوك هستند، آن را به متخصص آزموده ارجاع دهند. برخي از اختلالات و ناهنجاريهاي رواني، داراي علائم و اشكال آشكار و واضحي مي باشند كه والدين و آموزگاران، و ياكساني كه در اين زمينه تخصص كافي ندارند نيز، مي توانند احتمال وقوع اين مشكلات را در دانش آموزان و كودكان تشخيص دهند و نسبت به درمان جدي آن توسط پزشك و يا روان شناس اقدام كنند. آنچه در پي خواهد آمد، نشانه هاو علائم برخي اختلالات ومشكلات واضح تر كودكان و نوجوانان است كه شناخت آنها براي اولياي مدارس و والدين خالي از فايده نيست. لازم به تذكر است كه والدين و اولياي مدارس، بايدنسبت به قضاوت درباره مشكلات پيدا و نهان و زدن هرگونه برچسب بيماري به كودكان كمال احتياط را داشته باشند و اگر نسبت به موردي مشكوك هستند، آن را به متخصص آزموده ارجاع دهند تا تشخيص نهايي و دقيق توسط آنها صورت زيرا گيرد خيلي راحت مي توان برخي مشكلات عادي در يادگيري را سهوا به عنوان علامت يا نشانه اي از ناتواني در يادگيري يا عقب ماندگي ذهني تفسير كرد كه مي تواند به لحاظ تربيتي عوارض منفي را براي كودكان به ارمغان آورد. فلج مغزي تشخيص اصلي و نهايي با پزشك است. اين علايم صرفا جهت يادآوري برخي نارسائيها در اين زمينه است: گام برداشتنهاي ناجور و ناهماهنگ; حركات تشنجي و متناوب; اشكال در سخن گفتن; انعطاف نداشتن بدن (خشك بودن ); تراوش آب از دهان; مشكلات تعادلي; تلوتلو خوردنهاي غيرقابل كنترل يا حركات نوساني غيرقابل كنترل; ايجاد شكلكهاي غيرعادي در صورت; لرزش در حركات بدن; صرع علامت قابل مشاهده در اين اختلال، حمله ناگهاني است. در صرع كوچك ( Petitmal) ممكن است حمله هابسيار گذرا و ضعيف باشد و تنها چند ثانيه همراه با حركات سريع پلك چشم و توقف موقتي فعاليت صورت گيرد. حمله در صرع بزرگ ( Grandmal) ممكن است با سفت شدن ناگهاني بدن، زمين خوردن، لگد كوبيدن به اطراف و همراه با ناله باشد. حمله معمولا در چند ثانيه به پايان مي رسد و به ندرت تا 5 دقيقه ادامه پيدا مي كند. اگر حملات خيلي طولاني شوند، بايد سريعا به پزشك مراجعه شود. (دقت شود شخص زبان خود را گاز نگيرد، و سرش به جائي خطرناك برخورد نكند. ) اسكيزوفرنيا به منظور تشخيص دقيق و نهايي بايد به روان پزشك مراجعه كرد. ولي نوعا علائم زير درآنها قابل مشاهده است. انزوا و گوشه گيري; امتناع از اينكه كسي او را در آغوش؟ بگيرد آسيب رساندن به خود (مثلا كوبيدن سر خود به جائي ): با ديگران ارتباط كلامي ايجاد نمي كنند; رفتارهاي تكراري مشاهده مي شود (مثلا چرخيدن و يا تكان خوردنهاي نوساني ); دلبستگي غيرعادي به برخي اشياء; عدم حساسيت به درد و يا حساسيت نشان دادن افراطي به آن; تعادل ضعيف جسماني; هنگام مواجه شدن با تغييرات معيني، درمانده و پريشان مي شوند; هماهنگي رفتاري بسيار ضعيف است; اختلال كمبود توجه همراه با بيش فعالي (فزون كاري )(Hgperactivity) اين اختلال عمدتا در