Hamshahri corpus document

DOC ID : H-761029-37970S1

Date of Document: 1998-01-19

در جلسه علني ديروز مجلس ميليارد 40 ريال به هزينه هاي جاري فعاليت هاي اجتماعي زنان اختصاص يافت ميليارد 30 ريال براي بازسازي پيشگيري و نوسازي مناطق آسيبديده از حوادث غير مترقبه ازجمله خشكسالي اختصاص يافت . سرويس سياسي: بررسي بخش هاي هزينه اي تبصره هاي لايحه بودجه سال 77 كل كشور در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت. به گزارش خبرنگار همشهري، درجلسه صبح ديروز تبصره شش لايحه بودجه مورد بررسي قرار گرفت. براساس بند الف تبصره 6 مبلغ 40 ميليارد ريال اعتبار براي تامين هزينه هاي جاري ضروري فعاليت هاي اجتماعي امور بانوان استانها و خانه هاي عالم در مراكزدهستانها و همچنين هزينه هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري اختصاص يافت. سهم هر استان از محل اعتبارات جاري با پيشنهاد وزارت كشور وتائيد سازمان برنامه و بودجه بين استانها توزيع خواهد شد. براساس بند ديگري از اين تبصره مبلغ 10 ميليارد ريال به منظوراحداث ايستگاههاي زميني ماهواره اي در جهت گسترش پوشش شبكه هاي سراسري صداوسيما در نقاط مرزي داراي برق در اختيار سازمان صداوسيما قرار مي گيرد. براساس اين تبصره ايجاد هرگونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه هايي كه به تنهايي در سال آينده قابل بهره برداري نباشدبا مبلغ بيش از 400 ميليون ريال ممنوع است. سي ميليارد ريال نيز براي پيشگيري، امداد رساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده ازحوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي قرار مي گيرددرصد 200 اين اعتبارنيز به تاسيسات عمومي و زيربنايي مناطق زلزله زده اختصاص يافت. در جلسه بعدازظهر روز سه شنبه بررسي بخش هاي هزينه اي ادامه 5تبصره يافت و براساس يكي از بندهاي اين تبصره، وزارت بازرگاني مكلف شد از ارائه هرگونه خدمات از قبيل صدور يا تمديد كارت بازرگاني، مجوز ثبت سفارش كالاهاي وارداتي و جزاينها به اشخاصي كه از پرداخت بدهي خود امتناع كرده اند خودداري كند. همچنين به منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان دولت موظف است در سال آينده براي توليدكنندگان نانهاي صنعتي و مرغوب تمهيداتي از قبيل واگذاري زمين به قيمت منطقه اي، صدورمجوز ساخت و ساز توسط دستگاههاي ذيربط، ضرايب مالياتي و حق بيمه مشابه نانهاي سنتي، تامين حداقل هشتاد درصد سرمايه لازم از طريق تسهيلات پيش بيني شده در اين قانون، آرد مناسب و ساير مواردبهبود دهنده نان و ماشين آلات رافراهم كند. دستگاههاي اجرايي وشركتهاي دولتي و شهرداريها موظف به همكاري با توليدكنندگان نانهاي صنعتي هستند. در بند ديگري از اين تبصره پيش بيني شده است كميته اي به رياست معاون اول رئيس جمهوري براي حل مشكلات و موانع صنعت فرش، توليدكنندگان و صادركنندگان آن تشكيل شود. كار بررسي رديف هاي هزينه اي تبصره هاي لايحه بودجه سال 1377 كل كشور در جلسه بعدازظهر ديروز مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت. بر اساس بند - ب - تبصره 7 لايحه بودجه سال 77 كل كشور تا /3 5ميزان ميليارد ريال حاصل از اجراي بند - ب - ماده 26 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين و كمكهاي داوطلبانه مردمي به صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي به عنوان كمك منتقل مي شود. زنان سرپرست خانواده در برخورداري از تسهيلات صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي اولويت ويژه دارنددرصد 300 از اعتبارات و تسهيلات صندوق مذكور جهت اشتغال ايثارگران اختصاص مي يابد. به موجب بند - ج - همين تبصره تا ميزان سه ميليارد ريال حاصل از محل درآمد بند ( ب ) ماده 26 قانون فوق الذكر براي احداث تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي اضافه مي شود. طبق بند - د - تبصره ياد شده در سال آينده مبلغ مندرج در ماده 78 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين /12/73 28مصوب از 10 هزارريال به 12 هزار ريال افزايش مي يابد. بر اساس بند - و - تبصره 7 به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود درسال آينده در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران نسبت به دريافت مبلغ 300 هزار ريال براي صدور و 200 هزار ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. به موجب بند - ز - همين تبصره به سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي شود مبالغي را بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز وتمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و آن را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند ومعادل آن را از محل اعتبار قسمت چهارم اين قانون براي انجام هزينه هاي مربوط دريافت كند. طبق بند - ك - به سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود نسبت به ايجادپست و استخدام 1029 نفر نيروي انساني مورد نياز جهت بهره برداري مركز 49از طرحهاي ايجاد 70 و 77 مركز در سال 1377 با هماهنگي سازمان امور اداري واستخدامي كشور اقدام كند. جلسه بعدازظهر ديروز مجلس در خاتمه 17ساعت يافت و ادامه رسيدگي به لايحه بودجه سال 1377 كل كشور به صبح امروز موكول شد.