Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761101-37993S1

Date of Document: 1998-01-21

شكاف طبقاتي در امريكا در حال افزايش است . سرويس اجتماعي - با وجود رشد اقتصادي سالهاي اخير فاصله فقير و غني در امريكا بيش از گذشته شده است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، پژوهشها نشان مي دهد طي بيست سال اخير فاصله خانواده هاي كم درامدو پردرامد در امريكا همچنان سير صعودي داشته است. افزايش فاصله طبقاتي در همه ايالتهاي امريكا روي داده است ولي در دو ايالت نيويورك و كانتيكت شدت بيشتري داشته است. در ايالت نيويورك حقوقهاي ثابت بالا، بيست برابر بيشتر از حقوق هاي ثابت پايين است. اين آمار و ارقام كه از سوي مراكز اولويتهاي بودجه و سياستگزاري منتشر شده است نشان مي دهد كه در دهه 1990 سرعت افزايش فاصله طبقاتي كمتر از دو دهه قبلش بوده است. در طي دو دهه اخير درامد بيشتر طبقات فقير در همه ايالتهاي امريكا روند نزولي داشته است. اين نشان مي دهد درامد حاصل از رشد اقتصادي امريكا به جيب طبقه ثروتمند رفته است.