پسران ديده مي شود كه با يكي از علائم يا تعداد بيشتري از آنها تشخيص داده مي شود: فعاليتهاي جسماني پي در پي ( دويدن، بالا رفتن ازچيزي، راه رفتن مداوم، پريدن و جست و خيز كردن ) اشكال در حفظ توجه به چيزي (عدم تمركز مستمر بريك موضوع ); از اينكه آرام و ثابت جائي بنشينند و فعاليت نكنند ناراحت مي شوند; حركات آنها بدون انگيزه و ناگهاني است (تكاششي ); از اينكه در صف و در انتظار نوبت ناراحت باشند، مي شوند; در قبال ناكاميها كم تحمل هستند; فراموش كاريهاي زيادي در آنها مشاهده مي شود; اختلال رفتاري و شخصيتي گستره وسيعي از رفتارها و علائم بايد در نظر گرفته شود كه ممكن است شامل موارد زير باشد: (نكته ضروري اينكه تنها در حالتهاي شديد هر كدام از علايم و رفتارهاي زير مي توان به احتمال وجود اين اختلال حكم كرد و براي تشخيص دقيق تر نيز بايد به روان پزشك يا روان شناس مراجعه كرد ): پرخاشگري و خشونت شديد; گوشه گيري مفرط و انزواي اجتماعي; شرمندگي بيش از حد معمول; دروغ گوئي; دزدي; اوقات تلخي و غيظ بيش از اندازه; خودپنداري منفي شديد (تصوير منفي و بدي از خوددارند ); معلوليت ذهني - رواني تشخيص و ارزيابي اين حالت، مستلزم اجراي آزمون هوش انفرادي است كه بوسيله روان شناس آزموده بايد انجام شود. آشكارترين نشانه آن، ضعف در توانائي آموختن است كه درجات خفيف تا شديد را دربرمي گيرد. مشخصه اصلي و معني دار در اين حالت، عملكرد پائين تر از متوسط در آزمون هوش (زير) 70 و داشتن ضعف در رفتار سازشي و انطباقي علائم است اوليه شامل موارد زير است: تاخير و كندي معني دار در يادگيري، عمل خزيدن، قدم برداشتن و سخن گفتن كودك; شكست خوردن در يادگيري اموري مثل خوردن به شكل صحيح، لباس پوشيدن و يا گره زدن بندكفش ضعف در هماهنگي حركتي; كندي و ضعف آشكار در مهارتهاي كلاس; عقب ماندگي ضعيف به طور معمول تا قبل از سنين مدرسه قابل تشخيص نيست، در مدرسه كودك ممكن است علائم زير را نشان دهد. به شكل معني داري در يادگيري دروس مشكل دارند; در حافظه كوتاه مدت داراي مشكل هستند; در زبان (سخن گفتن ) نقصهائي ديده؟ مي شود داراي مشكلات حركتي هستند. ميزان توجه بسيار كم است. ناتوانائيهاي يادگيري تشخيص و ارزيابي اين ناتوانائيها حتي براي متخصصان نيز همراه با دشواري علائم است ناتوانيهاي يادگيري با موارد زير مشخص مي شوند: الگوي پيشرفت تحصيلي ناهموار و ناهماهنگ است; عقب ماندگي تحصيلي شديد است; در اين نوع اختلالات، مشكلات يادگيري ربطي به مشكلات هوشي و محيطي ندارد; در مواردي همچون زبان و رياضي با مشكل روبرو هستند; معمولا كلمات را به شكلي آشفته و نامنظم هجي مي كنند; در بازشناسي لغات ساده با شكستهاي پي درپي روبرومي شوند; حروف و اعداد را قاطي مي كنند; در محاسبات رياضي مشكل دارند; حركات آني و ناگهاني و دمدمي بودن خلق و خو واشكال در حافظه بينائي، از مشخصات ديگر اين گروه مي باشد. بهمن ابراهيمي